Category: Aby Salvin Thomas

അമ്മ മറന്നാലും എന്നെ മറക്കാത്തവന്‍ നീ

അമ്മ മറന്നാലും എന്നെ മറക്കാത്തവന്‍ നീ ചെമ്മെയായ് എന്നും എന്നെ പാലിപ്പോന്‍ നീ നീ മാത്രം എന്റെ കൂട്ട് നീ മാത്രം എന്റെ പാട്ട് നിനവില്‍ കനവില്‍ എന്നും നീ മാത്രം

തങ്കനിറമെഴും തലയുടയോനേ

തങ്കനിറമെഴും തലയുടയോനേദേവാ, നിന്‍ കഴലിണ പണിവോര്‍ ധന്യരാമേ! നിന്നുടയ തിരുമുഖം പാര്‍ത്തുകൊണ്ടു നിന്റെ സന്നിധിയില്‍ നിന്നിടുന്നോര്‍ ഭാഗ്യവാന്‍മാര്‍  ആയിരം ദിനങ്ങളേക്കാള്‍ നിന്റെ മുന്‍പില്‍ ഒരു വാസരം കഴിപ്പതതി മോദമല്ലോ ഭൂതലമടിയാര്‍ക്കൊരു പരദേശംഞങ്ങള്‍ വീടു നോക്കി ഓടുന്നിതാ പ്രിയ നാഥാ.. നിന്‍ മുഖത്തിന്‍ വെളിച്ചത്താല്‍ ഞങ്ങളെ നീനിത്യനന്മയില്‍ നടത്തിടുക യേശു നാഥാ ഇമ്പമേറും തിരുമൊഴി കേട്ടു ഞങ്ങള്‍തെല്ലും തുമ്പമേന്യേ നിന്‍ പാദം വണങ്ങിടട്ടെ താമരകള്‍ വിടര്‍ത്തുന്ന…

ഉയിരുള്ള നാള്‍ വരെയും

ഉയിരുള്ള നാള്‍ വരെയും,ശ്വാസം നിലയ്ക്കും വരെയുംഉച്ചത്തില്‍ ഞാന്‍ പാടുമേ..ഉയിര്‍തന്ന യേശുവേ, ഉന്നതദേവനെ..ഉലകെങ്ങും നിന്നെ പാടുമേ..ഉത്തമാ നിന്റെ നാമത്തെ.. എന്റെ സംഗീതമേശു താന്‍എന്റെ സങ്കേതമേശു താന്‍ ..എന്റെ ജീവിതത്തില്‍ താളവുമെന്‍ വാഴ്വതിന്റെ ഈണവും  എല്ലാമെല്ലാമേശു താന്‍ സന്തോഷം ഹൃത്തില്‍ വന്നാല്‍ ഗാനമുയരുംസംഗീതം നാവില്‍ വന്നാല്‍ ആര്‍ത്തുപാടും ശോകം നിറയും ഭൂവതില്‍ ശോഭനഗീതം പാടും ഞാന്‍ പാപഭാരം മാറ്റിയേശു മോദമെന്റെയുള്ളില്‍ നിറച്ചു  പാടുവാനായ് ഒരുപാടു നന്മകള്‍ താന്‍…

അങ്ങല്ലാതാരുമില്ല ഊഴിയില്‍

അങ്ങല്ലാതാരുമില്ല ഊഴിയില്‍ആശ്രയിപ്പാനീ സാധുവിന്അമ്മയെപ്പോലെ സ്നേഹിപ്പവന്‍അപ്പനെപ്പോലെ കരുണയുള്ളോന്‍ കണ്ണുനീര്‍ കണങ്ങള്‍ നല്‍കിടും ലോകംകരുണയെഴും കഴല്‍ എനിക്കഭയംക്രൂശിങ്കല്‍ കണ്ടു എന്റെ പാപഭാരംകുറ്റങ്ങള്‍ കഴുകി ശുദ്ധനായ്‌ ഞാന്‍ … ചൂടേറും ശോധന വേളയിലും ഞാന്‍ചാരിടുന്നു തവ മാര്‍വിലെന്നുംഎന്നേശുവല്ലാതൂഴിയിലാരുമേഎന്നുടെ വിഷമങ്ങള്‍ തീര്‍ത്തിടുവാന്‍ ആലാപനം: കെസ്റ്റര്‍സംഗീതം: ജോയ് ജോണ്‍ പശ്ചാത്തല സംഗീതം: എബി സാല്‍വിന്‍ തോമസ്‌

യേശുവെപ്പോലൊരു സഖിയായെങ്ങും ഇല്ലാരും

യേശുവെപ്പോലൊരു സഖിയായെങ്ങുംഇല്ലാരും ഇല്ലാരുംഅവനല്ലാതാത്മാവെ നേടുന്നോനായ്ഇല്ലാരും ഇല്ലാരും എന്‍ ഖേദമെല്ലാം താന്‍ അറിഞ്ഞിടുംഎന്‍ കാലമെല്ലാം താന്‍ നയിച്ചിടും  അവനെപ്പോല്‍ ശുദ്ധനായ്‌ ഉന്നതനായ്ഇല്ലാരും ഇല്ലാരുംസൌമ്യതയും താഴ്മയും നിറഞ്ഞവനായ്ഇല്ലാരും ഇല്ലാരും അവനെപ്പോല്‍ കൈവിടാ സഖിയായ്‌ എങ്ങുംഇല്ലാരും ഇല്ലാരും  അവനെപ്പോല്‍ പാപിയെ തേടുന്നോനായ് ഇല്ലാരും ഇല്ലാരും ആലാപനം: അനീഷ്‌പശ്ചാത്തല സംഗീതം: എബി സാല്‍വിന്‍ തോമസ്‌

കുരിശു ചുമന്നവനേ

കുരിശു ചുമന്നവനേശിരസില്‍ മുള്‍മുടി വച്ചോനേമരിച്ചുയിര്‍ത്തെഴുന്നവനേനിന്നരികില്‍ ഞാന്‍ അണഞ്ഞിടുന്നേ ഇത്രമേല്‍ സ്നേഹിപ്പാനായ്ശത്രുവാമെന്നിലെന്തു കണ്ടുമിത്രമായ്‌ തീര്‍ത്തിടുവാന്‍എത്ര വേദന നീ സഹിച്ചു പാപം പരിഹരിപ്പാന്‍പാരിതില്‍ പിറന്നവനെപാതകനെന്‍ പേര്‍ക്കായ് നിന്‍ പാവന നിണം ചൊരിഞ്ഞു വലയുന്നോരജത്തെപ്പോല്‍ഉലകില്‍ ഞാന്‍ ആയിരുന്നുവലഞ്ഞലഞ്ഞിടാതെ നീനിന്‍ നലമെന്നില്‍ പകര്‍ന്നു തന്നു നിന്‍ തിരു മേനിയതില്‍വന്‍ മുറിവിന്‍ പാടുകള്‍എന്‍ നിമിത്തം അല്ലയോനിന്‍ സ്നേഹമെന്താശ്ചര്യമേ രചന: ഗ്രഹാം വര്‍ഗീസ്‌ ആലാപനം: മാത്യു ജോണ്‍പശ്ചാത്തല സംഗീതം: അബി സാല്‍വിന്‍

അന്ധകാരത്താലെല്ലാ കണ്ണും മങ്ങുമ്പോള്‍

അന്ധകാരത്താലെല്ലാ കണ്ണും മങ്ങുമ്പോള്‍മങ്ങിടാത്ത കണ്‍ എനിക്കൊന്നുണ്ട് സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ എന്‍ മൊഴി കേള്‍പ്പാന്‍ ഭൂവില്‍ കാതില്ലെങ്കിലുംചെമ്മെയായ് തുറന്ന കാതൊന്നുണ്ട് സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ മാനുഷീകമാം കൈകള്‍ താണു പോകുമ്പോള്‍ക്ഷീണിക്കാത്ത കൈയെനിക്കൊന്നുണ്ട് സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ഭൂമയര്‍ക്കുള്ള സ് നേഹം നീങ്ങിപ്പോകുമ്പോള്‍ക്ഷാമമേശിടാത്ത സ് നേഹമുണ്ട് സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ഉള്ളിലാകുല ചിന്തയുള്ള മര്‍ത്ത്യരെവല്ലഭന്റെ കണ്‍കളുണ്ടീ കല്ലു പാതയില്‍ തന്‍ കരുണയോ പൂര്‍ണ്ണമാണ് സാന്ത്വനംചെയ് വതിനു നാഥനടുത്തുണ്ട് നിര്‍ണ്ണയം പ്രാര്‍ത്ഥനയ്ക്കവന്‍ മുന്‍പില്‍ സ് തോത്രമോടു നാംഎത്തിയെന്നും തന്റെ…

വെള്ളത്തില്‍ വെറുമൊരു

വെള്ളത്തില്‍ വെറുമൊരു കുമിള പോലെവെളുക്കുമ്പോള്‍ വിരിയുന്ന മലരു പോലെമനുജാ നിന്‍ ജീവിതം ക്ഷണികം നിന്‍ ജീവിതംമരണം വരും നീ മാറിടുംഇതു ക്ഷണികം ക്ഷണികം ക്ഷണികം.. വിളിക്കാതെ വരുന്നൊരു അതിഥിയെപ്പോല്‍വിഷമത്തിലാക്കുന്ന മരണം വരുംനിനച്ചിരിക്കാത്തൊരു നാഴികയില്‍നിന്നെ തേടി മരണം വരും പണ്ഡിത പാമര ഭേദമെന്യേപണക്കാര്‍ പാവങ്ങള്‍ ഭേദമെന്യേപട്ടിണിയായാലും സമൃദ്ധിയിലുംപല പല സമയത്തായ് മരണം വരും മണ്മയമാണ് ഈ ഉലകംമറഞ്ഞിടും മനുജന്‍ മരണത്തിനാല്‍മശിഹാ ഹൃത്തില്‍ വന്നിടുകില്‍മനുജന്റെ ജീവിതം അര്‍ത്ഥ…

ഓ ദൈവമേ.. രാജാധി രാജ ദേവാ..

‘Oh! Lord my God” എന്ന ഗാനത്തിന്റെ രീതി ഓ ദൈവമേ, രാജാധി രാജ ദേവാആദി അന്തം ഇല്ലാ മഹേശനേസര്‍വലോകം അങ്ങയെ വന്ദിക്കുന്നെസാധു ഞാനും വീണു വണങ്ങുന്നേ അത്യുച്ചത്തില്‍ പാടും ഞാന്‍ കര്‍ത്താവേഅങ്ങെത്രയോ മഹോന്നതന്‍! സൈന്യങ്ങളിന്‍ നായകന്‍ അങ്ങല്ലയോധന്യനായ ഏകാധിപതിയുംഇമ്മാനുവേല്‍ വീരനാം ദൈവവും നീധന്യമല്ലേതും തവ നാമം പോല്‍ അത്യഗാധം ആഴി അനന്ത വാനംതാരാജാലം കാനന പര്‍വതംമാരിവില്ലും താരും തളിരുമെല്ലാംനിന്‍ മഹത്വം ഘോഷിക്കും സന്തതം…

ഇന്നയോളം എന്നെ നടത്തി

ഇന്നയോളം എന്നെ നടത്തിഇന്നയോളം എന്നെ പുലര്‍ത്തിഎന്റെ യേശു എത്ര നല്ലവന്‍അവനെന്നെന്നും മതിയായവന്‍ എന്റെ പാപഭാരമെല്ലാംതന്റെ ചുമലില്‍ ഏറ്റു കൊണ്ട്എനിക്കായ് കുരിശില്‍ മരിച്ചുഎന്റെ യേശു എത്ര നല്ലവന്‍ എന്റെ ആവശ്യങ്ങളറിഞ്ഞ്ആകാശത്തിന്‍ കിളിവാതില്‍ തുറന്നുഎല്ലാം സമൃദ്ധിയായ് നല്‍കിടുന്നഎന്റെ യേശു നല്ല ഇടയന്‍ മനോഭാരത്താല്‍ അലഞ്ഞുമനോവേദനയാല്‍ പിടഞ്ഞുമനമുരുകി ഞാന്‍ കരഞ്ഞിടുമ്പോള്‍എന്റെ യേശു എത്ര നല്ലവന്‍ രോഗശയ്യയില്‍ എനിക്ക് വൈദ്യന്‍ശോക വേളയില്‍ ആശ്വാസകന്‍കൊടും വെയിലതില്‍ തണലുമവന്‍എന്റെ യേശു എത്ര വല്ലഭന്‍…

നിന്നോടെന്‍ ദൈവമേ ഞാന്‍ ചേരട്ടെ

നിന്നോടെന്‍ ദൈവമേ ഞാന്‍ ചേരട്ടെനിന്‍ ക്രൂശു ഞാന്‍ വഹിക്കെന്നാലുമേഎന്‍ ഗീതം എന്നുമേ നിന്നോടെന്‍ ദൈവമേനിന്നോടെന്‍ ദൈവമേ ഞാന്‍ ചേരട്ടെ ദാസന്‍ യാക്കോബേപ്പോല്‍ രാക്കാലത്തില്‍വന്‍ കാട്ടില്‍ കല്ലിന്മേല്‍ ഉറങ്ങുകില്‍എന്‍ സ്വപ്നത്തിലുമേ നിന്നോടെന്‍ ദൈവമേനിന്നോടെന്‍ ദൈവമേ ഞാന്‍ ചേരട്ടെ നീയെന്നെ നടത്തും പാതയെല്ലാംവിണ്‍ എത്തും ഏണി പോല്‍ പ്രകാശമാംദൂതര്‍ വിളിക്കുന്നെ നിന്നോടെന്‍ ദൈവമേനിന്നോടെന്‍ ദൈവമേ ഞാന്‍ ചേരട്ടെ ഉണര്‍ന്നു ഞാന്‍ നിന്നെ സ്തുതിച്ചിടുംകല്‍ തലയിണയെ ‘ബെഥേല്‍ ‘…

എന്നെ കരുതുന്ന വിധങ്ങള്‍ ..

എന്നെ കരുതുന്ന വിധങ്ങളോര്‍ത്താല്‍ ,നന്ദിയാലുള്ളം നിറഞ്ഞിടുന്നുഎന്നെ നടത്തുന്ന വഴികളോര്‍ത്താല്‍ ,ആനന്ദത്തിന്‍ അശ്രു പോഴിഞ്ഞിടുമേ യേശുവേ രക്ഷകാ, നിന്നെ ഞാന്‍ – സ് നേഹിക്കും –ആയുസ്സിന്‍ നാളെല്ലാം, നന്ദിയാല്‍ പാടിടും പാപക്കുഴിയില്‍ ഞാന്‍ താണിടാതെന്‍പാദം ഉറപ്പുള്ള പാറമേല്‍ നിര്‍ത്തിപാടാന്‍ പുതു ഗീതം നാവില്‍ തന്നു,പാടും സ്തുതികള്‍ എന്നേശുവിനു ഉള്ളം കലങ്ങിടും വേളയിലെന്‍ഉള്ളില്‍ വന്നെശു ചൊല്ലിടുന്നുതെല്ലും ഭയം വേണ്ട എന്‍ മകനെ,എല്ലാ നാളും ഞാന്‍ കൂടെയുണ്ട് ഓരോ…