No Picture

സ്തോത്രഗാനങ്ങള്‍ പാടി പുകഴ്ത്തീടുമേ

May 21, 2011 admin 0

സ്തോത്രഗാനങ്ങള്‍ പാടി പുകഴ്ത്തീടുമേ എല്ലാനാളിലും എന്‍ ജീവിതത്തില്‍ നിന്റെ ദയ എന്‍ പ്രാണനെ കാത്തുകൊണ്ടതാല്‍ എന്റെ അധരം നിന്നെ കീര്‍ത്തിക്കുമേ എന്റെ ജീവകാലമെല്ലാം പുതുഗാനത്താല്‍ അതുല്യനാമത്തെ സ്തുതിച്ചിടുമേ.. നിന്റെ നാമമല്ലോ എന്നുമെന്റെ ആശ്രയം നിന്നില്‍ […]

No Picture

യേശു നല്ലവന്‍ അവന്‍ വല്ലഭന്‍

February 12, 2011 admin 0

യേശു നല്ലവന്‍ അവന്‍ വല്ലഭന്‍അവന്‍ ദയയോ എന്നുമുള്ളത്പെരുവെള്ളത്തിന്‍ ഇരച്ചില്‍ പോലെസ്തുതിച്ചിടുക നാം അവന്റെ നാമം ഹാലേലുയ്യ ! ഹാലേലുയ്യ !മഹത്വവും ജ്ഞാനവും സ് തോത്രവും ബഹുമാനംശക്തിയും ബലവുമെന്നേശുവിന് ! ഞാന്‍ യാഹോവക്കായ്‌ കാത്തു കാത്തല്ലോഅവന്‍ […]

No Picture

പരമ ദയാലോ പാദം വന്ദനമെ

August 9, 2009 admin 0

പരമ ദയാലോ പാദം വന്ദനമെപാലയ ദേവാ പാദം വന്ദനമെപാദാരവിന്ദമെ പരനെ ഗതിയെപാലയമാം പരമേശ കുമാരാ ലോക രക്ഷാകരാ ശോക നിവാരണാആകുലമാകവേ പോക്കും സര്‍വേശാആധാരമറ്റവര്‍ക്കാലംബമേആനന്ദ ദായകനെ മനുവേലാ നീതിയിന്‍ സൂര്യനെ കരുണാകരനെആദിയനാദിയെന്‍ താതനും നീയെതാത സുതാത്മനെ […]

No Picture

എന്തതിശയമേ ദൈവത്തിന്‍ സ് നേഹം

July 23, 2009 admin 0

എന്തതിശയമേ ദൈവത്തിന്‍ സ് നേഹംഎത്ര മനോഹരമേ അത്ചിന്തയിലടങ്ങാ സിന്ധു സമാനമായ്‌സന്തതം കാണുന്നു ഞാന്‍ ദൈവമേ നിന്‍ മഹാ സ് നേഹമതിന്‍ വിധംആര്‍ക്കു ഗ്രഹിച്ചറിയാം എനി –കാവതില്ലേ അതിന്‍ ആഴമളന്നിടാന്‍എത്ര ബഹുലമത് ആയിരമായിരം നാവുകളാല്‍ അത്വര്‍ണ്ണിപ്പതിന്നെളുതോ […]

No Picture

ആശ്രിതവല്‍സലനേശു മഹേശനെ

July 22, 2009 admin 0

ആശ്രിതവല്‍സലനേശു മഹേശനെശാശ്വതമേ തിരു നാമം നിന്‍ മുഖ കാന്തി എന്നില്‍ നീ ചിന്തികന്മഷമാകെയകറ്റി എന്‍ നായകാനന്മ വളര്‍ത്തണം എന്നും വരുന്നു ഞാന്‍ തനിയെ എനിക്ക് നീ മതിയേകരുണയിന്‍ കാതലേ വെടിയരുതടിയനെതിരുകൃപ തരണമെന്‍ പതിയേ ക്ഷണികമാണുലകിന്‍ […]

No Picture

ഞാനെന്നും സ്തുതിക്കും

May 12, 2009 admin 0

ഞാനെന്നും സ്തുതിക്കുംഎന്‍ പരനെ- തിരു മനു സുതനെആനന്ദ ഗാനങ്ങള്‍ പാടി പുകഴ്ത്തി പാപത്തിന്‍ ശാപത്തില്‍ നിന്നുംഎന്റെ പ്രാണനെ കാത്തവനെന്നുംപാരില്‍ തന്‍ അന്‍പിനു തുല്യമില്ലൊന്നും തന്‍ തിരു സന്നിധൌ വീണേഎന്റെ ഖിന്നത തീരൂ നേരാണേതന്‍ മൊഴിയെന്‍ […]

No Picture

യഹോവയാം ദൈവമെന്‍ ഇടയനത്രേ

March 26, 2009 admin 0

യാഹോവയാം ദൈവമെന്‍ ഇടയനത്രേ..  ഇഹത്തില്‍ എനിക്കൊരു കുറവുമില്ല  പച്ചിളം പുല്ലിന്‍ മൃദു ശയ്യകളില്‍ അവനെന്നെ കിടത്തുന്നു  സ്വച്ഛതയാര്‍ന്നോരുറവിങ്കലേക്ക് അവനെന്നെ നടത്തുന്നു  പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കുന്നു നീതി പാതയില്‍ നടത്തുന്നു  കൂരിരുള്‍ താഴ്‌വരയില്‍ കൂടി നടന്നാലും ഞാനോരനര്‍ത്ഥവും […]

No Picture

യേശു വിളിക്കുന്നു..

March 23, 2009 admin 0

യേശു വിളിക്കുന്നു യേശു വിളിക്കുന്നുസ്നേഹമോടെ തന്‍ കരങ്ങള്‍ നീട്ടിയേശു വിളിക്കുന്നു ആകുല വേളകളില്‍ ആശ്വാസം നല്‍കിടും താന്‍ എന്നറിഞ്ഞു നീയും യേശുവെ നോക്കിയാല്‍എണ്ണമില്ലാ നന്മ നല്‍കിടും താന്‍.. കണ്ണീരെല്ലാം തുടയ്ക്കും കണ്മണി പോലെ കാക്കുംകാര്‍മേഘം […]

No Picture

കാന്താ താമസം എന്തഹോ

March 17, 2009 admin 0

കാന്താ താമസം എന്തഹോ വരുവാനേശുകാന്താ താമസം എന്തഹോ ..കാന്താ നിന്‍ വരവിനായ്‌ കാത്തിരുന്നെന്റെ മനംവെന്തുരുകുന്നു കണ്ണും മങ്ങുന്നെ മനുവേലേ വേഗത്തില്‍ ഞാന്‍ വരുന്നെന്നുപറഞ്ഞിട്ടെത്ര വര്‍ഷമതായിരിക്കുന്നുമേഖങ്ങളില്‍ വരുന്നെന്നു പറഞ്ഞതോര്‍ത്ത്ദാഹത്തോടെയിരിക്കുന്നുഏക വല്ലഭനാകും യേശുവെ നിന്റെ നല്ലആഗമനം ഞാന്‍ […]

No Picture

ഈ പരദേവനഹോ..

March 15, 2009 admin 0

ഈ പരദേവനഹോ നമുക്കുപരിപ്രാണനത്തിന്നധിപന്‍മരണത്തില്‍ നിന്നൊഴിവ് കര്‍ത്തനാ –മഖില ശക്തനാം നിന്‍ കരത്തിലുണ്ടനിശം നാഥനതേ തന്നരികളിന്‍വന്‍ തലയെ തകര്‍ക്കും പിഴച്ചു നടക്കുന്നവന്റെ മുടികള്‍മൂടിയ നെറുകയെ തന്നെ മുടിക്കു –മാദി നാഥനോട് ചെയ്തതാമനിശം ശ്രീ യെരുശലെമിലുള്ളനിന്‍ മന്ദിരം […]