നന്ദിയല്ലാതൊന്നുമില്ല എന്റെ നാവില്‍ ചൊല്ലിടുവാന്‍

June 28, 2012 admin 0

നന്ദിയല്ലാതൊന്നുമില്ല എന്റെ നാവില്‍ ചൊല്ലിടുവാന്‍ സ്തുതിയല്ലാതൊന്നുമില്ല എന്റെ ഹൃദയത്തിലുയര്‍ന്നിടുവാന്‍ സ്തോത്രമാല്ലാതൊന്നുമില്ല നിനക്കായി ഞാന്‍ സമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ യേശുവേ നിന്റെ സ്നേഹമതോ വര്‍ണ്ണിച്ചിടുവാന്‍ സാധ്യമല്ലേ…

No Picture

വന്മഴ പെയ്തു നദികള്‍ പൊങ്ങി

June 10, 2012 admin 0

വന്മഴ പെയ്തു നദികള്‍ പൊങ്ങി എന്‍ വീടിന്മേല്‍ കാറ്റടിച്ചു തകര്‍ന്നുപോകാതെ കരുതലിന്‍ കരം നീട്ടി നടത്തിയ വഴികള്‍ നീയോര്‍ത്താല്‍

No Picture

എന്നേശുവേ നീ എന്റെ സ്വന്തമേ

June 5, 2012 admin 0

എന്നേശുവേ നീ എന്റെ സ്വന്തമേ എന്നാശ്രയം നീ മാത്രമെന്നുമേ നീറുന്ന വേദന എറിടും നേരത്ത് നീ മതി നാഥനെ എന്‍ ചാരത്തു നാനാ പരീക്ഷയാല്‍ ഞാന്‍ വലയുമ്പോള്‍ നീ തരും തോരാത്ത വന്‍ കൃപകള്‍

No Picture

എല്ലാ നാവും പാടി വാഴ്ത്തും

September 23, 2011 admin 0

എല്ലാ നാവും പാടി വാഴ്ത്തുംആരാധ്യനാം യേശുവേസ്തോത്ര യാഗം അര്‍പ്പിചെന്നുംഅങ്ങേ വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചിടുന്നു യോഗ്യന്‍ നീ, യേശുവേസ്തുതികള്‍ക്ക് യോഗ്യന്‍ നീ …യോഗ്യന്‍ നീ, യോഗ്യന്‍ നീ ദൈവ കുഞ്ഞാടേ, നീ യോഗ്യന്‍ നിത്യമായി സ്നേഹിച്ചെന്നെതിരു നിണത്താല്‍ […]

No Picture

നന്മ മാത്രമേ നന്മ മാത്രമേ

July 11, 2011 admin 0

നന്മ മാത്രമേ നന്മ മാത്രമേനന്മയല്ലാതൊന്നുമേ നീ ചെയ്യുകയില്ല എന്ത് ഭവിച്ചെന്നാലും എന്ത് സഹിച്ചെന്നാലും  എല്ലാമേശുവേ നന്മക്കായിട്ടല്ലോ! നീ മാത്രമേ നീ മാത്രമേനീ മാത്രമേയെന്‍ ആത്മസഖിഎന്റെ യേശുവേ എന്റെ ജീവനേഎന്റെ ആശയേ നീ ഒന്ന് മാത്രമേ.. […]

No Picture

ന്യായാസനത്തിന്‍ മുന്‍പില്‍

March 26, 2011 admin 0

ന്യായാസനത്തിന്‍ മുന്‍പില്‍  ഒരുനാളില്‍ നിന്നിടുമ്പോള്‍  അവനവന്‍ ചെയ്തതിനു  തക്കവണ്ണം ലഭിക്കും  നല്ലതോ തീയതോ എന്താകിലും  ഈ ശരീരത്തില്‍ നാം ചെയ്തതിനു  തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ക്രിസ്തുവിന്‍ മുന്‍പാകെ വെളിപ്പെടും നാം   നിന്നോട് കാര്യംതീര്‍ക്കുന്ന നാളില്‍  ബലപ്പെട്ടിരിക്കുമോ […]

No Picture

നിന്റെ നാളുകള്‍ ചുരുക്കമാണെന്നും

March 26, 2011 admin 0

നിന്റെ നാളുകള്‍ ചുരുക്കമാണെന്നും  വേഗം തീരുമെന്നും ഓര്‍ത്തിടുക ആര്‍ക്കും പ്രവര്‍ത്തിച്ചുകൂടാത്ത രാത്രി വരുന്നു  ആകയാല്‍ നീ ഉണര്‍ന്നിടുക ! ഉണര്‍ന്നിടുക നീ ഒരുങ്ങിടുക  ഉന്നതന്റെ വേല ചെയ്‌വാന്‍ ഒരുങ്ങിടുക  ഉയരത്തില്‍ നിന്നുള്ള പരിജ്ഞാനത്താല്‍ നിറഞ്ഞു […]

No Picture

എന്‍ ദൈവം അറിയാതെയൊന്നും

March 26, 2011 admin 0

എന്‍ ദൈവം അറിയാതെയൊന്നും എന്‍ ജീവിതത്തില്‍ നേരിടില്ല എന്‍ വേദനയില്‍ എനിക്കാശ്വസമായ്  എന്‍ നാഥന്‍ അരികിലുണ്ട് ..! നാഥാ നീ എന്റെ ശരണം  നാഥാ നീയെന്നുമഭയം  അവനെനിക്കനുകൂലമെങ്കില്‍  പ്രതികൂലമാരുമില്ല  അന്ജടിക്കും തിരമാലയില്‍ വലയുവാന്‍  അനുവദിക്കില്ല […]

No Picture

ഉലയില്‍ ഉരുക്കി കാച്ചിയ പൊന്നു പോല്‍

March 26, 2011 admin 0

ഉലയില്‍ ഉരുക്കി കാച്ചിയ പൊന്നു പോല്‍ വിലയുള്ളതാക്കിയെന്‍ ജീവിതം   ഉലകിതിലിനിയുമെന്‍ വിരളമാം നാളുകള്‍  പരനുടെ ഹിതമതുപോല്‍ വരണേ ഉടയവന്‍ കൈയിലെ കളിമണ്ണിനാലെ ഉടച്ചുമെനെഞ്ഞൊരു പാത്രമായ് ഞാന്‍  വെടിപ്പുള്ള കൈകളും നിര്‍മലഹൃദയവും  അടിയനിലെന്നുമുണ്ടാകേണമേ  അധികം ഫലത്തിനായ് […]

No Picture

നിനക്കായ്‌ കരുതും അവന്‍ നല്ല ഓഹരി

March 16, 2011 admin 0

നിനക്കായ്‌ കരുതും അവന്‍ നല്ല ഓഹരി കഷ്ടങ്ങളില്‍ നല്ല തുണയേശു കണ്ണുനീര്‍ അവന്‍ തുടയ്ക്കും വഴിയൊരുക്കും അവന്‍ ആഴികളില്‍വലം കൈ പിടിച്ചെന്നെ വഴിനടത്തുംവാതിലുകള്‍ പലതും അടഞ്ഞിടിലുംവല്ലഭന്‍ പുതുവഴി തുറന്നിടുമേ.. വാഗ്ദത്തം നമ്മുടെ നിക്ഷേപമേവാക്കുപറഞ്ഞവന്‍ മാറുകില്ലവാനവും […]

No Picture

ക്രൂശിന്‍ സ്‌നേഹം

March 16, 2011 admin 0

മലയാളി ക്രൈസ്തവര്‍ സഭാവ്യത്യാസമെന്യേ പാടാറുള്ള മനോഹരങ്ങളായ ചില പഴയ ഗാനങ്ങള്‍ .. മനോരമ മ്യൂസിക് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ‘ക്രൂശിന്‍ സ്‌നേഹം‘എന്ന ആല്‍ബത്തിലൂടെ … രാഗ.കോമില്‍ നിന്നും ഗാനാമൃതത്തിന്റെ അനുവാചകര്‍ക്കായി… ഗാനങ്ങള്‍ ദേവേശാ യേശുപരാ ദൈവകരുണയിന്‍ ധന […]

No Picture

ഇത്രമാം സ് നേഹമേകുവാന്‍

December 28, 2010 admin 0

ഇത്രമാം സ് നേഹമേകുവാന്‍എന്തു നീ കണ്ടെന്നില്‍ ദൈവമേഅങ്ങെന്‍ ജീവിതത്തിലേകിയനന്മകള്‍ ഓര്‍ക്കുകില്‍വര്‍ണ്ണിപ്പാന്‍ വാക്കുകള്‍ പോരാ.. നേരിടും വേളയില്‍ സാന്ത്വന മായി നീകൂരിരുള്‍ പാതയില്‍ നല്‍ വഴി കാട്ടി നീതാഴ്ചയില്‍ തങ്ങി നീ ശ്രേഷ്ഠമായ് മാനിച്ചു ദു:ഖങ്ങള്‍ […]

No Picture

അവനിവിടെയില്ല!

August 27, 2010 admin 0

അവനിവിടെയില്ലവനുയിര്‍ത്തെഴുന്നേറ്റുതുറന്ന കല്ലറ മൊഴിയുന്നുമരണത്തെ വെന്നവന്‍ ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേറ്റവന്‍ഉയരത്തില്‍ മഹിമയില്‍ വാഴുന്നു ഹാലെയൂയ്യ കര്‍ത്താവു ജീവിക്കുന്നുഎന്റെ യേശു കര്‍ത്താവു ജീവിക്കുന്നുഅവനുന്നതനാം അതി വന്ദിതനാംഅവനവനിയില്‍ വാഴും മഹേശ്വരന്‍ മരണത്തിന്‍ വിഷമുള്ളടരുന്നുസാത്താന്റെ കോട്ടകള്‍ തകരുന്നുതന്നുയിര്‍ കുരിശതില്‍ തന്നവനേശുവിന്‍വെന്നിക്കൊടികളിതാ ഉയരുന്നു  ഒലിവെന്ന […]

No Picture

ആകാശ മേഘങ്ങള്‍ വാഹനമാക്കി

May 2, 2010 admin 0

ആകാശ മേഘങ്ങള്‍ വാഹനമാക്കിമടങ്ങിവരും കാലമായോ?രാജാധി രാജാ മനുവേലാ ..തമസ്സിന്‍ കാലം കഴിയാനിനിയുംതാമസമെന്തേ നാഥാ എന്‍ ജീവിതമാം ഈ മരു യാത്രയില്‍തണലായ്‌ നീയാണെന്‍ യേശുവെകനിവായ് കരുതും എനിക്കായ് എന്‍ ദൈവമേനിനക്കായ്‌ സ്തുതിപാടും സ്നേഹമേ നിന്‍ തിരു […]

No Picture

നിമിഷങ്ങള്‍ നിമിഷങ്ങള്‍ ജീവിത നിമിഷങ്ങള്‍

April 17, 2010 admin 0

നിമിഷങ്ങള്‍ നിമിഷങ്ങള്‍ ജീവിത നിമിഷങ്ങള്‍ഒഴുകുന്നു തിരികെ വരാതെ വണ്ണംകനകക്കിനാവുകള്‍ മനതാരില്‍ കണ്ടു നീമതി മറന്നീശനെ മറന്നിടല്ലേ മനസിന്റെ മണിയറ വാതില്‍ തുറന്നുകരുണ പ്രകാശമേ വഴി തെളിക്കൂകനിവാര്‍ന്ന രക്ഷകന്‍ കരവല്ലരികള്‍ നീട്ടിതിരുമാര്‍വില്‍ കൃപയാല്‍ അണയ്ക്കും നിന്നെ […]

No Picture

ആരാധ്യനേ സമാരാധ്യനേ

November 6, 2009 admin 0

ആരാധ്യനേ സമാരാധ്യനേആരിലും ഉന്നതന്‍ ആയവനേ ആരാധിക്കും ഞാന്‍ നിന്നെയെന്നുംആയുസ്സിന്‍ നാള്‍കള്‍ എല്ലാം എന്റെ രോഗക്കിടക്കയതില്‍എന്റെ സൌഖ്യ പ്രദായകനേഎന്റെ രോഗ സംഹാരകനേഎന്റെ സര്‍വവും നീ മാത്രമെ എന്റെ വേദനയില്‍ ആശ്വാസംനിന്റെ സാന്ത്വനം ഒന്നു മാത്രംഎന്റെ രക്ഷകനാം […]

No Picture

യേശു എന്‍ പക്ഷമായ്‌ തീര്‍ന്നതിനാല്‍

October 9, 2009 admin 0

യേശു എന്‍ പക്ഷമായ്‌ തീര്‍ന്നതിനാല്‍എന്തോരാനന്ദമീ ഭൂവില്‍ വാസംഹാ എത്ര മോദം പാര്‍ത്തലത്തില്‍ ജീവിക്കും നാള്‍ ലോകം വെറുത്തവര്‍ യേശുവോട്‌ചേര്‍ന്നിരുന്നെപ്പോഴും ആശ്വസിക്കുംആ ഭാഗ്യ കനാന്‍ ചേരും വരെ കാത്തിടേണം ഈ ലോകര്‍ ആക്ഷേപം ചൊല്ലിയാലുംദുഷ്ടര്‍ പരിഹാസം […]

No Picture

രക്ഷിതാവിനെ കാണ്‍ക പാപീ

September 23, 2009 admin 0

രക്ഷിതാവിനെ കാണ്‍ക പാപീനിന്റെ പേര്‍ക്കല്ലയോ ക്രൂശിന്മേല്‍ തൂങ്ങുന്നു കാല്‍വരി മലമേല്‍ നോക്കു നീകാല്‍കരം ചേര്‍ന്നിതാ ആണിമേല്‍ തൂങ്ങുന്നു ധ്യാനപീഠം അതില്‍ കയറിഉള്ളിലെ കണ്ണുകള്‍ കൊണ്ടു നീ കാണുക പാപത്തില്‍ ജീവിക്കുന്നവനേനിന്റെ പേര്‍ക്കല്ലയോ തൂങ്ങുന്നീ രക്ഷകന്‍ […]

No Picture

കണ്ടാലും കാല്‍വരിയില്‍

September 23, 2009 admin 0

കണ്ടാലും കാല്‍വരിയില്‍കുരിശില്‍ ശിരസ്സതും ചാഞ്ഞു പരന്‍കണ്ടീടുക പ്രിയനേ നിനക്കായ്തൂങ്ങിടുന്നു മൂന്നാണികളില്‍ ശിരസ്സില്‍ മുള്‍മുടിയണിഞ്ഞവനായ്‌ഹൃദയം നിന്ദയാല്‍ തകര്‍ന്നവനായ്വേദനയാല്‍ ഏറ്റം വലഞ്ഞവനായ്തന്‍ ജീവനെ വെടിയുന്നു സ്വയം നിനക്കായ് ലോക സ്ഥാപനം മുതല്‍ അറുക്കപ്പെട്ടകളങ്കമില്ല ദൈവ കുഞ്ഞാടിതാലോകത്തിന്‍ പാപങ്ങള്‍ […]

No Picture

എന്നെ കരുതുന്ന യേശുവുണ്ട്

September 2, 2009 admin 0

എന്നെ കരുതുന്ന യേശുവുണ്ട്അവനിന്നലെയുമിന്നും മാറാത്തവന്‍അവനിന്നുമെന്നും മാറാത്തവന്‍ ഭാരങ്ങള്‍ ഏറുമീ പാരിതിലെന്നുംപാടുമെന്‍ യേശുവിന്‍ കൃപകളെ ഞാന്‍എന്നുമെന്‍ സഖിയായ്‌ തുണയായിടുംഎന്റെ നല്ല നാഥനേശുവെന്‍ കൂടെയുണ്ട് സ് നേഹിതര്‍ മാറിടും ഉറ്റോരകന്നിടുംപഴി ദുഷി നിന്ദകള്‍ പെരുകിടുമ്പോള്‍മാറും മനുജന്‍ അനു […]