No Picture

പാപക്കടം തീര്‍ക്കുവാന്‍ യേശുവിന്‍ രക്തം മാത്രം

April 22, 2012 admin 0

പാപക്കടം തീര്‍ക്കുവാന്‍ – യേശുവിന്‍ രക്തം മാത്രംപാപബന്ധമഴിപ്പാന്‍ – യേശുവിന്‍ രക്തം മാത്രം  ഹാ! യേശു ക്രിസ്തുവേ, ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടെ !രക്ഷിക്കുന്നു പാപിയെ, നിന്‍ തിരു രക്തം മാത്രം !! വീണ്ടെടുപ്പിന്‍ വിലയായ് – […]

No Picture

ദൈവസ്നേഹം ചൊല്ലാനാവില്ലെനിക്ക് !

April 18, 2012 admin 0

ദൈവസ്നേഹം ചൊല്ലാനാവില്ലെനിക്ക് ! വര്‍ണ്ണിച്ചത് തീര്‍ക്കാന്‍ നാവില്ലെനിക്ക് !! ആഴിയിലുമാഴം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം  കുന്നുകളിലേറും അതിനുയരം .. സ്നേഹം അതെന്തോരാശ്ചര്യമേ ദൈവസ്നേഹം എത്ര അത്ഭുതമേ   അമ്മ മറന്നാലും മറന്നിടാത്ത  അനുപമസ്നേഹം അതുല്യസ്നേഹം  അനുദിനമേകി അവനിയില്‍ […]

No Picture

ഓര്‍മകളിലെ വയലിന്‍ നാദം.. ഓര്‍മിക്കാന്‍ ഒരുദിനം..

February 14, 2012 admin 0

ഇന്ന് വയലിന്‍ ജേക്കബ്‌ അനുസ്മരണ ദിനം. നൂറുകണക്കിന് ക്രൈസ്തവ കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഈണവും താളവുമൊരുക്കിയ ആ പ്രസിദ്ധമായ വയലിന്‍ നാദം നിലച്ചിട്ട് ഇന്നേക്ക് പതിമൂന്നു വര്‍ഷങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുന്നു. സാധാരണ കാര്യങ്ങളില്‍ ഇല്ലാത്ത ഒന്നിന്റെ അസാന്നിധ്യം നാം […]

No Picture

എന്തൊരു സ്നേഹമിത് നിണം ചൊരിഞ്ഞു മരിച്ചിടുവാന്‍

February 14, 2012 admin 0

എന്തൊരു സ്നേഹമിത് നിണം ചൊരിഞ്ഞു മരിച്ചിടുവാന്‍ദൈവ നന്ദനനീ നരനെ കരുതി ജഡമെടുപ്പതിനായ് മനസായ് അവന്‍ താഴ്ചയില്‍ നമ്മളെ ഓര്‍ക്കുകയാല്‍ തന്‍പദവി വെടിഞ്ഞിതു ഹാ ! അത്ഭുതസ്നേഹമിത് നമുക്കാഗ്രഹിക്കാവതിലും അവനപ്പുറമായ് ചെയ്ത സത്ക്രിയയാമരക്കുരിശതില്‍ കാണുന്നു നാം […]

No Picture

വീരനാണ് ശൂരനാണ് മല്ലനാണ് ഗോലിയാത്ത്

February 13, 2012 admin 0

വീരനാണ് ശൂരനാണ് മല്ലനാണ് ഗോലിയാത്ത്വീമ്പിളക്കി യൂദരെ വെല്ലു വിളിച്ചു – അവന്‍പേടിച്ചരണ്ടതാം യഹൂദ സൈന്യവുംപോരുതുവാനാവാതെ ഓടി മറഞ്ഞു വെല്ലുവിളികള്‍ കേട്ട മാത്രയില്‍വെണ് വീഥിയില്‍ പൊരുതുവാനൊരാള്‍വെല്ലുവാനായ് വന്നു കല്ലുമായി നിന്നുവെറുമൊരു ബാലന്‍ ദാവീദ് ദാവീദിനെ കണ്ട […]

No Picture

ഉയര്‍ന്നിതാ വാനില്‍ വിണ്ണിന്‍ ഒളി തൂകി

February 13, 2012 admin 0

ഉയര്‍ന്നിതാ വാനില്‍ വിണ്ണിന്‍ ഒളി തൂകി  നഭസില്‍ തെളിഞ്ഞോരു താരകമേപറയൂ പറയൂ എവിടെയാണാ കുമാരന്‍? അന്ന് കിഴക്ക് കണ്ടോരതിശയ താരകംവന്നുവല്ലോ വിദ്വാന്മാര്‍ തിരു സവിധേതുറന്നു നിക്ഷേപത്തിന്‍ പാത്രങ്ങളെവീണു വണങ്ങിയാ നാഥനെ  അന്നു ദൂതഗണങ്ങള്‍ ആ […]

No Picture

സ്തുതിചെയ് മനമേ, നിത്യവും നിന്‍ ജീവനാഥനേശുവേ

February 11, 2012 admin 0

സ്തുതിചെയ് മനമേ, നിത്യവും നിന്‍ ജീവനാഥനേശുവേഇതുപോല്‍ സ്വജീവന്‍ തന്നോരാത്മ സ്നേഹിതന്‍ വേറാരിനി? മരണാധികാരിയായിരുന്ന ഘോരനാം പിശാചിനെമരണത്തിനാലെ നീക്കി മൃത്യുഭീതി തീര്‍ത്ത നാഥനെ ദിനവും മനമേ തത്സമയം വന്‍കൃപകള്‍ പ്രാപിപ്പാന്‍അതിധൈര്യമായ് കൃപാസനത്തിന്‍ അന്തികത്തില്‍ ചെന്നു നീ.. […]

No Picture

ജീവിതമൊന്നേയുള്ളൂ…

January 20, 2012 admin 0

ജീവിതമൊന്നേയുള്ളൂ…അത് വെറുതെ പാഴാക്കിടല്ലേമരിക്കും മുന്‍പേ ഒന്നോര്‍ത്തിടുകഇനിയൊരു ജീവിതം ഭൂമിയിലില്ല… ടി. വി. ടെ മുന്നിലിരുന്നു വാര്‍ത്തകള്‍ കണ്ടു രസിച്ചുകോമഡി കണ്ടു ചിരിച്ചു സീരിയല്‍ കണ്ടു കരഞ്ഞുറിമോട്ട് ഞെക്കി ഞെക്കി ചാനലുകള്‍ മാറ്റി മാറ്റിബോറടി നീക്കി […]

No Picture

വന്ദനം പൊന്നേശു നാഥാ

January 17, 2012 admin 0

വന്ദനം പൊന്നേശു നാഥാനിന്റെ കൃപയ്ക്കായ്‌ – എന്നുമേ ഇന്നുഷസ്സിന്‍ പ്രഭ കാണ്മതിനായ്തന്ന കൃപയോര്‍ത്തിതാ… വന്ദനം പോയരാവില്‍ എന്നെ കാവല്‍ ചെയ്തനായകനെ നന്ദിയാല്‍… വന്ദനം ഇന്നെലെക്കാള്‍ ഇന്നു നിന്നോടേറ്റംചേര്‍ന്നുജീവിക്കേണം ഞാന്‍ .. വന്ദനം നിന്‍ മുഖത്തില്‍ […]

No Picture

പരനേ തിരുമുഖശോഭയിന്‍ കതിരെന്നുടെ ഹൃദയേ

January 17, 2012 admin 0

പരനേ തിരുമുഖശോഭയിന്‍ കതിരെന്നുടെ ഹൃദയേ  നിറയാന്‍ കൃപയരുളേണമീ ദിവസാരംഭസമയേ  ഇരുളിന്‍ ബലം അഖിലം മമ നികടെ നിന്നങ്ങോഴിവാന്‍  പരമാനന്ദ ജയ കാന്തിയെന്‍ മനതാരിങ്കല്‍ പൊഴിവാന്‍ പുതുജീവനിന്‍ വഴിയെ മമ ചരണങ്ങളിന്നുറപ്പാന്‍ അതിശോഭിത കരുണാഘനമഹിമാം വഴി […]

No Picture

ദേവകുമാരാ സര്‍വ പാപവിദൂരാ – ജയിക്ക

January 17, 2012 admin 0

ദേവകുമാരാ സര്‍വ പാപവിദൂരാ – ജയിക്ക കേശം വെളുത്തവനേ ജ്വാലാഗ്നി ലോചനനേ ഉച്ചക്കതിരവന്‍ പോല്‍ ഉജ്വലദാനനേ അങ്കി ധരിച്ചു മാറില്‍ പൊന്‍കച്ച കെട്ടിയോനേ തങ്കവിളക്കുകള്‍ക്കുള്‍ തങ്കുന്ന ധര്‍മജനേ  ചുട്ടുപഴുത്തോരോട്ടിന്‍ ത്വിട്ടിന്‍ മദമശേഷം  തട്ടിക്കളഞ്ഞ പാദ […]

No Picture

നിന്‍ സന്നിധിയില്‍ ഭാരങ്ങള്‍ വയ്ക്കാന്‍

January 5, 2012 admin 0

നിന്‍ സന്നിധിയില്‍ ഭാരങ്ങള്‍ വയ്ക്കാന്‍  എന്‍ ഹൃദയത്തിന്‍ വാഞ്ചയിതേമാന്‍ നീര്‍ തോടിനായ് കാംക്ഷിക്കുംപോല്‍ഉള്ളിന്റെയുള്ളില്‍ നൊമ്പരങ്ങള്‍ നല്ലവന്‍ നീയെന്‍ അഭയം നീ..വന്‍ സങ്കടങ്ങളില്‍ കാക്കുന്നവന്‍സിംഹങ്ങളിന്‍ വായില്‍ നിന്നുംവിടുവിച്ചവന്‍ എന്‍ ജീവനാഥന്‍ നിഴല്‍ പോലുള്ളൊരു ജീവിത രൂപംനീളുകയില്ല […]

No Picture

ജീവന്റെ ഉറവിടം ക്രിസ്തുവത്രേ

January 5, 2012 admin 0

ജീവന്റെ ഉറവിടം ക്രിസ്തുവത്രേനാവിനാലവനെ നാം ഘോഷിക്ക !അവനത്രേ എന്‍ പാപഹരന്‍ തന്‍ ജീവനാലെന്നെയും വീണ്ടെടുത്തു .. താഴ്ചയില്‍ എനിക്കവന്‍ തണലേകിതാങ്ങി എന്നെ വീഴ്ചയില്‍ വഴിനടത്തിതുടച്ചെന്റെ കണ്ണുനീര്‍ പൊന്‍ കരത്താല്‍തുടിക്കുന്നെന്‍ മനം സ്വര്‍ഗ്ഗ സന്തോഷത്താല്‍ കരകാണാതാഴിയില്‍ വലയുവോരേകരുണയെ […]

No Picture

നേരം പോയ്‌ സന്ധ്യയായി

January 5, 2012 admin 0

നേരം പോയ്‌ സന്ധ്യയായികൂരിരുള്‍ മൂടും കാലംഅത്തിവൃക്ഷം പൂത്തുലഞ്ഞുനാഥന്‍ വരും സമയമായി യുദ്ധങ്ങളും ക്ഷമങ്ങളുംഘോര കൃത്യം എങ്ങും പരക്കും  ജനം ജനത്തിനെതിരെ വാളൂരി വില്ല് കുലച്ചും കാഹളനാദം കേള്‍ക്കുംതന്റെ ജനം തന്നെ കേള്‍ക്കുംമണ്‍മറഞ്ഞോര്‍ പറന്നുയരുംമറ്റുള്ളോര്‍ ഭയന്നുണരും  […]

No Picture

സഹോദരരേ പുകഴ്ത്തിടാം

January 5, 2012 admin 0

സഹോദരരേ പുകഴ്ത്തിടാം സദാ –പരനേശുവിന്‍ കൃപയെമഹോന്നതനാം അവന്‍ നമുക്കായ്മരിച്ചുയിരെ ധരിക്കുകയായ്മഹാത്ഭുതമീ മഹാദയയെമറക്കാനാവതോ പ്രിയരേ? ഭയങ്കരമായ വന്‍ നരകാവകാശികളായിടും നമ്മില്‍പ്രിയം കലരാന്‍ മുഖാന്തരമായ തന്‍ ദയ എന്തു നിസ്തുല്യംജയം തരുവാന്‍ ബലം തരുവാന്‍ ഉപാധിയുമീ മഹാ […]

സന്തോഷിപ്പിന്‍ വീണ്ടും സന്തോഷിപ്പിന്‍

January 5, 2012 admin 0

സന്തോഷിപ്പിന്‍ വീണ്ടും സന്തോഷിപ്പിന്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗ സന്തോഷത്താല്‍ നിറവിന്‍ സര്‍വ സമ്പൂര്‍ണ്ണനാം നാഥന്‍ ചെയ്തതാം നന്മകള്‍ ധ്യാനിച്ച്‌ സന്തോഷിപ്പിന്‍ രക്ഷകനാം പ്രിയന്റെ പാലകന്‍ യേശുവിന്റെ നാമമുയര്‍ത്തുക നാം നാള്‍ തോറും ആമോദമായ് പാപത്തില്‍ നിന്ന് നമ്മെ […]

No Picture

മഹത്വമേ മഹത്വമേ മഹത്വം തന്‍ നാമത്തിനു

January 5, 2012 admin 0

മഹത്വമേ മഹത്വമേ മഹത്വം തന്‍ നാമത്തിനു മഹത്വത്തിനും സ്തോത്ര യാഗത്തിനും യോഗ്യന്‍എല്ലാനാളും.. പറവകള്‍ മൃഗജാതി ഇഴയുന്ന ജന്തുക്കളുംരാജാക്കള്‍ മഹത്തുക്കള്‍ പ്രഭുക്കന്മാര്‍ വംശക്കാര്‍രക്ഷകനെ.. സൂര്യ ചന്ദ്രാദികള്‍ കര്‍ത്തനെ സ്തുതിച്ചിടട്ടെസ്വര്‍ഗാധി സ്വര്‍ഗ്ഗവും മേലുള്ള വെള്ളവുംതാരങ്ങളും.. തീക്കനല്‍ മഴ […]

No Picture

കൃപയാലത്രേ ആത്മ രക്ഷ

January 5, 2012 admin 0

കൃപയാലത്രേ ആത്മ രക്ഷ!അത് വിശ്വാസത്താല്‍ നേടുകവില കൊടുത്തു വാങ്ങുവാന്‍ സാദ്ധ്യമല്ല!അത് ദാനം.. ദാനം … ദാനം… !!! മലകള്‍ കയറിയാല്‍ കിട്ടുകില്ലക്രിയകള്‍ നടത്തിയാല്‍ നേടുകില്ലനന്മകള്‍ നോമ്പുകള്‍ നേര്‍ച്ചകള്‍ കാഴ്ചകള്‍ഇവയാലൊന്നും രക്ഷ സാദ്ധ്യമല്ല ….! ഈ […]

No Picture

എന്‍ നീതിയും വിശുദ്ധിയും

January 1, 2012 admin 0

എന്‍ നീതിയും വിശുദ്ധിയും എന്‍ യേശുവും തന്‍ രക്തവുംവേറില്ല ആത്മശരണം വേറില്ല പാപഹരണം .. എന്‍ യേശുവെന്‍ ഇമ്മാനുവേല്‍ഞാന്‍ നില്‍ക്കുന്നതീ പാറമേല്‍ .. സംഹാരദൂതന്‍ അടുത്താല്‍ ഈ രക്തം എന്മേല്‍ കാണ്കയാല്‍താന്‍ കടന്നു പോം […]

No Picture

ഒരുനാള്‍ ഒരുനാള്‍ ..

January 1, 2012 admin 0

ഒരുനാള്‍ ഒരുനാള്‍ ..യേശു പടകില്‍ പോകുമ്പോള്‍ ..ഓളമിതിളകി കാറ്റും കോളുമുയര്‍ന്നു(ഏലേലോ!)ഒപ്പമിരുന്നു ശിഷ്യര്‍ അലറിവിളിച്ചു(ഏലേലോ!)ഒന്നെഴുന്നേല്‍ക്കൂ.. യേശു ഒന്നെഴുന്നേല്‍ക്കൂ.. പടകില്‍ പോയൊരു നാഥന്‍ ശരിയായൊന്നുറങ്ങവേ.പരിഭ്രമം പൂണ്ട ശിഷ്യഗണം ആര്‍ത്തു വിളിച്ചു നാഥാ…..(തോം തോം .. ഏലേലോ!) കാന്തന്‍ […]