No Picture

പാടും ഞാന്‍ പുതു ഗീതം

April 19, 2010 admin 0

പാടും ഞാന്‍ പുതു ഗീതംഎന്‍ യേശുവിന്‍ സന്നിധേതേടും ഞാന്‍ ക്രൂശിന്‍ പാതയില്‍എന്‍ യേശുവിന്‍ പൊന്‍ മുഖം എല്ലാ നാളിലും ഞാന്‍ പാടുമേഅവനെന്റെ സങ്കേതമേ.. നല്‍ തോറും എന്‍ ഭാരം ചുമക്കുന്നുദിനം തോറും എന്നെ പോറ്റുന്നുശത്രുവിന്‍ […]