No Picture

കാഹളത്തിന്‍ നാദം പോലെ

April 24, 2012 admin 0

കാഹളത്തിന്‍ നാദം പോലെ  ഉച്ചത്തില്‍ നാം പാടിടുക ഹാ – ലേ – ലൂ..  കാന്തനായ യേശുവിനെ  ഭൂവിലെല്ലാം പാടി വാഴ്ത്താം ഹാ – ലേ – ലൂ..  കാലമെല്ലാം നമ്മെ കാപ്പവന്‍  സ്വര്‍ഗ്ഗലോകേ […]

No Picture

ദൈവസ്നേഹം ചൊല്ലാനാവില്ലെനിക്ക് !

April 18, 2012 admin 0

ദൈവസ്നേഹം ചൊല്ലാനാവില്ലെനിക്ക് ! വര്‍ണ്ണിച്ചത് തീര്‍ക്കാന്‍ നാവില്ലെനിക്ക് !! ആഴിയിലുമാഴം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം  കുന്നുകളിലേറും അതിനുയരം .. സ്നേഹം അതെന്തോരാശ്ചര്യമേ ദൈവസ്നേഹം എത്ര അത്ഭുതമേ   അമ്മ മറന്നാലും മറന്നിടാത്ത  അനുപമസ്നേഹം അതുല്യസ്നേഹം  അനുദിനമേകി അവനിയില്‍ […]

No Picture

കാരുണ്യനാഥാ കാല്‍വരി രൂപാ

December 16, 2011 admin 0

കാരുണ്യനാഥാ കാല്‍വരി രൂപാകനിവിന്‍ പൂരം ചൊരിഞ്ഞവനേവന്നിടുന്നു ഞങ്ങള്‍ നിന്‍ തിരു പാദേവല്ലഭാ ചൊരിയൂ ആശിഷങ്ങള്‍ ! മനുജകുലത്തെ മഹിമയില്‍ ചേര്‍ക്കാന്‍മഹിമവെടിഞ്ഞു നീ മരിച്ചുവല്ലോമാറ്റൊലി കൊള്ളുന്നു നിന്‍ നാമം ഭൂമിയില്‍മറ്റൊരു രക്ഷകനില്ലിത് പോല്‍ അണയുന്നു സവിധേ […]

No Picture

ധ്യാനം, ധ്യാനം ധ്യാനലീനമെന്‍ മാനസം

September 24, 2010 admin 0

ധ്യാനം, ധ്യാനം ധ്യാനലീനമെന്‍ മാനസംമോദം, മോദ പൂരിതം ജീവിതംതിരു സന്നിധിയില്‍ ഞാനണയുമ്പോള്‍തിരു വചനാമൃതം നുകരുമ്പോള്‍ സ്നേഹം, സ്നേഹ സാന്ദ്രമെന്‍ ഹൃദയംനാദം, നാദമോഹനം അധരംതിരു രൂപം ഞാന്‍ കാണുമ്പോള്‍തിരുമൊഴി കാതില്‍ നിറയുമ്പോള്‍ അറിയാ – തറിയാ […]

No Picture

അലയാഴിയതില്‍

May 2, 2010 admin 0

അലയാഴിയതില്‍ തെളിയുന്നതു നിന്‍കരവിരുതോ? കരവിരുതോ?ഈ അനന്ത നീലാംബരം പാടിടുന്നു ദേവാ തവമഹിതമാം നാമം മനുസുതനെ അതിരമണീയം കതിരവ കിരണംനയന മനോജ്ഞം പനിമതിയുംമധുരോധാരം കാതില്‍ മൊഴിയുംമനുവേലാ നിന്‍ സ്തുതി ഗീതം പുലരിയിന്‍ ഈണം കിളിമൊഴി രുചിരംഅരുവികള്‍ […]

No Picture

പാടും ഞാന്‍ പുതു ഗീതം

April 19, 2010 admin 0

പാടും ഞാന്‍ പുതു ഗീതംഎന്‍ യേശുവിന്‍ സന്നിധേതേടും ഞാന്‍ ക്രൂശിന്‍ പാതയില്‍എന്‍ യേശുവിന്‍ പൊന്‍ മുഖം എല്ലാ നാളിലും ഞാന്‍ പാടുമേഅവനെന്റെ സങ്കേതമേ.. നല്‍ തോറും എന്‍ ഭാരം ചുമക്കുന്നുദിനം തോറും എന്നെ പോറ്റുന്നുശത്രുവിന്‍ […]

No Picture

രക്ഷകനേശു വാനില്‍ വരുമേ

December 2, 2009 admin 0

രക്ഷകനേശു വാനില്‍ വരുമേ വരുമേരട്ടുടുത്തുള്ള വാസം തീരുമേ തീരുമേരക്തത്താല്‍ വാങ്ങപ്പെട്ടോര്‍ പോകുമേ പോകുമേരക്ഷിത ഗണത്തില്‍ നാം ചേരുമേ കഷ്ടതയേറുന്നേ ഈ ഭൂവതില്‍ ഭൂവതില്‍ദുഷ്ടത കൂടുന്നേ ഈ നാളിതില്‍ നാളിതില്‍പെട്ടെന്ന് വാനില്‍ നീ വരണേ വരണേശിഷ്ടരാം […]

No Picture

ലോകത്തിന്‍ മോഹങ്ങള്‍ കൊണ്ടു വിരഞ്ഞോടി

August 9, 2009 admin 0

‘ഹോ, അന്നേ മരിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കില്‍’ – ചിലരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്.. മരിക്കാനുള്ള കൊതികൊണ്ടല്ല, ജീവിക്കാനുള്ള കൊതിയില്ലാതാകുമ്പോള്‍.. ഈ വല്ലാത്ത പൊല്ലാപ്പുകളില്‍ നിന്നും ഒക്കെ ഒരു മോചനം – അത്രയേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ.. പക്ഷേ, മരണത്തെ അത്ര […]

No Picture

വല്ലഭനാം മശിഹാ വരുന്നല്ലോ!

June 15, 2009 admin 0

വല്ലഭനാം മശിഹാ വരുന്നല്ലോ!അല്ലലെല്ലാം അശേഷം തീരുമല്ലോ!! ഹല്ലെലുയ്യ വാഴ്ത്തിപ്പാടാം തുല്യമില്ലാ നാമം വാഴ്ത്താംആമോദമായി ആഘോഷമായി രോഗം ശോകം ദു:ഖം ഭാരം എല്ലാം മാറുന്നനല്ല ദിനം നോക്കി നോക്കി വസിച്ചിടുന്നെ –ആശയാല്‍ വസിച്ചിടുന്നെഓരോരോ ദിനങ്ങളും കഴിഞ്ഞിടുമ്പോള്‍കര്‍ത്തന്‍ […]

No Picture

കര്‍ത്താവ്‌ താന്‍ ഗംഭീര നാദത്തോടും

May 12, 2009 admin 0

കര്‍ത്താവ്‌ താന്‍ ഗംഭീര നാദത്തോടുംപ്രധാന ദൈവ ദൂത ശബ്ദത്തോടുംസ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ നിന്നിറങ്ങി വന്നിടുമ്പോള്‍എത്രയോ സന്തോഷം, എത്രയോ സന്തോഷംഎത്രയോ സന്തോഷം മദ്ധ്യാകാശത്തില്‍ .. മണ്ണിലുറങ്ങിടുന്ന ശുദ്ധിമാന്‍മാര്‍കാഹള നാദം കേള്‍ക്കുന്ന മാത്രയില്‍പെട്ടെന്നുയിര്‍ത്തു വാനില്‍ ചേര്‍ന്നിടുമേതീരാത്ത സന്തോഷം തീരാത്ത സന്തോഷംതീരാത്ത […]

No Picture

പുത്തനാമെരുശലെമില്‍

March 23, 2009 admin 0

രചന: എം. ഇ. ചെറിയാന്‍ആലാപനം: അനീഷ്‌പശ്ചാത്തല സംഗീതം: ബെന്നി ജോണ്‍സന്‍

No Picture

ഓ കാല്‍വരീ ..

March 15, 2009 admin 0

ഓര്‍മകളില്‍ നിറയുന്ന കാല്‍വരിയെ അപ്പാടെ വര്‍ണ്ണിക്കുന്ന ഹൃദയ സ്പര്‍ശിയായ ഒരു ഗാനം.. ഓ കാല്‍വരീ .. ഓ കാല്‍വരീ ..ഓര്‍മ്മകള്‍ നിറയുന്ന അന്‍പിന്‍ ഗിരീ .. അതിക്രമം നിറയുമീ മനുജന്റെ ഹൃദയംഅറിയുന്നൊരേകന്‍ യേശു നാഥന്‍അകൃത്യങ്ങള്‍ […]