രാജാത്മജ വിരുന്നതിന്‍ വിവരം

June 9, 2009 admin 0

യേശുക്രിസ്തു സ്വര്‍ഗ്ഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു ഉപമയെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഗാനമാണിത്. മത്തായി 22:1-14, ലൂക്കോസ് 14:15-24 എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഈ ഉപമ കാണാം. ഈ ഉപമ ബൈബിളില്‍ നിന്നും വായിക്കുവാനായി ഇവിടെ അല്ലെങ്കില്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് […]