No Picture

മനസേ പറയൂ…

December 14, 2011 admin 0

മനസേ പറയൂ… എന്തിനീ മൌനംമന്നവന്‍ തന്‍ ഉപകാരങ്ങള്‍മറന്നു പോയതെന്തേ..മന്നവന്‍ യേശുവേ മറന്നതെന്തേ…പറയൂ.. പറയൂ… മറന്നു പോയതെന്തേ.. അമ്മ തന്‍ ഉദരത്തില്‍ ഉരുവാകും മുന്‍പേഅത്യുന്നതന്‍ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചില്ലേ…കുരവൊരു ചെറുതും വന്നിടാതെന്നും കുഞ്ഞിളം നാള്‍ മുതല്‍ നടത്തിയില്ലേ.. […]

No Picture

കാല്‍വരിമേട്ടില്‍ ശോണിതമണിഞ്ഞു

March 23, 2011 admin 0

കാല്‍വരിമേട്ടില്‍ ശോണിതമണിഞ്ഞുകാണുവതാരോ മരക്കുരിശില്‍പാപികളെ പ്രതി ഉന്നതം വെടിഞ്ഞുപാരിതില്‍ വന്ന പാപവിനാശകന്‍ മൂന്നാം നാളില്‍ കല്ലറയില്‍ നിന്നുംമുക്തനായ് തീര്‍ന്ന ജയവീരന്‍മൂന്നുലോകര്‍ മുഴംകാല്‍ മടക്കും പാതെ..മുത്തിടു മന്നാള്‍ നിന്‍ ദാസര്‍ രചന: പി. എം. ജോസഫ്‌ആലാപനം: എലിസബത്ത്‌ […]

No Picture

സ്നേഹിതര്‍ മാറിടും നേരത്തും

October 11, 2010 admin 0

സ്നേഹിതര്‍ മാറിടും നേരത്തും മാറാതെസ്നേഹിക്കും നീമാത്രം എന്‍ യേശുവെ  എത്ര നല്‍ സ്നേഹിതന്‍ മാറാത്ത വല്ലഭന്‍എന്നെന്നും നീ മതി സ്നേഹിതനായ് ഈ ലോകം തന്നിടും തോരാത്ത കണ്ണുനീര്‍തീര്‍ന്നിടും ഒരുനാളില്‍ നിന്‍ സവിധേനിന്‍ മാര്‍വില്‍ ചാരിടും […]

No Picture

ആരാധ്യന്‍ യേശു പരാ

November 3, 2009 admin 0

ആരാധ്യന്‍ യേശു പരാവണങ്ങുന്നു ഞാന്‍ പ്രിയനേതേജസെഴും നിന്‍ മുഖമെന്‍ഹൃദയത്തിനാനന്ദമെ നിന്‍ കൈകള്‍ എന്‍ കണ്ണീര്‍തുടയ്ക്കുന്നതറിയുന്നു ഞാന്‍ നിന്‍ കരത്തിന്‍ ആശിഷംപകരുന്നു ബലം എന്നില്‍ മാധുര്യമാം നിന്‍ മൊഴികള്‍തണുപ്പിക്കുന്നെന്‍ ഹൃദയം സന്നിധിയില്‍ വസിച്ചോട്ടെപാദങ്ങള്‍ ചുംബിച്ചോട്ടേ ആലാപനം: […]

No Picture

എല്ലാമറിയുന്ന ഉന്നതന്‍ നീയേ

August 17, 2009 admin 1

എല്ലാമറിയുന്ന ഉന്നതന്‍ നീയേഎന്നെയും നന്നായ്‌ അറിയുന്നു നീഎന്നാകുലങ്ങള്‍ എന്‍ വ്യാകുലങ്ങള്‍എല്ലാമറിയുന്ന സര്‍വേശ്വരാ ആശയറ്റു ഞാന്‍ അലഞ്ഞ നേരംആശ്വാസമായ്‌ എന്‍ അരികിലെത്തിനീമതിയെനിക്കിനി ആശ്രയമായിനീയെന്റെ സങ്കേതം എന്നാളുമേ വീഴാതെ താങ്ങിടും പൊന്‍ കരത്താല്‍വിണ്ണിലെ വീട്ടില്‍ ചേരുവോളംവന്നിടും വേഗം […]

No Picture

യേശു ക്രിസ്തു എന്ന നിസ്തുല്യ നാമത്തിനു

July 22, 2009 admin 0

യേശു ക്രിസ്തു എന്ന നിസ്തുല്യ നാമത്തിനുഇന്നുമേന്നെയ്ക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവുംവല്ലഭ നിറഞ്ഞ ഉന്നത നാമംവാനാധിപതിയായ്‌ ഉയര്‍ന്ന നല്‍ നാമം സാത്താനെ വീഴ്ത്തിയ ശാപത്തെ നീക്കിയസത്യ വചനമാം നിന്‍ തിരു നാമംവാന സേനാദികള്‍ ഭൂസീമാ വാസികളുംമുഴംകാല്‍ എല്ലാം […]

No Picture

മനമേ ചഞ്ചലമെന്തിനായ്

July 22, 2009 admin 0

മനമേ ചഞ്ചലമെന്തിനായ്,കരുതാന്‍ വല്ലഭനില്ലയോജയ വീരനായ്‌ ആ ആ ആ … നാളയെ നിനച്ചു നടുങ്ങേണ്ടദു:ഖ വേളകള്‍ വരുമെന്ന് കലങ്ങേണ്ടകാലമെല്ലാമുള്ള മനുവേലന്‍കരുതാതെ കൈവിടുമോ? ആ ആ ആ … വാനിലെ പറവകള്‍ പുലരുന്നുനന്നായ്‌ വയലിലെ താമര […]

No Picture

സുന്ദര രൂപാ നാഥാ

July 20, 2009 admin 0

സുന്ദര രൂപാ നാഥാ പവന ദേവസുതാപാപിയാം എന്നെയും സ് നേഹിച്ചോ ? പാപത്തില്‍ പിറന്ന എന്നെ പാവനനാക്കുവാന്‍ നീപാവന ശരീരം നീ ഏല്‍പ്പിച്ചോ ദുഷ്ടര്‍ കൈയ്യില്‍എന്‍ പാപം ഏറ്റെടുത്ത് നിത്യ മരണം ഏറ്റുദൈവ പിതാവു […]

No Picture

മാറനാഥാ മാറനാഥാ

June 26, 2009 admin 0

മാറനാഥാ മാറനാഥാ മനുവേലന്‍ വന്നിടാന്‍ കാലമായ്‌മാറിടും നമ്മള്‍ പോയിടും സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിന്‍ തീരത്ത് ചേരുവാന്‍ ആയിരങ്ങള്‍ കാതോര്‍ക്കും കാഹള നാദം കേള്‍ക്കുംആമയമെല്ലാം മാറും ആശകള്‍ പൂവണിയുംആര്‍ത്തിയോടെ കാക്കും ദിനം വിദൂരമല്ല സമയത്തിന്‍ രഥമുരുളുന്നു ലോകാന്ത്യം വന്നടുക്കുന്നുസഭാ […]

No Picture

എന്നേശു നാഥനേ എന്നാശ നീയെ

June 15, 2009 admin 0

എന്നേശു നാഥനേ എന്നാശ നീയെഎന്നാളും മന്നില്‍ നീ മതിയേ ആരും സഹായം ഇല്ലാതെ പാരില്‍പാരം നിരാശയാല്‍ നീറും നേരംകൈത്താങ്ങലേകുവാന്‍ കണ്ണുനീര്‍ തുടപ്പാന്‍കര്‍ത്താവെ നീ അല്ലാതാരുമില്ല ഉറ്റവര്‍ സ് നേഹം അറ്റുപോയാലുംഏറ്റം പ്രിയര്‍ വിട്ടു മാറിയാലുംമാറ്റമില്ലാത്ത […]

No Picture

യാഹേ നീയെന്‍ ദൈവം വാഴ്ത്തും ഞാന്‍ നിന്നെ

June 13, 2009 admin 0

യാഹേ നീയെന്‍ ദൈവം വാഴ്ത്തും ഞാന്‍ നിന്നെസ്തുത്യര്‍ഹമേ തവ നാമം ആഴിയെന്നോര്‍ത്തില്ല ആഴമാരാഞ്ഞില്ലഅലകള്‍ക്കു ഞാന്‍ തെല്ലും ഭയപ്പെട്ടില്ലഇറങ്ങി ഞാന്‍ പ്രിയനേ സമുദ്രത്തിന്‍ നടുവില്‍നിന്‍ വിളി കേട്ടു പിന്‍വരുവാന്‍ അലറുന്നീ ആഴിയില്‍ അലയതി ഘോരംതോന്നുന്നു ഭീതിയെന്‍ […]

No Picture

മറവിടമായ് എനിക്കേശുവുണ്ട്

June 6, 2009 admin 0

മറവിടമായ് എനിക്കേശുവുണ്ട് മാറിടാത്ത നല്ല സഖിമറച്ചിടണെ നിന്‍ ചിറകടിയില്‍ മരുവിലെ വാസം തീരും വരെ സ് നേഹത്തിന്‍ വാക്കുകളാല്‍ ആശ്വാസം നല്കിടുമേസ് നേഹമാം യേശു നാഥന്‍ മാര്‍വോട് അണച്ചിടുമേ കാണുന്നെന്‍ കര്‍ത്തനെന്‍ കൂടെയുണ്ട് കരുതിടുംവാക്കൊന്നും […]

No Picture

കൂടെയുണ്ടേശു എന്‍ കൂടെയുണ്ട്

June 2, 2009 admin 0

കൂടെയുണ്ടേശു എന്‍ കൂടെയുണ്ട്കൂട്ടിനവന്‍ എന്നും കൂടെയുണ്ട്കൂരിരുള്‍ താഴ് വരെ കൂടെയുണ്ട്കൂട്ടാളിയായിട്ടെന്‍ കൂടെയുണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ടാ ഞാന്‍ കൂടെയുണ്ട്എന്നുര ചെയ്തവന്‍ കൂടെയുണ്ട്പേടിക്കയില്ല ഞാന്‍ മരണത്തിലുംമരണത്തെ ജയിച്ചവന്‍ കൂടെയുണ്ട് ആഴിയിന്‍ ആഴത്തില്‍ കൂടെയുണ്ട്ആകാശ മേഘങ്ങളില്‍ കൂടെയുണ്ട്ആവശ്യ നേരത്തെന്‍ കൂടെയുണ്ട്ആശ്വാസ […]

No Picture

എക്കാലത്തിലും ക്രിസ്തു

March 26, 2009 admin 0

എക്കാലത്തിലും ക്രിസ്തു മാറുകില്ലഎക്കാരണത്താലും എന്നെ കൈവിടില്ല ആരെ ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന്അറിയുന്നവനെന്‍ അന്ത്യം വരെഎന്നുപനിധിയെ സൂക്ഷിച്ചിടുവാന്‍തന്നുടെ കരങ്ങള്‍ കഴിവുള്ളതാം ഇന്നലേം ഇന്നുമെന്നേയ്ക്കുമവന്‍അനന്യന്‍ തന്‍ കൃപ തീരുകില്ലമന്നില്‍ വന്നവന്‍ വിണ്ണിലുള്ളവന്‍വന്നിടുമിനിയും മന്നവനായ്‌ കളങ്കമെന്നിയെ ഞാനൊരിക്കല്‍പളുങ്കുനദിയിന്‍ കരെയിരുന്നുപാടി സ്തുതിക്കും […]

No Picture

ആപത്തു വേളകളില്‍

March 19, 2009 admin 0

ആപത്തു വേളകളില്‍ആനന്ദ വേളകളില്‍അകലാത്ത എന്‍ യേശുവെഅങ്ങയുടെ പാദം കുമ്പിടുന്നേ ഞാന്‍ കുശവന്റെ കൈയില്‍ കളിമണ്ണു പോല്‍തന്നിടുന്നു എന്നെ തൃക്കരങ്ങളില്‍മെനഞ്ഞിടണമേ വാര്‍ത്തെടുക്കണേദിവ്യഹിതം പോലെ ഏഴയാമെന്നെ എനിക്കായ് മുറിവേറ്റ തൃക്കരങ്ങള്‍എന്‍ ശിരസില്‍ വച്ചാശീര്‍വദിക്കണേ അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനാല്‍ ഏഴയെഅഭിഷേകം […]