Category: Vineetha

നേരം പോയ്‌ സന്ധ്യയായി

നേരം പോയ്‌ സന്ധ്യയായികൂരിരുള്‍ മൂടും കാലംഅത്തിവൃക്ഷം പൂത്തുലഞ്ഞുനാഥന്‍ വരും സമയമായി യുദ്ധങ്ങളും ക്ഷമങ്ങളുംഘോര കൃത്യം എങ്ങും പരക്കും  ജനം ജനത്തിനെതിരെ വാളൂരി വില്ല് കുലച്ചും കാഹളനാദം കേള്‍ക്കുംതന്റെ ജനം തന്നെ കേള്‍ക്കുംമണ്‍മറഞ്ഞോര്‍ പറന്നുയരുംമറ്റുള്ളോര്‍ ഭയന്നുണരും  ആലാപനം: വിനീതസംഗീതം: ജോസ് മാടശേരില്‍പശ്ചാത്തല സംഗീതം: വയലിന്‍ ജേക്കബ്‌ഓഡിയോ: ആത്മീയ യാത്ര

ദൂതരാല്‍ ആരാധ്യനാം

ദൂതരാല്‍ ആരാധ്യനാംശ്രീ യേശുവേ മഹോന്നതാ..ഞാന്‍ വരുന്നു നിന്‍ സവിധേ,നീക്കണേ എന്‍ ഭാരങ്ങള്‍.. നാശഗര്‍ത്ത പാതയില്‍ഏറെ നടന്ന പാപി ഞാന്‍ഞാന്‍ വരുന്നു ക്രൂശിങ്കല്‍എന്‍ പാപം നീക്കൂ നായകാ! രോഗിയായ് ഞാന്‍ മാറുകില്‍നീ നല്കണേ നല്‍ സൌഖ്യവും  കൈവിടാതെ എന്നെ നീഎന്നും നടത്തൂ നാഥനേ! ആലാപനം: വിനീത സംഗീതം, പശ്ചാത്തല സംഗീതം: വയലിന്‍ ജേക്കബ്‌

വറ്റിപ്പോകാത്ത സ്‌നേഹം

വറ്റിപ്പോകാത്ത  സ്‌നേഹം യേശുവിന്റേത്നീങ്ങാത്ത സാന്നിദ്ധ്യം യേശുവിന്റേത് നിരാശ തന്‍ നീര്‍ച്ചുഴിയിലുംനിരാലംബനായ് പോയിടിലുംമാറാത്തവന്‍  യേശു മാത്രംനിന്നരികിലുണ്ട് ! തകര്‍ന്നതാം ഹൃദയത്തെ തള്ളുകില്ല ഹൃദയംഗമായ് അനുതപിച്ചാല്‍പകര്‍ന്നു തരും തന്‍ ആശ്വാസമേ..പുലര്‍ത്തുന്നെന്നും നിന്നെ.. ക്രൂശതില്‍  ചിന്തിയ നിണമതിനാല്‍ഘോരമാമെന്‍ പാപം കഴുകിരോഗങ്ങളെ തന്‍ അടിപ്പിണരാല്‍നീക്കിയ അത്ഭുതം കാണും രചന: ജെ. വി. പീറ്റര്‍ ആലാപനം: വിനീത

മറവിടമായെനിക്കേശുവുണ്ട്

മറവിടമായെനിക്കേശുവുണ്ട്മറച്ചിടുമവനെന്നെ ചിറകടിയില്‍മറന്നിടാതിവിടെന്നെ കരുതിടുവാന്‍മാറാതെയവനെന്റെയരികിലുണ്ട് അനുദിനവും അനുഗമിപ്പാന്‍അവന്‍ നല്ല മാതൃകയാകുന്നെനിക്ക്ആനന്ദ ജിവിത വഴിയിലിന്നുഅനുഗ്രഹമായെന്നെ നടത്തിടുന്നു പലവിധമാം എതിരുകളെന്‍പാതയിലടിക്കടി ഉയര്‍ന്നിടുമ്പോള്‍പാലിക്കും പരിചോടെ പരമനെന്നെപതറാതെ നില്‍ക്കുവാന്‍ ബലം തരുന്നു വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനല്ലോവഴിയില്‍ വലഞ്ഞു ഞാന്‍ അലയാനിടവരികയില്ലവനെന്നെ പിരികയില്ലവലതു കൈ പിടിച്ചെന്നെ നടത്തിടുന്നു ഇതാ വേഗം ഞാന്‍ വാന വിരിവില്‍ഇനിയും വരുമെന്ന് അരുളിച്ചെയ്തഈ നല്ല നാഥനെ കാണുവാനായ്ഇരവും പകലും എണ്ണി വസിച്ചിടുന്നു രചന: ചാള്‍സ് ജോണ്‍ആലാപനം: കോട്ടയം ജോയ്…

ദൈവമെത്ര നല്ലവനാം

ദൈവമെത്ര നല്ലവനാംഅവനിലത്രേ എന്‍ അഭയംഅനുഗ്രഹമായ്‌ അത്ഭുതമായ്‌അനുദിനവും നടത്തുന്നെന്നെ കരുണയെഴും തന്‍ കരത്തില്‍കരുതിടുന്നീ മരുവിടത്തില്‍കരുമനയില്‍ അരികിലെത്തുംതരും കൃപയില്‍ വഴി നടത്തും ലോകം തരും ധന സുഖങ്ങള്‍ക്കേകിടുവാന്‍ കഴിഞ്ഞിടാത്തആനന്ദമീ ക്രിസ്തുവില്‍ ഞാന്‍അനുഭവിക്കുന്നിന്നു മന്നില്‍ ഈ ഗാനം ശ്രവിക്കുവാന്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുക:ചാള്‍സ് ജോണ്‍ രചിച്ച ഗാനങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തില്‍ ഈ ഗാനം ലഭ്യമാണ് രചന: ചാള്‍സ് ജോണ്‍ആലാപനം: കോട്ടയം ജോയ് & വിനീത

എന്നേശു നാഥനേ എന്നാശ നീയെ

എന്നേശു നാഥനേ എന്നാശ നീയെഎന്നാളും മന്നില്‍ നീ മതിയേ ആരും സഹായം ഇല്ലാതെ പാരില്‍പാരം നിരാശയാല്‍ നീറും നേരംകൈത്താങ്ങലേകുവാന്‍ കണ്ണുനീര്‍ തുടപ്പാന്‍കര്‍ത്താവെ നീ അല്ലാതാരുമില്ല ഉറ്റവര്‍ സ് നേഹം അറ്റുപോയാലുംഏറ്റം പ്രിയര്‍ വിട്ടു മാറിയാലുംമാറ്റമില്ലാത്ത മിത്രം നീ മാത്രംമറ്റാരുമില്ല പ്രാണപ്രിയാ രചന: ചാള്‍സ് ജോണ്‍ആലാപനം: എലിസബത്ത്പശ്ചാത്തല സംഗീതം: വി. ജെ. പ്രതീഷ്‌ ആലാപനം: വിനീതപശ്ചാത്തല സംഗീതം: കുട്ടിയച്ചന്‍ 

ഇന്നുമെന്നും എന്നാശ്രയമായ്‌

ഇന്നുമെന്നും എന്നാശ്രയമായ്‌ഇങ്ങിനീം യേശു മതിയാംഎന്നാധിയെല്ലാം ഒന്നായ്‌ അകന്നുപോകുന്നു തന്‍ ചാരെ വരുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ ആശ്രയിക്കും എന്‍ ദൈവമെന്നെഅനാഥനായ് കൈവിടുമോ?കണ്ണീര്‍ തുടയ്ക്കും കൈകള്‍ പിടിക്കുംകാത്തിടും കണ്മണി പോലെ ജീവന്‍ വെടിഞ്ഞ എന്‍ ജീവ നാഥന്‍ജീവിക്കുന്നത്യുന്നതനായ്അവനുണ്ടെനിക്ക് എല്ലാമായ്‌ എന്നുംഅവനിയില്‍ കരുതുവാനായ്‌ കഷ്ടതകളില്‍ മാറാത്ത നല്ലകര്‍ത്താവെനിക്കുള്ളതിനാല്‍കലങ്ങാതെ ഉലകില്‍ തുടരുന്നു ദിനവുംകൃപയാലെ ഹാ! ഹല്ലെലുയ്യ…രചന: ചാള്‍സ് ജോണ്‍ആലാപനം: എം. വി. സണ്ണി ആലാപനം: വിനീത വര്‍ഗീസ്‌പശ്ചാത്തല സംഗീതം: കുട്ടിയച്ചന്‍