No Picture

ആനന്ദം ആനന്ദം

March 15, 2009 admin 0

ആനന്ദം ആനന്ദം എന്തൊരാനന്ദം വര്‍ണ്ണിപ്പാനാവില്ലേരാജാധി രാജനെന്‍ പാപത്തെയെല്ലാം ക്ഷമിച്ചതിനാലെ പാടിടാം സാനന്ദം കര്‍ത്താധി കര്‍ത്തനെ താണു വണങ്ങിടാംമോടി വെടിഞ്ഞെന്നെ തേടി വന്നോനാം നാഥനെ പുകഴ്ത്തിടാം പാപങ്ങള്‍ ശാപങ്ങള്‍ കോപങ്ങള്‍ എല്ലാം പരിഹരിച്ചേശുപാരിതില്‍ എന്നെ പാലിക്കും […]

No Picture

കര്‍ത്താവെ നിന്‍ പാദത്തില്‍

March 15, 2009 admin 0

കര്‍ത്താവെ നിന്‍ പാദത്തില്‍ , ഞാനിതാ വന്നിടുന്നുഎന്നെ ഞാന്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണമായ്‌ നിന്‍ കയ്യില്‍ തന്നിടുന്നു എല്ലാം ഞാന്‍ എകിടുന്നെന്‍ മാനസം ദേഹി ദേഹംനിന്‍ ഹിതം ചെയ്തിടുവാന്‍ എന്നെ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു പോകട്ടെ നിനക്കായ്‌ ഞാന്‍ പാടു […]

സര്‍വ നന്മകള്‍ക്കും

March 15, 2009 admin 0

സര്‍വ്വ നന്മകള്‍ക്കും സര്‍വ്വ ദാനങ്ങള്‍ക്കും ഉറവിടമാമെന്‍ യേശുവേ അങ്ങേ ഞാന്‍ സ്തുതിച്ചിടുന്നു, ദിനവും പരനെ, നന്ദിയാല്‍ ആഴിയാഴത്തില്‍ ഞാന്‍ കിടന്നു കൂരിരുള്‍ എന്നെ മറ പിടിച്ചു താതന്‍ തിരുക്കരം തേടിയെത്തി എന്നെ മാര്‍വോട് ചേര്‍ത്തണച്ചു […]

No Picture

സാധുവെന്നെ കൈവിടാതെ

March 15, 2009 admin 0

സാധുവെന്നെ കൈ വിടാതെ-നാഥനെന്നും നടത്തിടുന്നു കണ്ണുനീരിന്‍ താഴ് വരയില്‍കരയുന്ന വേളകളില്‍കൈവിടില്ലെന്‍ കര്‍ത്തനെന്റെകണ്ണുനീരെല്ലാം തുടയ്ക്കും കൊടും കാറ്റും തിരമാലയുംപടകില്‍ വന്നാഞ്ഞടിക്കുംനേരമെന്റെ ചാരെയുണ്ട്നാഥനെന്നും വല്ലഭനായ്‌ വിണ്ണിലെന്റെ വീടൊരുക്കിവേഗം വന്നിടും പ്രിയനായ്‌വേല ചെയ് തെന്‍ നാള്‍കള്‍ തീര്‍ന്ന്വീട്ടില്‍ ചെല്ലും […]

No Picture

വരുവാന്‍ കാലമിതായി

March 15, 2009 admin 0

വരുവാന്‍ കാലമിതായി എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്‍ ..വരുവാന്‍ കാലമിതായി.. എന്റെ ജീവന്റെ വില തീര്‍ത്തു ക്രൂശില്‍അതേറെ നാളുകളായിഅതാല്‍ താമസം വിന അവന്‍ വരുമേഅന്നാളിലെന്‍ ആമയം തീരുമേഎന്റെ പാപത്തെ ഹനിപ്പാനായ്‌ ക്രൂശില്‍ –തന്റെ ജീവനെ ബാലിയാക്കി തീര്‍ത്തഎന്റെ […]

No Picture

ദൈവത്തിന്‍ സ്‌നേഹം, ഹാ! എത്ര ശ്രേഷ്ഠം

March 15, 2009 admin 0

ഇതൊരു ഇംഗ്ലിഷ് ഗാനത്തിന്റെ പരിഭാഷയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അര്‍ത്ഥ സമ്പുഷ്ടമായ വരികള്‍ ലളിതമായ മലയാളത്തില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിനു നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള കരുതലിനെയും സ്നേഹത്തെയും ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു ഈ ഗാനം .. ദൈവം നേരിട്ടു നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും […]

No Picture

എണ്ണി എണ്ണി സ്തുതിക്കുവാന്‍

March 15, 2009 admin 0

എണ്ണി എണ്ണി സ്തുതിക്കുവാന്‍ , എണ്ണമില്ലാത്ത നന്മകളാല്‍ഇന്നയോളം തന്‍ ഭുജത്താല്‍ , എന്നെ താങ്ങിയ നാമമേ.. ഉന്നം വെച്ച വൈരിയിന്‍ കണ്ണിന്‍ മുന്‍പില്‍ പതറാതെകണ്‍ മണി പോല്‍ കാക്കും കരങ്ങളില്‍ – നിന്നെ മൂടി […]

No Picture

ശുദ്ധിക്കായ് നീ

March 13, 2009 admin 0

ശുദ്ധിക്കായ് നീ യേശു സമീപേ പോയോ ?കുളിച്ചോ കുഞ്ഞാടിന്‍ രക്തത്തില്‍ ?പൂര്‍ണ്ണാശ്രയം ഈ നിമിഷം തന്‍ കൃപ-തന്നില്‍ വച്ചോ, ശുദ്ധിയായോ നീ ? കുളിച്ചോ ? കുഞ്ഞാടിന്‍ ആത്മ ശുദ്ധി നല്കും രക്തത്തില്‍ ?ഹിമം […]

No Picture

എന്തു നല്ലോര്‍ സഖി യേശു..

March 13, 2009 admin 0

” എന്ത് നല്ലോര്‍ സഖി യേശു, പാപ ദു:ഖം വഹിക്കുംഎല്ലമെശുവോട് ചെന്നു ചൊല്ലിടുമ്പോള്‍ താന്‍ കേള്‍ക്കുംനോമ്പരമേറെ സഹിച്ചു , സമാധാനങ്ങള്‍ നഷ്ടംഎല്ലമെശുവോട് ചെന്നു ചൊല്ലിടായ്ക നിമിത്തം “ അതെ, നമ്മുടെ നീറുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും […]

No Picture

എന്നെ കരുതുന്ന വിധങ്ങള്‍ ..

March 13, 2009 admin 0

എന്നെ കരുതുന്ന വിധങ്ങളോര്‍ത്താല്‍ ,നന്ദിയാലുള്ളം നിറഞ്ഞിടുന്നുഎന്നെ നടത്തുന്ന വഴികളോര്‍ത്താല്‍ ,ആനന്ദത്തിന്‍ അശ്രു പോഴിഞ്ഞിടുമേ യേശുവേ രക്ഷകാ, നിന്നെ ഞാന്‍ – സ് നേഹിക്കും –ആയുസ്സിന്‍ നാളെല്ലാം, നന്ദിയാല്‍ പാടിടും പാപക്കുഴിയില്‍ ഞാന്‍ താണിടാതെന്‍പാദം ഉറപ്പുള്ള […]

No Picture

കൂടുവിട്ടൊടുവില്‍ …

March 13, 2009 admin 0

കൂടുവിട്ടൊടുവില്‍ ഞാനെന്‍ നാട്ടില്‍വീടിന്റെ മുന്‍പിലെത്തുംപാടിടും ജയഗീതമേ ഞാന്‍ പങ്ക-പ്പാടുകളേറ്റവനായ് ഉറ്റവര്‍ സ് നേഹിതര്‍ പക്ഷം തിരിഞ്ഞു നിന്നുമുറ്റും വിടക്കെന്നെണ്ണി തള്ളിടുമ്പോള്‍പറ്റി ചേര്‍ന്നവന്‍ നില്ക്കുമെ ഒടുവില്‍പക്ഷത്തു ചേര്‍ത്തീടുമേ ലോകം എനിക്ക് വേണ്ടലോകത്തിനിമ്പം വേണ്ടപോകണമേശുവിന്‍ പാത നോക്കിഏകുന്നു […]

No Picture

വന്ദനം യേശുപരാ ..

March 13, 2009 admin 0

വന്ദനം യേശുപരാ നിനക്കെന്നുംവന്ദനം യേശുപരാവന്ദനം ചെയ്യുന്നു നിന്നടിയാര്‍ തിരു-നാമത്തിനാദരവായ് ഇന്നു നിന്‍ സന്നിധിയില്‍ അടിയാര്‍ക്ക്വന്നു ചേരുവതിനായ്തന്ന നിന്നുന്നതമാം കൃപയ്ക്കഭി –വന്ദനം ചെയ്തിടുന്നു നിന്‍ രുധിരമാതിനാല്‍ പ്രതിഷ്ടിച്ചജീവ പുതുവഴിയായ്നിന്നടിയാര്‍ക്ക് പിതാവിന്‍ സന്നിധൌ-വന്നിടാമേ സതതംഇത്ര മഹത്വമുള്ള പദവിയെഇപ്പുഴുക്കള്‍ക്കരുളാന്‍പാത്രതയേതുമില്ല […]

No Picture

നമസ്കാരം!

January 3, 2009 admin 0

നമസ്കാരം!ഇന്റര്‍ നെറ്റില്‍ ലഭ്യമായ മികച്ച മലയാളം ക്രൈസ്തവ കീര്‍ത്തനങ്ങളെ ഒരുമിച്ചു ചേര്‍ത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ സംരംഭം – ‘ഗാനാമൃതം’ എന്ന പേരില്‍ സജീവമായിട്ട് അധികമായില്ല .. ഒരു വേള കേട്ടു മറന്നവ, പലപ്പോഴായി കേള്‍ക്കാന്‍ […]