Category: Najim Arshad

ഉയിരുള്ള നാള്‍ വരെയും

ഉയിരുള്ള നാള്‍ വരെയും,ശ്വാസം നിലയ്ക്കും വരെയുംഉച്ചത്തില്‍ ഞാന്‍ പാടുമേ..ഉയിര്‍തന്ന യേശുവേ, ഉന്നതദേവനെ..ഉലകെങ്ങും നിന്നെ പാടുമേ..ഉത്തമാ നിന്റെ നാമത്തെ.. എന്റെ സംഗീതമേശു താന്‍എന്റെ സങ്കേതമേശു താന്‍ ..എന്റെ ജീവിതത്തില്‍ താളവുമെന്‍ വാഴ്വതിന്റെ ഈണവും  എല്ലാമെല്ലാമേശു താന്‍ സന്തോഷം ഹൃത്തില്‍ വന്നാല്‍ ഗാനമുയരുംസംഗീതം നാവില്‍ വന്നാല്‍ ആര്‍ത്തുപാടും ശോകം നിറയും ഭൂവതില്‍ ശോഭനഗീതം പാടും ഞാന്‍ പാപഭാരം മാറ്റിയേശു മോദമെന്റെയുള്ളില്‍ നിറച്ചു  പാടുവാനായ് ഒരുപാടു നന്മകള്‍ താന്‍…

നീതി സൂര്യാ…. നിന്‍ മുഖം കാണാനായിട്ടെന്നും

നീതി സൂര്യാ…. നിന്‍ മുഖം കാണാനായിട്ടെന്നുംനീര്‍ തേടും മാനിനെപ്പോല്‍ ഞാനുംനിന്നൊളിയിന്‍ വെണ്‍പ്രഭയില്‍നിത്യകാലം വാഴാനായി ആശിപ്പൂ.. എത്ര മനോഹരം തിരുനിവാസംഎന്നുള്ളം വാഞ്ചിക്കുന്നു കൂടെ വാഴാന്‍മീവല്‍ പക്ഷിയെപ്പോല്‍ നിന്‍ സന്നിധെ..മേവാനെന്‍ ഉള്ളം വെമ്പുന്നു…നിന്‍ സവിധം അതിമോദംഅത് മതിയെന്റെ നാഥാ…. ഒന്നേയുള്ളെനിക്കാശ ഈ ഉലകില്‍നിന്നെ മുഖാമുഖം ഞാന്‍ കണ്ടിടേണംജീവിത ലക്ഷ്യമേ നീ എന്‍ മുന്‍പില്‍ജീവന്റെ ജീവനാം നാഥാ..നിന്‍ സവിധം അതിമോദംഅത് മതിയെന്റെ നാഥാ…. രചന: ജോയ് ജോണ്‍ആലാപനം: നജിം…

എന്നിനി കാണും തവമുഖം ഞാന്‍

എന്നിനി കാണും തവമുഖം ഞാന്‍എത്ര നാളായ്‌ കാത്തിരിപ്പൂ ഒന്ന്കാണുവാന്‍വേഗം വരുന്നോനേകന്‍വാക്ക് മാറിടാത്തവന്‍വേറെയില്ല യേശുദേവാ..നീയല്ലാതെ ഇപ്പാരിതില്‍ കണ്ണുനീര്‍ മാഞ്ഞിടുന്ന കാലമത് ദൂരമല്ലകഷ്ടവും ദു:ഖങ്ങളും വിടപറയുംആ നാള്‍കള്‍ സമീപമേ..ദൈവരാജ്യം വന്നിടുമേആര്‍ത്തിയോടാശിക്കുന്നേആമേന്‍ നീ വന്നിടണേ! നീ വരും നാളിനായി ആയിരങ്ങള്‍ കാത്തിടുന്നുനീതിയിന്‍ രാജാവായ് നീ വരണേ..ആമോദം എന്നെന്നുമേമരുവാസം തീര്‍ന്നിടുമേ..ആര്‍ത്തിയോടാശിക്കുന്നേആമേന്‍ നീ വന്നിടണേ! രചന: ജോയ് ജോണ്‍ആലാപനം‌: നജിം അര്‍ഷാദ്പശ്ചാത്തല സംഗീതം: അഫ്സല്‍

ദേവാധി ദേവാ ത്രിയേകാ..

ദേവാധി ദേവാ ത്രിയേകാ..താവക തൃപ്പദം തന്നില്‍ആശയോടെത്തിടും ഈ നിന്റെ ദാസനെആശിര്‍വദിക്കണം ഈശാ.. നാള്‍തോറും ഭാരം ചുമക്കുംനല്ലൊരു രക്ഷകന്‍ നീ താന്‍നന്ദിയാലെന്നുള്ളം നിന്‍ തിരു സന്നിധൌനിത്യം സ്തുതിക്കുന്നു നാമം നിന്‍ സ്നേഹമെത്രയോ ശ്രേഷ്ഠംനീയെനിക്കെന്തോരാശ്വാസംനീയെനിക്കാനന്ദം നീയെന്റെ പാലകന്‍നിന്‍ കൃപയേകണമെന്നും രചന: പി. എം. ജോസഫ്‌ആലാപനം: നജിം അര്‍ഷാദ്പശ്ചാത്തല സംഗീതം: റെജി എഡ്വിന്‍

വെള്ളത്തില്‍ വെറുമൊരു

വെള്ളത്തില്‍ വെറുമൊരു കുമിള പോലെവെളുക്കുമ്പോള്‍ വിരിയുന്ന മലരു പോലെമനുജാ നിന്‍ ജീവിതം ക്ഷണികം നിന്‍ ജീവിതംമരണം വരും നീ മാറിടുംഇതു ക്ഷണികം ക്ഷണികം ക്ഷണികം.. വിളിക്കാതെ വരുന്നൊരു അതിഥിയെപ്പോല്‍വിഷമത്തിലാക്കുന്ന മരണം വരുംനിനച്ചിരിക്കാത്തൊരു നാഴികയില്‍നിന്നെ തേടി മരണം വരും പണ്ഡിത പാമര ഭേദമെന്യേപണക്കാര്‍ പാവങ്ങള്‍ ഭേദമെന്യേപട്ടിണിയായാലും സമൃദ്ധിയിലുംപല പല സമയത്തായ് മരണം വരും മണ്മയമാണ് ഈ ഉലകംമറഞ്ഞിടും മനുജന്‍ മരണത്തിനാല്‍മശിഹാ ഹൃത്തില്‍ വന്നിടുകില്‍മനുജന്റെ ജീവിതം അര്‍ത്ഥ…