Category: Anish Thankachan

Anish Thankachan

കാഹളത്തിന്‍ നാദം പോലെ

കാഹളത്തിന്‍ നാദം പോലെ  ഉച്ചത്തില്‍ നാം പാടിടുക ഹാ – ലേ – ലൂ..  കാന്തനായ യേശുവിനെ  ഭൂവിലെല്ലാം പാടി വാഴ്ത്താം ഹാ – ലേ – ലൂ..  കാലമെല്ലാം നമ്മെ കാപ്പവന്‍  സ്വര്‍ഗ്ഗലോകേ നമ്മെ ചേര്‍പ്പവന്‍ കാത്തിരുന്ന നാഥന്‍ ലോകേ വന്നിടുവാന്‍ കാലമായി  പാടാം ഹാലലൂയ്യ !  സ്വര്‍ഗ്ഗനാട്ടില്‍ ദൈവദൂതര്‍ എന്നുമെന്നും വാഴ്ത്തി പ്പാടും – ഹാ – ലേ – ലൂ..…

നിനക്കായ്‌ കരുതും അവന്‍ നല്ല ഓഹരി

നിനക്കായ്‌ കരുതും അവന്‍ നല്ല ഓഹരി കഷ്ടങ്ങളില്‍ നല്ല തുണയേശു കണ്ണുനീര്‍ അവന്‍ തുടയ്ക്കും വഴിയൊരുക്കും അവന്‍ ആഴികളില്‍വലം കൈ പിടിച്ചെന്നെ വഴിനടത്തുംവാതിലുകള്‍ പലതും അടഞ്ഞിടിലുംവല്ലഭന്‍ പുതുവഴി തുറന്നിടുമേ.. വാഗ്ദത്തം നമ്മുടെ നിക്ഷേപമേവാക്കുപറഞ്ഞവന്‍ മാറുകില്ലവാനവും ഭൂമിയും മാറിടുമേവചനങ്ങള്‍ക്കൊരു മാറ്റമില്ല രോഗങ്ങളാല്‍ നീ വലയുകയോഭാരങ്ങലാല്‍ നീ തളരുകയോഅടിപ്പിനരാല്‍ അവന്‍ സൌഖ്യം തരുംവചനമയച്ചു നിന്നെ വിടുവിച്ചിടും രചന: ജെ. വി. പീറ്റര്‍ ആലാപനം: മാര്‍ക്കോസ് ആലാപനം: അനീഷ്‌…

യേശുവെപ്പോലൊരു സഖിയായെങ്ങും ഇല്ലാരും

യേശുവെപ്പോലൊരു സഖിയായെങ്ങുംഇല്ലാരും ഇല്ലാരുംഅവനല്ലാതാത്മാവെ നേടുന്നോനായ്ഇല്ലാരും ഇല്ലാരും എന്‍ ഖേദമെല്ലാം താന്‍ അറിഞ്ഞിടുംഎന്‍ കാലമെല്ലാം താന്‍ നയിച്ചിടും  അവനെപ്പോല്‍ ശുദ്ധനായ്‌ ഉന്നതനായ്ഇല്ലാരും ഇല്ലാരുംസൌമ്യതയും താഴ്മയും നിറഞ്ഞവനായ്ഇല്ലാരും ഇല്ലാരും അവനെപ്പോല്‍ കൈവിടാ സഖിയായ്‌ എങ്ങുംഇല്ലാരും ഇല്ലാരും  അവനെപ്പോല്‍ പാപിയെ തേടുന്നോനായ് ഇല്ലാരും ഇല്ലാരും ആലാപനം: അനീഷ്‌പശ്ചാത്തല സംഗീതം: എബി സാല്‍വിന്‍ തോമസ്‌

അബ്ബാ പിതാവേ, ഞാന്‍ വരുന്നു

അബ്ബാ പിതാവേ ഞാന്‍ വരുന്നുതൃപ്പാദം തേടി ഞാന്‍ വരുന്നുനിന്‍ മുഖം കാണുവാന്‍ നിന്‍ മൊഴി കേള്‍ക്കുവാന്‍എന്‍ മനം തുറക്കേണമേ എഴയിന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥന കേള്‍ക്കേണമേകേഴുമെന്‍ മനസിന്‌ കാതേകണേആഴത്തില്‍ നിന്ന് ഞാന്‍ യാചിക്കുന്നെവാഴുന്ന മന്നവനോടിതാ ഞാന്‍ അതി ശോഭിതമാം തിരുമുഖം ഞാന്‍മതിവരുവോളം കണ്ടാനന്ദിക്കുംപതിനായിരങ്ങളില്‍ അതി ശ്രേഷ്ഠനേമതിയെനിക്കെന്നും നിന്‍ പാദ പീഠം രചന: ജോര്‍ജ് കോശിസംഗീതം: സാബു അബ്രഹാംആലാപനം: അനീഷ്‌പശ്ചാത്തല സംഗീതം: ഐസക് ജോണ്‍

വേഗം വേഗം വരുന്നു

ആത്മാവിന്റെ രക്ഷ അത്യാവശ്യമായി ഉറപ്പാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അല്ലെങ്കില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന വന്‍ ദുരിതം സാക്ഷാല്‍ നരകത്തീയാണ് എന്ന് ഓര്‍പ്പിക്കുന്നു ഈ ഗാനം .. വേഗം വേഗം വരുന്നുകോടി കോടി ദൂതരുമായ്സ്വര്‍ഗ്ഗ ദൂത സൈന്യവുമായ്വേഗം നാഥന്‍ വരുന്നു മണ്ണില്‍ വീണു മറഞ്ഞു പോയ ദൈവമക്കളോവിണ്ണവന്റെ ശബ്ദം കേള്‍ക്കെ വീണ്ടും ജീവിക്കുംകര്‍ത്തന്‍ യേശുവെ കണ്ടിടും അവര്‍ആ നാള്‍ വേഗം വരുന്നു ആ ദിനത്തില്‍ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാംരൂപം…

പോകല്ലേ കടന്നെന്നെ ദേവാ

പോകല്ലേ കടന്നെന്നെ ദേവാവരിക എന്നരികില്‍ നാഥാസാധുവിന്റെ കരച്ചില്‍ കേട്ട്ചാരെ വന്നു സൌഖ്യം നല്‍കാന്‍ അന്ധനായ്‌ ഞാന്‍ ജന്മം ചെയ്തുബന്ധുവായ് എനിക്കാരുമില്ലസന്തതമീ വഴിയിന്നരികില്‍ചിന്തിതനായ് മരുവുന്നേ ഞാന്‍ വാക്കൊന്നു നീ അരുളിച്ചെയ്താല്‍വേഗമെന്നുടെ അന്ധത മാറുംലോകമിതിനെ പിന്‍പേ തള്ളിചേരുമേ നിന്‍ ശിഷ്യ ഗണത്തില്‍ രചന: ജോണ്‍ അബ്രഹാംആലാപനം: അനീഷ്‌പശ്ചാത്തല സംഗീതം: യേശുദാസ് ജോര്‍ജ്

ആരാധ്യനേ സമാരാധ്യനേ

ആരാധ്യനേ സമാരാധ്യനേആരിലും ഉന്നതന്‍ ആയവനേ ആരാധിക്കും ഞാന്‍ നിന്നെയെന്നുംആയുസ്സിന്‍ നാള്‍കള്‍ എല്ലാം എന്റെ രോഗക്കിടക്കയതില്‍എന്റെ സൌഖ്യ പ്രദായകനേഎന്റെ രോഗ സംഹാരകനേഎന്റെ സര്‍വവും നീ മാത്രമെ എന്റെ വേദനയില്‍ ആശ്വാസംനിന്റെ സാന്ത്വനം ഒന്നു മാത്രംഎന്റെ രക്ഷകനാം യേശുവെഎന്റെ സങ്കേതം നീ മാത്രമെ ആലാപനം: അനീഷ്‌പശ്ചാത്തല സംഗീതം: സുനില്‍ സോളമന്‍

യേശു മഹേശനേ ശാശ്വത നാഥനേ

യേശു മഹേശനേ ശാശ്വത നാഥനേഎന്നാത്മ രക്ഷകനെ – നിന്‍റെഅത്യന്ത സ് നേഹത്തിന്‍ മുന്‍പിലത്യാദരംപാദം പണിഞ്ഞിടുന്നെ മല്‍പ്രിയാ നിന്മുഖ ശോഭയിലിന്നു ഞാന്‍മുറ്റും മരുവിടുന്നു – അത്മര്‍ത്യരിലാരിലും സംശയമെന്ന്യേദര്‍ശിക്കുകില്ല മുദാ നിന്‍ രുധിരത്താല്‍ വീണ്ടെടുത്തെന്നെയുംനിന്‍ മകനാക്കിയതാല്‍ – സദാനിസ്തുല്യാ നിന്‍ പാദ സേവയിലെന്നും ഞാന്‍നിര്‍വൃതി നേടിടുമേ സസ്യലതാദിയും പക്ഷിമൃഗാദിയുംനിന്‍ മഹല്‍ സൃഷ്ടിയുടെ -സര്‍വവന്‍ മഹിമ വിളിച്ചോതുമീ വേളയില്‍ഞാനും വണങ്ങിടുന്നെ വാനഗോളങ്ങളെ താണ്ടി നീ ഒടുവില്‍വാനമേഘ വരുമ്പോള്‍ –…

നിശയുടെ നിശബ്ദതയില്‍

ഒരു വേള ഞാന് പകച്ചു പോയ്.. നിശയുടെ കൂരിരുള്‍ എന്നെ സ്തബ്ധനാക്കിയത് പോലെ ജീവിക്കാനുള്ള ആശ എന്നില് ഇല്ലാതെയായിത്തീര്‍ന്നു പക്ഷെ അവിടെയും ഒരു കരം എന്നെ തേടിയെത്തി പുതു വെളിച്ചത്തിലേക്കെന്നെ പിടിച്ചുയര്‍ത്തി.. ഇന്നുവരെ അവനെന്നെ താങ്ങി.. ഇനി ഒരുനാള്‍ നേരില്‍ കാണും വരെയും.. ഞാന്‍ പാടും .. മനസ്സില്‍ പ്രത്യാശ വിടര്‍ത്തുന്ന അതി മനോഹരമായ ഒരു ഗാനം … നിശയുടെ നിശബ്ദതയില്‍നിരാശ തന്‍ നീര്‍…

എന്നെ കരുതുന്ന യേശുവുണ്ട്

എന്നെ കരുതുന്ന യേശുവുണ്ട്അവനിന്നലെയുമിന്നും മാറാത്തവന്‍അവനിന്നുമെന്നും മാറാത്തവന്‍ ഭാരങ്ങള്‍ ഏറുമീ പാരിതിലെന്നുംപാടുമെന്‍ യേശുവിന്‍ കൃപകളെ ഞാന്‍എന്നുമെന്‍ സഖിയായ്‌ തുണയായിടുംഎന്റെ നല്ല നാഥനേശുവെന്‍ കൂടെയുണ്ട് സ് നേഹിതര്‍ മാറിടും ഉറ്റോരകന്നിടുംപഴി ദുഷി നിന്ദകള്‍ പെരുകിടുമ്പോള്‍മാറും മനുജന്‍ അനു നിമിഷം ഭൂവില്‍മാറ്റമില്ലാ രക്ഷകനെന്‍ യേശു മാത്രം ഇന്നുള്ള ശോധന വേദന തീര്‍ത്തിടുംഅന്നാളില്‍ ചേര്‍ന്നിടും തന്നരികില്‍കൂടാരമാകുമെന്‍ ഗേഹം മാറും എന്‍സ്വന്ത വീട്ടില്‍ എത്തിടുമെന്‍ യാത്ര തീരും രചന: ഐസക് മണ്ണൂര്‍ആലാപനം:…

യേശു നായകന്‍ സമാധാന ദായകന്‍

യേശു നായകന്‍ സമാധാന ദായകന്‍നിനക്കെന്നും മനമേഎന്തിനാകുലം കലരുന്നെന്‍ മനമേനിന്‍ സഹായകനവന്‍ ശക്തനാകയാല്‍നിനക്കു നിര്‍ഭയമേലോക പോരിതില്‍ അനുദിനം ജയമേ നിന്റെ നിക്ഷേപ മവനെന്നു കരുതാ-മെങ്കില്‍ സക്ഷേമമവനിയിലമരാംഇത്ര ശ്രേഷ്ഠനാം ഒരുവന്‍ നിന്‍കൂട്ടിനായ്‌ അരികിലുണ്ടതിനാല്‍എന്തിനാകുലം കലരുന്നെന്‍ മനമേലോക ധനം സൌഖ്യ മാര്‍ഗ്ഗമായ് കരുതിപോകും നരര്‍ക്കുള്ള വിനയ്‌ക്കില്ലോരരുതിഎന്നാല്‍ ക്രിസ്തുവില്‍ സമാധാനംനിത്യമാം സുഖദാനം അരുളുംഎന്തിനാകുലം കലരുന്നെന്‍ മനമേ രചന: ടി. കെ. സാമുവേല്‍ആലാപനം: ബിനോയ്‌ ചാക്കോ & ജിജി സാംപശ്ചാത്തല സംഗീതം:…

നന്ദിയോടെ ഞാന്‍ സ്തുതി പാടിടും

നന്ദിയോടെ ഞാന്‍ സ്തുതി പാടിടുംഎന്റെ യേശു നാഥാഎനിക്കായ്‌ നീ ചെയ്തൊരു നന്മയ്ക്കുംഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാന്‍ അര്‍ഹിക്കാത്ത നന്മകളുംഎനിക്കേകിടും കൃപാനിധേയാചിക്കാത്ത നന്മകള്‍ പോലുമീഎനിക്കേകിയോനു സ്തുതി സത്യ ദൈവത്തിന്‍ ഏക പുത്രനായ്‌നിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാന്‍വരും കാലം ഒക്കെയും നിന്‍കൃപാവരങ്ങള്‍ ചൊരികയെന്നില്‍ ആലാപനം: ജോസ് ജോര്‍ജ്പശ്ചാത്തല സംഗീതം: സാബു ആന്റണി ആലാപനം: അനീഷ്‌

നീലാകാശവും കടന്നു ഞാന്‍ പോകും

നീലാകാശവും കടന്നു ഞാന്‍ പോകുംഎന്റെ യേശു വസിക്കും നാട്ടില്‍ ചേര്‍ന്നിടും ഞാന്‍ ശുദ്ധരൊത്ത്പാടീടും രക്ഷയിന്‍ ഗാനം എന്നെ സ് നേഹിച്ചു ജീവന്‍ തന്നവന്‍ നാഥന്‍മേഘത്തിലെന്നെ ചേര്‍പ്പാന്‍ വീണ്ടും വന്നിടുംഎന്നെ സ് നേഹിച്ച നാഥന്‍വാനില്‍ കാഹള നാദം മുഴങ്ങുമന്നാളില്‍ചേര്‍ന്നീടും പ്രിയനൊത്തു ഞാന്‍ ഇന്നു കാണുന്നതെല്ലാം നശ്വരമെന്നാല്‍അഴിയാത്ത നിത്യ സ്വര്‍ഗ്ഗം ദൈവം തന്നിടുംആഹാ അഴിയാത്ത സ്വര്‍ഗ്ഗംഈ മണ്ണിന്‍ ശരീരം നീങ്ങുമന്നാളില്‍യേശുവെപ്പോലെയാകും ഞാന്‍ രചന: പി. ജെ. ജോണ്‍ആലാപനം:…

വല്ലഭനാം മശിഹാ വരുന്നല്ലോ!

വല്ലഭനാം മശിഹാ വരുന്നല്ലോ!അല്ലലെല്ലാം അശേഷം തീരുമല്ലോ!! ഹല്ലെലുയ്യ വാഴ്ത്തിപ്പാടാം തുല്യമില്ലാ നാമം വാഴ്ത്താംആമോദമായി ആഘോഷമായി രോഗം ശോകം ദു:ഖം ഭാരം എല്ലാം മാറുന്നനല്ല ദിനം നോക്കി നോക്കി വസിച്ചിടുന്നെ –ആശയാല്‍ വസിച്ചിടുന്നെഓരോരോ ദിനങ്ങളും കഴിഞ്ഞിടുമ്പോള്‍കര്‍ത്തന്‍ വരുന്ന നാളതും അടുത്തിടുന്നു മഹാരാജന്‍ വാണിടുന്ന ദിനങ്ങള്‍ ഓര്‍ത്താല്‍മരുഭൂവിന്‍ വാസമേതും നിസ്സാരമെന്നു –എന്നുമേ നിസ്സാരമെന്നുഈ ലോകത്തിന്‍ ചിന്താകുലം ലേശമില്ലാതെപ്രത്യാശയാല്‍ ആനന്ദത്താല്‍ നിറഞ്ഞിടുന്നെ ആലാപനം: കെസ്റ്റര്‍രചന: ഫിലിപ്പ് കെ. ആണ്ട്രൂസ്പശ്ചാത്തല…

ദൈവം വിളിച്ചവരേ – ജീവന്‍ ലഭിച്ചവരേ

ദൈവം വിളിച്ചവരേ – ആ ആ ആ …ജീവന്‍ ലഭിച്ചവരേ – ആ ആ ആ …ഉണരുക വേഗം അണഞ്ഞിടും നാഥന്‍മണവറ പൂകുന്ന ദിനമടുത്തു നമുക്കൊരുക്കിയ ഗേഹമതില്‍ –വസിച്ചിടും നാള്‍ വേഗമിതാഅടുത്തിടുന്നു നാമവിടേക്ക –ങ്ങെടുത്തു കൊള്ളപ്പെടുമല്ലോ ..ആ ആ ആ .. അനിഷ്ട സംഭവ വാര്‍ത്തകളെ –അനിശവും നാം കാതുകളില്‍ശ്രവിച്ചിടുന്നത് തിരുവചനത്തിന്‍നിവൃത്തിയാണെന്നോര്‍ത്തിടുക .. ആ ആ ആ … ഉണര്‍ന്നിരിപ്പിന്‍ സോദരരേ –ഒരുങ്ങി നില്‍പ്പിന്‍…

ഈ പരദേവനഹോ..

ഈ പരദേവനഹോ നമുക്കുപരിപ്രാണനത്തിന്നധിപന്‍മരണത്തില്‍ നിന്നൊഴിവ് കര്‍ത്തനാ –മഖില ശക്തനാം നിന്‍ കരത്തിലുണ്ടനിശം നാഥനതേ തന്നരികളിന്‍വന്‍ തലയെ തകര്‍ക്കും പിഴച്ചു നടക്കുന്നവന്റെ മുടികള്‍മൂടിയ നെറുകയെ തന്നെ മുടിക്കു –മാദി നാഥനോട് ചെയ്തതാമനിശം ശ്രീ യെരുശലെമിലുള്ളനിന്‍ മന്ദിരം നിമിത്തംഅരചര്‍ നിനക്കു ഭയന്ന് തിരുമുല്‍കാഴ്ച കൊണ്ടുവരു മേശുവിന്നു ജയംയേശുവിന്നു ജയം യേശുവിന്നു ജയം രചന: യുസ്തുസ് ജോസഫ്ആലാപനം: യേശുദാസ്‌ ആലാപനം: ഗ്രേയ്സ് ആലാപനം: അനീഷ്‌ ഈ ഗാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും…

ഓ കാല്‍വരീ ..

ഓര്‍മകളില്‍ നിറയുന്ന കാല്‍വരിയെ അപ്പാടെ വര്‍ണ്ണിക്കുന്ന ഹൃദയ സ്പര്‍ശിയായ ഒരു ഗാനം.. ഓ കാല്‍വരീ .. ഓ കാല്‍വരീ ..ഓര്‍മ്മകള്‍ നിറയുന്ന അന്‍പിന്‍ ഗിരീ .. അതിക്രമം നിറയുമീ മനുജന്റെ ഹൃദയംഅറിയുന്നൊരേകന്‍ യേശു നാഥന്‍അകൃത്യങ്ങള്‍ നീക്കാന്‍ പാപങ്ങള്‍ മായ്ക്കാന്‍അവിടുന്ന് ബലിയായ്‌ കാല്‍വരിയില്‍ മലിനത നിറയുമീ മര്‍ത്ത്യന്റെ ജീവിതംമനസലിവിന്‍ ദൈവം മുന്നറിഞ്ഞുമറുവിലയാകാന്‍ മനുഷ്യനായ്‌ വന്നുമരിച്ചേശു യാഗമായ്‌ കാല്‍വരിയില്‍ കപടത നിറയുമീ ഭൂവിതിലെങ്ങുംകണ്ടിടുമോ ഈ ദിവ്യ സ്…