No Picture

ദൈവസ്നേഹം ചൊല്ലാനാവില്ലെനിക്ക് !

April 18, 2012 admin 0

ദൈവസ്നേഹം ചൊല്ലാനാവില്ലെനിക്ക് ! വര്‍ണ്ണിച്ചത് തീര്‍ക്കാന്‍ നാവില്ലെനിക്ക് !! ആഴിയിലുമാഴം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം  കുന്നുകളിലേറും അതിനുയരം .. സ്നേഹം അതെന്തോരാശ്ചര്യമേ ദൈവസ്നേഹം എത്ര അത്ഭുതമേ   അമ്മ മറന്നാലും മറന്നിടാത്ത  അനുപമസ്നേഹം അതുല്യസ്നേഹം  അനുദിനമേകി അവനിയില്‍ […]

No Picture

ധ്യാനം, ധ്യാനം ധ്യാനലീനമെന്‍ മാനസം

September 24, 2010 admin 0

ധ്യാനം, ധ്യാനം ധ്യാനലീനമെന്‍ മാനസംമോദം, മോദ പൂരിതം ജീവിതംതിരു സന്നിധിയില്‍ ഞാനണയുമ്പോള്‍തിരു വചനാമൃതം നുകരുമ്പോള്‍ സ്നേഹം, സ്നേഹ സാന്ദ്രമെന്‍ ഹൃദയംനാദം, നാദമോഹനം അധരംതിരു രൂപം ഞാന്‍ കാണുമ്പോള്‍തിരുമൊഴി കാതില്‍ നിറയുമ്പോള്‍ അറിയാ – തറിയാ […]

No Picture

അവനിവിടെയില്ല!

August 27, 2010 admin 0

അവനിവിടെയില്ലവനുയിര്‍ത്തെഴുന്നേറ്റുതുറന്ന കല്ലറ മൊഴിയുന്നുമരണത്തെ വെന്നവന്‍ ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേറ്റവന്‍ഉയരത്തില്‍ മഹിമയില്‍ വാഴുന്നു ഹാലെയൂയ്യ കര്‍ത്താവു ജീവിക്കുന്നുഎന്റെ യേശു കര്‍ത്താവു ജീവിക്കുന്നുഅവനുന്നതനാം അതി വന്ദിതനാംഅവനവനിയില്‍ വാഴും മഹേശ്വരന്‍ മരണത്തിന്‍ വിഷമുള്ളടരുന്നുസാത്താന്റെ കോട്ടകള്‍ തകരുന്നുതന്നുയിര്‍ കുരിശതില്‍ തന്നവനേശുവിന്‍വെന്നിക്കൊടികളിതാ ഉയരുന്നു  ഒലിവെന്ന […]

No Picture

അലയാഴിയതില്‍

May 2, 2010 admin 0

അലയാഴിയതില്‍ തെളിയുന്നതു നിന്‍കരവിരുതോ? കരവിരുതോ?ഈ അനന്ത നീലാംബരം പാടിടുന്നു ദേവാ തവമഹിതമാം നാമം മനുസുതനെ അതിരമണീയം കതിരവ കിരണംനയന മനോജ്ഞം പനിമതിയുംമധുരോധാരം കാതില്‍ മൊഴിയുംമനുവേലാ നിന്‍ സ്തുതി ഗീതം പുലരിയിന്‍ ഈണം കിളിമൊഴി രുചിരംഅരുവികള്‍ […]

No Picture

അബ്ബാ പിതാവേ, ഞാന്‍ വരുന്നു

March 6, 2010 admin 0

അബ്ബാ പിതാവേ ഞാന്‍ വരുന്നുതൃപ്പാദം തേടി ഞാന്‍ വരുന്നുനിന്‍ മുഖം കാണുവാന്‍ നിന്‍ മൊഴി കേള്‍ക്കുവാന്‍എന്‍ മനം തുറക്കേണമേ എഴയിന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥന കേള്‍ക്കേണമേകേഴുമെന്‍ മനസിന്‌ കാതേകണേആഴത്തില്‍ നിന്ന് ഞാന്‍ യാചിക്കുന്നെവാഴുന്ന മന്നവനോടിതാ ഞാന്‍ അതി […]

No Picture

സര്‍വശക്തനെന്‍ ദൈവം

December 10, 2009 admin 0

സര്‍വശക്തനെന്‍ ദൈവംസര്‍വജ്ഞാനിയെന്‍ ദൈവംസര്‍വവ്യാപിയെന്‍ ദൈവംസര്‍വമേകിടുന്നു ഞാനും ക്ഷീണമേറിടുന്ന നേരംക്ഷോണി തന്നില്‍ താങ്ങുന്നോന്‍സര്‍വശക്തനെന്‍ ദൈവംസര്‍വമേകിടുന്നു ഞാനും എന്തെനിക്ക് വേണമെന്നുഅന്തരംഗമറിയുന്നോന്‍സര്‍വജ്ഞാനിയെന്‍ ദൈവംസര്‍വമേകിടുന്നു ഞാനും എങ്ങുപോയ് ഞാനൊളിച്ചാലുംഅങ്ങ് വന്നു കണ്ടിടുന്നോന്‍സര്‍വവ്യാപിയെന്‍ ദൈവംസര്‍വമേകിടുന്നു ഞാനും രചന: ജോര്‍ജ് കോശിസംഗീതം: ജോയ് […]

No Picture

ഇരവിന്‍ ഇരുളതി വേഗം മറയുകയായ്‌

September 25, 2009 admin 0

ഇരവിന്‍ ഇരുളതി വേഗം മറയുകയായ്‌പുതിയൊരു പുലരിക്കതിരൊളിവാനില്‍ തെളിയുകയായ്‌നീതി സൂര്യനായ്‌ നാഥനുദിച്ചീടുംകദന തുഷാരം താനേ മാറിടും അസ്ഥികളാകെ നുറുങ്ങിപ്പോയാലുംഅഗ്നിയിലാവൃതനായി മരിച്ചാലുംപൊരുതും പ്രിയനായ്‌ വിരുതിന്‍ നിറവായ്‌കരുമനയഖിലവും ഒരുദിനമകന്നിടുംഅതിമോദമവനരുളും വൈരമണിഞ്ഞൊരു ജീവകിരീടം ഞാന്‍ദൂരെ ദൂരെ കാണുന്നിന്നു ഞാന്‍വിരവില്‍ അണയും […]

No Picture

കാഹളം മുഴങ്ങിടുന്ന

July 13, 2009 admin 0

കാഹളം മുഴങ്ങിടുന്ന കാന്തനാഗമിച്ചിടുന്ന കാലമിതാ വന്നിടുവാറായികാണുവാന്‍ കൊതിച്ച കണ്കള്‍ കാത്തിരുന്ന പൊന്നു മുഖംകണ്‍ കുളിര്‍ക്കെ കണ്ടിടുവാറായി അന്നാല്‍ അനന്ത മോദമുള്ളിലേറുമിന്നാള്‍നിരന്തരം നമിച്ചു പാടി വാഴ്ത്താം രാവിലേറെയായ് പ്രഭാത താരമായ്‌ രക്ഷകനാം യേശു വന്നിടാരായ്‌രാജ രാജനായ്‌ […]

No Picture

യഹോവയെന്‍ പരിപാലകന്‍

July 9, 2009 admin 0

യഹോവയെന്‍ പരിപാലകന്‍അവന്‍ ഉറങ്ങുന്നില്ല തെല്ലും മയങ്ങുന്നില്ല ഇരുളുയരും ഈ ഇടവഴിയില്‍ ഇടറി വീഴാതീ മരുവില്‍ഇടയനാം എന്നേശുവുണ്ട് ഇരു പുറവും കാവലിനായ് അലപെരുകും ആഴിയതില്‍ അലയാതെന്‍ തോണിയിതില്‍അലിവിയലും നാഥനുണ്ട് അനുദിനവും പാലകനായ്‌ രചന: ജോര്‍ജ് കോശിആലാപനം: […]

No Picture

മധുരക്കിനാക്കള്‍ തന്‍ ചിതയെരിഞ്ഞു

July 9, 2009 admin 0

മധുരക്കിനാക്കള്‍ തന്‍ ചിതയെരിഞ്ഞുമാനസ വീണയും വീണുടഞ്ഞുമമ നായകാ മന സുഖ ദായകാനീ മാത്രമെന്‍ ചാരെ വന്നണഞ്ഞു മാനവ നേട്ടങ്ങള്‍ മണ്ണിന്‍ മഹത്വങ്ങള്‍മാഞ്ഞു മറയുന്ന മരീചികമായയാണ് ഉലകം മാറുമിത് അഖിലംമാറ്റമില്ലാത്തവന്‍ യേശു മാത്രം പുലരിയില്‍ വിരിയും […]

No Picture

ദൈവമേ നിന്‍ സന്നിധിയില്‍

June 24, 2009 admin 0

ദൈവമേ നിന്‍ സന്നിധിയില്‍ വന്നിടുന്നീ സാധു ഞാന്‍താവക തൃപ്പാദം തന്നില്‍ കുമ്പിടുന്നീ എഴ ഞാന്‍ ഞാന്‍ നമിക്കുന്നു ഞാന്‍ നമിക്കുന്നുസ്വര്‍ഗ്ഗ താതാ യേശു നാഥാ പാവനാത്മാവേ ഏകജാതനെ എനിക്കായ്‌ യാഗമായി തീരുവാന്‍ഏകിയ നിന്‍ സ് […]

No Picture

നീ മതി എന്‍ യേശുവേ ഈ മരുഭൂ യാത്രയില്‍

June 2, 2009 admin 0

നീ മതി എന്‍ യേശുവേ ഈ മരുഭൂ യാത്രയില്‍കൂടെ നടന്നീടുവാന്‍ കണ്ണീര്‍ തുടച്ചീടുവാന്‍ നീയല്ലാതാരുമില്ലീ നീറുന്ന ശോധനയില്‍താങ്ങിടുവാന്‍ പ്രിയനേ തള്ളരുതേഴ എന്നെ ഉള്ളം കലങ്ങിടുമ്പോള്‍ ഉറ്റവര്‍ മാറിടുമ്പോള്‍ഉന്നത നന്ദനനെ ഉണ്ടെനിക്കാശ്രയം നീ അന്നന്ന് വേണ്ടുന്നതാം […]

No Picture

ആര്‍പ്പിന്‍ നാദം ഉയരുന്നിതാ

June 2, 2009 admin 0

ആര്‍പ്പിന്‍ നാദം ഉയരുന്നിതാ ഹല്ലെലുയ്യ ഹല്ലെലുയ്യമഹത്വത്തിന്‍ രാജന്‍ എഴുന്നള്ളുന്നു കൊയ്ത്തിന്റെ അധിപനവന്‍ പോയീടാം വന്‍ കൊയ്ത്തിന്നായ്‌ വിളഞ്ഞ വയലുകളില്‍നേടിടാന്‍ ഈ ലോകത്തേക്കാള്‍ വിലയേറുമാത്മാവിനെ ഇരുളേറുന്നു പാരിടത്തില്‍ ഇല്ലിനി നാളധികംഇത്തിരി വെട്ടം പകര്‍ന്നിടാന്‍ ഇതാ ഞാന്‍ […]

No Picture

ജയ ജയ ജയ ഗീതം

May 6, 2009 admin 0

ജയ ജയ ജയ ഗീതം (2)ഉന്നതനാമെന്‍ യേശുവിനായ് ഞാന്‍ –എന്നാളും പാടീടും രാജാധി രാജന്‍ നീ – ദേവാധി ദേവന്‍ നീ –ഭൂജാതികള്‍ക്കെല്ലാം രക്ഷാകാരന്‍ നീയെ.. ഉന്നതി വിട്ടീ മന്നിതില്‍ വന്നെന്‍ ഖിന്നത തീര്‍ക്കാനായ്‌തന്നുയിരേകി […]

No Picture

വിശ്വാസത്തോണിയില്‍

May 2, 2009 admin 0

വിശ്വാസത്തോണിയില്‍ അക്കരയ്ക്കു പോകും നാംഹല്ലെലുയ്യ എന്നും പാടാം ഹല്ലെലുയ്യ ഹല്ലെലുയ്യ ഹല്ലെലുയ്യ ഹല്ലെലുയ്യഹല്ലെലുയ്യ ഏറ്റു പാടാം.. കാറ്റങ്ങടിക്കുമ്പോള്‍ ഊറ്റമായലറുമ്പോള്‍കൂട്ടിനായ്‌ ഉണ്ടേശു നാഥന്‍ .. അന്ത്യം വരെയെന്നും ചുക്കാന്‍ പിടിക്കുവാന്‍അമരത്തെന്നേശുവുണ്ട്.. തീരത്തണയുവാന്‍ തീരാമോദം പൂകുവാന്‍തീരെയില്ല നാളുകളിനി.. […]

No Picture

ഓ ദൈവമേ.. രാജാധി രാജ ദേവാ..

March 23, 2009 admin 0

‘Oh! Lord my God” എന്ന ഗാനത്തിന്റെ രീതി ഓ ദൈവമേ, രാജാധി രാജ ദേവാആദി അന്തം ഇല്ലാ മഹേശനേസര്‍വലോകം അങ്ങയെ വന്ദിക്കുന്നെസാധു ഞാനും വീണു വണങ്ങുന്നേ അത്യുച്ചത്തില്‍ പാടും ഞാന്‍ കര്‍ത്താവേഅങ്ങെത്രയോ മഹോന്നതന്‍! […]