No Picture

അവനിവിടെയില്ല!

August 27, 2010 admin 0

അവനിവിടെയില്ലവനുയിര്‍ത്തെഴുന്നേറ്റുതുറന്ന കല്ലറ മൊഴിയുന്നുമരണത്തെ വെന്നവന്‍ ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേറ്റവന്‍ഉയരത്തില്‍ മഹിമയില്‍ വാഴുന്നു ഹാലെയൂയ്യ കര്‍ത്താവു ജീവിക്കുന്നുഎന്റെ യേശു കര്‍ത്താവു ജീവിക്കുന്നുഅവനുന്നതനാം അതി വന്ദിതനാംഅവനവനിയില്‍ വാഴും മഹേശ്വരന്‍ മരണത്തിന്‍ വിഷമുള്ളടരുന്നുസാത്താന്റെ കോട്ടകള്‍ തകരുന്നുതന്നുയിര്‍ കുരിശതില്‍ തന്നവനേശുവിന്‍വെന്നിക്കൊടികളിതാ ഉയരുന്നു  ഒലിവെന്ന […]

No Picture

ഇദ്ധരയില്‍ എന്നെ ഇത്രമേല്‍ സ് നേഹിപ്പാന്‍

October 3, 2009 admin 0

ഇദ്ധരയില്‍ എന്നെ ഇത്രമേല്‍ സ് നേഹിപ്പാന്‍എന്തുള്ളു ഞാന്‍ അപ്പനേ – നിന്റെഉദ്ധാരണത്തെ ഞാന്‍ ഓര്‍ത്തു ദിനം പ്രതിസന്തോഷിക്കുന്നത്യന്തം പുത്രന്റെ സ് നേഹത്തെ ക്രൂശിന്മേല്‍ കാണുമ്പോള്‍ശത്രു ഭയം തീരുന്നു – എന്നെമിത്രമാക്കിടുവാന്‍ കാണിച്ച നിന്‍ കൃപഎത്ര […]

No Picture

വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായവന്‍

August 23, 2009 admin 0

വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായവന്‍ വഴികളൊരുക്കുന്നുതന്‍ മക്കള്‍ക്കായ്‌ വഴികളൊരുക്കുന്നുവഴിയില്‍ വലഞ്ഞലഞ്ഞിടാതെ തന്‍ തിരു –ചിറകില്‍ മറച്ചിടും, നമ്മെ തന്‍ ചിറകില്‍ മറച്ചിടും മാനവര്‍ തന്നുടെ പേര്‍ക്കായ് ജീവ പുതുവഴിയായികാല്‍വരി ക്രൂശതില്‍ ദേഹമെന്നെതിരശീല ചിന്തി നാഥന്‍നിത്യ മോക്ഷ […]

No Picture

ലോകാന്ത്യം ആസന്നമായ്‌

August 21, 2009 admin 0

ലോകാന്ത്യം ആസന്നമായ്‌ഈ യുഗം കഴിയാറായ്രക്ഷയിന്‍ വാതില്‍ പൂട്ടാറായ്‌യേശു വിളിച്ചിടുന്നു നിന്നെ –യേശു വിളിച്ചിടുന്നു പാപത്തിന്നാഴത്തില്‍ വലയുവോരെശാപത്തിന്‍ ഭാരത്താല്‍ തളര്‍ന്നോരെരക്ഷകനിന്നു വിളിച്ചിടുന്നുകൃപയില്‍ കാലം മറന്നിടല്ലേകൃപായുഗം ഇതു കൃപായുഗം സൂര്യ ചന്ദ്രാടികള്‍ ഇരുണ്ടു പോകുംഅന്ധകാരം ഭൂവില്‍ വ്യാപരിക്കുംരക്ഷകന്‍ […]

No Picture

ആകാശ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടോ കണ്ടോ

July 16, 2009 admin 0

ആകാശ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടോ കണ്ടോക്ഷാമ ഭൂകമ്പ ശബ്ദം കേട്ടോ കേട്ടോസ്വര്‍ഗ്ഗ മണവാളന്റെ വേളിക്കായ്മദ്ധ്യാകാശമൊരുങ്ങുകയത്രേ കാണുമോ നീ കര്‍ത്തന്‍ വരവില്‍കേള്‍ക്കുമോ കാഹള ശബ്ദത്തെപ്രിയാ നിന്‍ വരവേറ്റം ആസന്നമേപ്രതിഫലം ലഭിക്കും നാള്‍ നിശ്ചയമേ വന്‍പന്മാരായ പിന്പന്മാര്‍പിന്പന്മാരായ മുന്പന്മാര്‍ഏവരും […]

No Picture

അനുഗ്രഹക്കടലേ എഴുന്നള്ളി വരിക

July 16, 2009 admin 0

അനുഗ്രഹക്കടലേ എഴുന്നള്ളി വരികയി –ന്നനുഗ്രഹമടിയാരില്‍ അളവെന്യേ പകരാന്‍പിച്ചള സര്‍പ്പത്തെ നോക്കിയ മനുജര്‍ –ക്കൊക്കെയുമനുഗ്രഹ ജീവന്‍ നീ നല്‍കിയേ എന്നില്‍ നിന്നു കുടിച്ചിടുന്നോര്‍ വയറ്റില്‍ നി –ന്നനുഗ്രഹ ജലനദി ഒഴുകുമെന്നരുളി നീപന്ത്രണ്ടപ്പോസ് തലന്‍മാരില്‍ക്കൂടാദ്യമായ്‌പെന്തക്കോസ്തിന്‍ നാളില്‍ ഒഴുക്കിയ […]

No Picture

വിശ്വാസ നായകന്‍

March 25, 2009 admin 0

വിശ്വാസ നായകന്‍ യേശുവെ നോക്കിവിശ്വാസത്താല്‍ ഞാനും ജീവിക്കുന്നുകാഴ്ചയാല്‍ ഒരുവന്‍ ജീവിപ്പതിലുംശ്രേഷ്ഠമായ്‌ പോറ്റുന്നെന്നെ ലോകം നല്‍കാത്ത ശാശ്വത ശാന്തിവിശ്വാസ പാതയില്‍ ഉണ്ടെനിക്ക്ഞാന്‍ ജീവിച്ചാലും മരിച്ചാലുംയേശു മതിയെനിക്ക് വിശ്വാസത്തിന്‍ പരിശോധനയില്‍വിശ്വാസം പോകാതെ ഇന്നോളവുംഈ ദിവ്യ പാതയില്‍ അതിശയമായ്‌വഴി […]

No Picture

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങള്‍ എല്ലാം

March 25, 2009 admin 0

രചന: രാജു വര്‍ഗീസ്‌ആലാപനം: ബിനോയ് ചാക്കോപശ്ചാത്തല സംഗീതം: ഐസക് ജോണ്‍ ഈ ഗാനം വില്‍സ്വരാജ് പാടുന്നത് ഇവിടെ കേള്‍ക്കാം

No Picture

എണ്ണി എണ്ണി സ്തുതിക്കുവാന്‍

March 15, 2009 admin 0

എണ്ണി എണ്ണി സ്തുതിക്കുവാന്‍ , എണ്ണമില്ലാത്ത നന്മകളാല്‍ഇന്നയോളം തന്‍ ഭുജത്താല്‍ , എന്നെ താങ്ങിയ നാമമേ.. ഉന്നം വെച്ച വൈരിയിന്‍ കണ്ണിന്‍ മുന്‍പില്‍ പതറാതെകണ്‍ മണി പോല്‍ കാക്കും കരങ്ങളില്‍ – നിന്നെ മൂടി […]