വാഴ്ത്തുക മനമേ, ഓ, മനമേ

May 12, 2017 Ganamrutham Malayalam 0

വാഴ്ത്തുക മനമേ, ഓ, മനമേ കർത്തൻ നാമത്തെ ആരാധിക്കാം പാടുക മനമേ, ഓ, മനമേ ശുദ്ധ നാമത്തിനാരാധന വന്നൊരു നൽ പുതുപുലരി നിനക്കായ് വന്നു പാടിടുക തൻ ഗീതികൾ എന്തെന്തുമെൻ പാതയിൽ വന്നു ഭവിച്ചാലും […]

No Picture

കാഹളത്തിന്‍ നാദം പോലെ

April 24, 2012 admin 0

കാഹളത്തിന്‍ നാദം പോലെ  ഉച്ചത്തില്‍ നാം പാടിടുക ഹാ – ലേ – ലൂ..  കാന്തനായ യേശുവിനെ  ഭൂവിലെല്ലാം പാടി വാഴ്ത്താം ഹാ – ലേ – ലൂ..  കാലമെല്ലാം നമ്മെ കാപ്പവന്‍  സ്വര്‍ഗ്ഗലോകേ […]

No Picture

നിനക്കായ്‌ കരുതും അവന്‍ നല്ല ഓഹരി

March 16, 2011 admin 0

നിനക്കായ്‌ കരുതും അവന്‍ നല്ല ഓഹരി കഷ്ടങ്ങളില്‍ നല്ല തുണയേശു കണ്ണുനീര്‍ അവന്‍ തുടയ്ക്കും വഴിയൊരുക്കും അവന്‍ ആഴികളില്‍വലം കൈ പിടിച്ചെന്നെ വഴിനടത്തുംവാതിലുകള്‍ പലതും അടഞ്ഞിടിലുംവല്ലഭന്‍ പുതുവഴി തുറന്നിടുമേ.. വാഗ്ദത്തം നമ്മുടെ നിക്ഷേപമേവാക്കുപറഞ്ഞവന്‍ മാറുകില്ലവാനവും […]

No Picture

യേശുവെപ്പോലൊരു സഖിയായെങ്ങും ഇല്ലാരും

November 24, 2010 admin 0

യേശുവെപ്പോലൊരു സഖിയായെങ്ങുംഇല്ലാരും ഇല്ലാരുംഅവനല്ലാതാത്മാവെ നേടുന്നോനായ്ഇല്ലാരും ഇല്ലാരും എന്‍ ഖേദമെല്ലാം താന്‍ അറിഞ്ഞിടുംഎന്‍ കാലമെല്ലാം താന്‍ നയിച്ചിടും  അവനെപ്പോല്‍ ശുദ്ധനായ്‌ ഉന്നതനായ്ഇല്ലാരും ഇല്ലാരുംസൌമ്യതയും താഴ്മയും നിറഞ്ഞവനായ്ഇല്ലാരും ഇല്ലാരും അവനെപ്പോല്‍ കൈവിടാ സഖിയായ്‌ എങ്ങുംഇല്ലാരും ഇല്ലാരും  അവനെപ്പോല്‍ […]

No Picture

അബ്ബാ പിതാവേ, ഞാന്‍ വരുന്നു

March 6, 2010 admin 0

അബ്ബാ പിതാവേ ഞാന്‍ വരുന്നുതൃപ്പാദം തേടി ഞാന്‍ വരുന്നുനിന്‍ മുഖം കാണുവാന്‍ നിന്‍ മൊഴി കേള്‍ക്കുവാന്‍എന്‍ മനം തുറക്കേണമേ എഴയിന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥന കേള്‍ക്കേണമേകേഴുമെന്‍ മനസിന്‌ കാതേകണേആഴത്തില്‍ നിന്ന് ഞാന്‍ യാചിക്കുന്നെവാഴുന്ന മന്നവനോടിതാ ഞാന്‍ അതി […]

No Picture

വേഗം വേഗം വരുന്നു

February 8, 2010 admin 0

ആത്മാവിന്റെ രക്ഷ അത്യാവശ്യമായി ഉറപ്പാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അല്ലെങ്കില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന വന്‍ ദുരിതം സാക്ഷാല്‍ നരകത്തീയാണ് എന്ന് ഓര്‍പ്പിക്കുന്നു ഈ ഗാനം .. വേഗം വേഗം വരുന്നുകോടി കോടി ദൂതരുമായ്സ്വര്‍ഗ്ഗ ദൂത സൈന്യവുമായ്വേഗം നാഥന്‍ […]

No Picture

പോകല്ലേ കടന്നെന്നെ ദേവാ

February 8, 2010 admin 0

പോകല്ലേ കടന്നെന്നെ ദേവാവരിക എന്നരികില്‍ നാഥാസാധുവിന്റെ കരച്ചില്‍ കേട്ട്ചാരെ വന്നു സൌഖ്യം നല്‍കാന്‍ അന്ധനായ്‌ ഞാന്‍ ജന്മം ചെയ്തുബന്ധുവായ് എനിക്കാരുമില്ലസന്തതമീ വഴിയിന്നരികില്‍ചിന്തിതനായ് മരുവുന്നേ ഞാന്‍ വാക്കൊന്നു നീ അരുളിച്ചെയ്താല്‍വേഗമെന്നുടെ അന്ധത മാറുംലോകമിതിനെ പിന്‍പേ തള്ളിചേരുമേ […]

No Picture

ആരാധ്യനേ സമാരാധ്യനേ

November 6, 2009 admin 0

ആരാധ്യനേ സമാരാധ്യനേആരിലും ഉന്നതന്‍ ആയവനേ ആരാധിക്കും ഞാന്‍ നിന്നെയെന്നുംആയുസ്സിന്‍ നാള്‍കള്‍ എല്ലാം എന്റെ രോഗക്കിടക്കയതില്‍എന്റെ സൌഖ്യ പ്രദായകനേഎന്റെ രോഗ സംഹാരകനേഎന്റെ സര്‍വവും നീ മാത്രമെ എന്റെ വേദനയില്‍ ആശ്വാസംനിന്റെ സാന്ത്വനം ഒന്നു മാത്രംഎന്റെ രക്ഷകനാം […]

No Picture

യേശു മഹേശനേ ശാശ്വത നാഥനേ

September 24, 2009 admin 0

യേശു മഹേശനേ ശാശ്വത നാഥനേഎന്നാത്മ രക്ഷകനെ – നിന്‍റെഅത്യന്ത സ് നേഹത്തിന്‍ മുന്‍പിലത്യാദരംപാദം പണിഞ്ഞിടുന്നെ മല്‍പ്രിയാ നിന്മുഖ ശോഭയിലിന്നു ഞാന്‍മുറ്റും മരുവിടുന്നു – അത്മര്‍ത്യരിലാരിലും സംശയമെന്ന്യേദര്‍ശിക്കുകില്ല മുദാ നിന്‍ രുധിരത്താല്‍ വീണ്ടെടുത്തെന്നെയുംനിന്‍ മകനാക്കിയതാല്‍ – […]

No Picture

നിശയുടെ നിശബ്ദതയില്‍

September 5, 2009 admin 0

ഒരു വേള ഞാന് പകച്ചു പോയ്.. നിശയുടെ കൂരിരുള്‍ എന്നെ സ്തബ്ധനാക്കിയത് പോലെ ജീവിക്കാനുള്ള ആശ എന്നില് ഇല്ലാതെയായിത്തീര്‍ന്നു പക്ഷെ അവിടെയും ഒരു കരം എന്നെ തേടിയെത്തി പുതു വെളിച്ചത്തിലേക്കെന്നെ പിടിച്ചുയര്‍ത്തി.. ഇന്നുവരെ അവനെന്നെ […]

No Picture

എന്നെ കരുതുന്ന യേശുവുണ്ട്

September 2, 2009 admin 0

എന്നെ കരുതുന്ന യേശുവുണ്ട്അവനിന്നലെയുമിന്നും മാറാത്തവന്‍അവനിന്നുമെന്നും മാറാത്തവന്‍ ഭാരങ്ങള്‍ ഏറുമീ പാരിതിലെന്നുംപാടുമെന്‍ യേശുവിന്‍ കൃപകളെ ഞാന്‍എന്നുമെന്‍ സഖിയായ്‌ തുണയായിടുംഎന്റെ നല്ല നാഥനേശുവെന്‍ കൂടെയുണ്ട് സ് നേഹിതര്‍ മാറിടും ഉറ്റോരകന്നിടുംപഴി ദുഷി നിന്ദകള്‍ പെരുകിടുമ്പോള്‍മാറും മനുജന്‍ അനു […]

No Picture

യേശു നായകന്‍ സമാധാന ദായകന്‍

July 10, 2009 admin 0

യേശു നായകന്‍ സമാധാന ദായകന്‍നിനക്കെന്നും മനമേഎന്തിനാകുലം കലരുന്നെന്‍ മനമേനിന്‍ സഹായകനവന്‍ ശക്തനാകയാല്‍നിനക്കു നിര്‍ഭയമേലോക പോരിതില്‍ അനുദിനം ജയമേ നിന്റെ നിക്ഷേപ മവനെന്നു കരുതാ-മെങ്കില്‍ സക്ഷേമമവനിയിലമരാംഇത്ര ശ്രേഷ്ഠനാം ഒരുവന്‍ നിന്‍കൂട്ടിനായ്‌ അരികിലുണ്ടതിനാല്‍എന്തിനാകുലം കലരുന്നെന്‍ മനമേലോക ധനം […]

No Picture

നന്ദിയോടെ ഞാന്‍ സ്തുതി പാടിടും

June 30, 2009 admin 0

നന്ദിയോടെ ഞാന്‍ സ്തുതി പാടിടുംഎന്റെ യേശു നാഥാഎനിക്കായ്‌ നീ ചെയ്തൊരു നന്മയ്ക്കുംഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാന്‍ അര്‍ഹിക്കാത്ത നന്മകളുംഎനിക്കേകിടും കൃപാനിധേയാചിക്കാത്ത നന്മകള്‍ പോലുമീഎനിക്കേകിയോനു സ്തുതി സത്യ ദൈവത്തിന്‍ ഏക പുത്രനായ്‌നിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാന്‍വരും കാലം […]

No Picture

നീലാകാശവും കടന്നു ഞാന്‍ പോകും

June 26, 2009 admin 0

നീലാകാശവും കടന്നു ഞാന്‍ പോകുംഎന്റെ യേശു വസിക്കും നാട്ടില്‍ ചേര്‍ന്നിടും ഞാന്‍ ശുദ്ധരൊത്ത്പാടീടും രക്ഷയിന്‍ ഗാനം എന്നെ സ് നേഹിച്ചു ജീവന്‍ തന്നവന്‍ നാഥന്‍മേഘത്തിലെന്നെ ചേര്‍പ്പാന്‍ വീണ്ടും വന്നിടുംഎന്നെ സ് നേഹിച്ച നാഥന്‍വാനില്‍ കാഹള […]

No Picture

വല്ലഭനാം മശിഹാ വരുന്നല്ലോ!

June 15, 2009 admin 0

വല്ലഭനാം മശിഹാ വരുന്നല്ലോ!അല്ലലെല്ലാം അശേഷം തീരുമല്ലോ!! ഹല്ലെലുയ്യ വാഴ്ത്തിപ്പാടാം തുല്യമില്ലാ നാമം വാഴ്ത്താംആമോദമായി ആഘോഷമായി രോഗം ശോകം ദു:ഖം ഭാരം എല്ലാം മാറുന്നനല്ല ദിനം നോക്കി നോക്കി വസിച്ചിടുന്നെ –ആശയാല്‍ വസിച്ചിടുന്നെഓരോരോ ദിനങ്ങളും കഴിഞ്ഞിടുമ്പോള്‍കര്‍ത്തന്‍ […]

No Picture

ദൈവം വിളിച്ചവരേ – ജീവന്‍ ലഭിച്ചവരേ

June 6, 2009 admin 0

ദൈവം വിളിച്ചവരേ – ആ ആ ആ …ജീവന്‍ ലഭിച്ചവരേ – ആ ആ ആ …ഉണരുക വേഗം അണഞ്ഞിടും നാഥന്‍മണവറ പൂകുന്ന ദിനമടുത്തു നമുക്കൊരുക്കിയ ഗേഹമതില്‍ –വസിച്ചിടും നാള്‍ വേഗമിതാഅടുത്തിടുന്നു നാമവിടേക്ക –ങ്ങെടുത്തു […]

No Picture

പുത്തനാമെരുശലെമില്‍

March 23, 2009 admin 0

രചന: എം. ഇ. ചെറിയാന്‍ആലാപനം: അനീഷ്‌പശ്ചാത്തല സംഗീതം: ബെന്നി ജോണ്‍സന്‍

No Picture

ദൈവത്തിനു സ്‌തോത്രം ചെയ്തിടും

March 16, 2009 admin 0

രചന: വില്‍സന്‍ ചേന്ദനാട്ടില്‍ആലാപനം: അനീഷ്‌പശ്ചാത്തല സംഗീതം: വില്‍സന്‍ ചേന്ദനാട്ടില്‍

No Picture

ഈ പരദേവനഹോ..

March 15, 2009 admin 0

ഈ പരദേവനഹോ നമുക്കുപരിപ്രാണനത്തിന്നധിപന്‍മരണത്തില്‍ നിന്നൊഴിവ് കര്‍ത്തനാ –മഖില ശക്തനാം നിന്‍ കരത്തിലുണ്ടനിശം നാഥനതേ തന്നരികളിന്‍വന്‍ തലയെ തകര്‍ക്കും പിഴച്ചു നടക്കുന്നവന്റെ മുടികള്‍മൂടിയ നെറുകയെ തന്നെ മുടിക്കു –മാദി നാഥനോട് ചെയ്തതാമനിശം ശ്രീ യെരുശലെമിലുള്ളനിന്‍ മന്ദിരം […]