നന്ദിയല്ലാതൊന്നുമില്ല എന്റെ നാവില്‍ ചൊല്ലിടുവാന്‍

June 28, 2012 admin 0

നന്ദിയല്ലാതൊന്നുമില്ല എന്റെ നാവില്‍ ചൊല്ലിടുവാന്‍ സ്തുതിയല്ലാതൊന്നുമില്ല എന്റെ ഹൃദയത്തിലുയര്‍ന്നിടുവാന്‍ സ്തോത്രമാല്ലാതൊന്നുമില്ല നിനക്കായി ഞാന്‍ സമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ യേശുവേ നിന്റെ സ്നേഹമതോ വര്‍ണ്ണിച്ചിടുവാന്‍ സാധ്യമല്ലേ…

No Picture

പാരിച്ച ദു:ഖത്താല്‍ പോരാട്ടമാകിലും

May 20, 2012 admin 0

പാരിച്ച ദു:ഖത്താല്‍ പോരാട്ടമാകിലും നേരോടെ ജീവിച്ചു ആറുതല്‍ പെടും ഞാന്‍ തീരും എന്‍ ദു:ഖം വിലാപവും ചേരും ഞാന്‍ സ്വര്‍ഗെ വേഗം ഹല്ലേലുയ്യ..

No Picture

നിന്‍തിരു സന്നിധിയില്‍

April 30, 2012 admin 0

നിന്‍തിരു സന്നിധിയില്‍ഞാനിന്നു കുമ്പിടുന്നു  എന്‍ ക്രിയയാലല്ല, നിന്‍ ദയയാല്‍ മാത്രം  ഞാനിന്നു കുമ്പിടുന്നു  യേശു രാജാവിന്നു സ്തുതി, രാജാവിന് സ്തോത്രം  ഉന്നതങ്ങളില്‍ സ്തുതി  സൃഷ്ടികള്‍ വാഴ്ത്തട്ടെ, ശുദ്ധര്‍ വണങ്ങട്ടെ   ഉന്നതനാം യേശുവേ  ! […]

No Picture

കാഹളത്തിന്‍ നാദം പോലെ

April 24, 2012 admin 0

കാഹളത്തിന്‍ നാദം പോലെ  ഉച്ചത്തില്‍ നാം പാടിടുക ഹാ – ലേ – ലൂ..  കാന്തനായ യേശുവിനെ  ഭൂവിലെല്ലാം പാടി വാഴ്ത്താം ഹാ – ലേ – ലൂ..  കാലമെല്ലാം നമ്മെ കാപ്പവന്‍  സ്വര്‍ഗ്ഗലോകേ […]

No Picture

പരനെ നിന്‍ തിരുമുന്‍പില്‍ വരുന്നോരീ സമയേ

December 12, 2011 admin 0

പരനെ നിന്‍ തിരുമുന്‍പില്‍ വരുന്നോരീ സമയേ  ശരിയായ് പ്രാര്‍ത്ഥന ചെയ്‌വാന്‍ കൃപയെ തന്നരുള്‍ക ഉരുകി ഇന്നടിയാര്‍ നിന്നോട് യോജിച്ചിടുവാന്‍തരിക നിന്‍ ആത്മാവേ പുതുമാരി പോലെ ഞരങ്ങി ഞങ്ങളിന്‍ പേര്‍ക്കായ് ഇരന്നിടും പരനെവരികിന്നീ അടിയാരില്‍ ചൊരിക […]

No Picture

പൂര്‍ണ്ണഹൃദയ സേവ വേണം ദേവജാതന്

August 30, 2011 admin 0

പൂര്‍ണ്ണഹൃദയ സേവ വേണം ദേവജാതന് പരിപൂര്‍ണ്ണനാകുവാന്‍, ഇത് വേണ്ടതാണഹോ! പാതി മനസോടേകിടുന്ന ദേവപൂജയെ  പരന്‍ സ്വീകരിച്ചിടാ.. ഫലമാശിസായ് വരാ.. കായീന്‍ സേവ പല വിധത്തില്‍ ന്യൂനമായിരു – ന്നതു ദോഷഹേതുവായ്.. പെരും ശാപമായത് പാകമായ […]

No Picture

നന്മ മാത്രമേ നന്മ മാത്രമേ

July 11, 2011 admin 0

നന്മ മാത്രമേ നന്മ മാത്രമേനന്മയല്ലാതൊന്നുമേ നീ ചെയ്യുകയില്ല എന്ത് ഭവിച്ചെന്നാലും എന്ത് സഹിച്ചെന്നാലും  എല്ലാമേശുവേ നന്മക്കായിട്ടല്ലോ! നീ മാത്രമേ നീ മാത്രമേനീ മാത്രമേയെന്‍ ആത്മസഖിഎന്റെ യേശുവേ എന്റെ ജീവനേഎന്റെ ആശയേ നീ ഒന്ന് മാത്രമേ.. […]

No Picture

കൊടിയകാറ്റടിക്കേണമേ

June 25, 2011 admin 0

കൊടിയകാറ്റടിക്കേണമേ – ആത്മമന്ദമാരുതനീ ദാസര്‍ മദ്ധ്യത്തില്‍ വാഗ്ദത്തം യൂദര്‍ക്ക് മാത്രമല്ല കര്‍ത്തന്‍വാക്കു പാലിപ്പവര്‍ക്കേകും ദയാലുവുംഓമനപ്പേര്‍ ചൊല്ലി ചാരത്തണയ്ക്കുംദൂരസ്ഥര്‍ക്കും നല്‍ക്കും ദിവ്യാത്മ ദാനം നാലുപാടും ചുറ്റി അടിക്കണമേ ഇപ്പോള്‍ഉന്നത ഭാവങ്ങള്‍ നിലംപരിചാകാന്‍ശക്തിയോടടിക്കുക ദൈവത്തിന്‍ കാറ്റേ..ഊതുക നിന്‍ […]

No Picture

സ്തോത്രഗാനങ്ങള്‍ പാടി പുകഴ്ത്തീടുമേ

May 21, 2011 admin 0

സ്തോത്രഗാനങ്ങള്‍ പാടി പുകഴ്ത്തീടുമേ എല്ലാനാളിലും എന്‍ ജീവിതത്തില്‍ നിന്റെ ദയ എന്‍ പ്രാണനെ കാത്തുകൊണ്ടതാല്‍ എന്റെ അധരം നിന്നെ കീര്‍ത്തിക്കുമേ എന്റെ ജീവകാലമെല്ലാം പുതുഗാനത്താല്‍ അതുല്യനാമത്തെ സ്തുതിച്ചിടുമേ.. നിന്റെ നാമമല്ലോ എന്നുമെന്റെ ആശ്രയം നിന്നില്‍ […]

No Picture

ന്യായാസനത്തിന്‍ മുന്‍പില്‍

March 26, 2011 admin 0

ന്യായാസനത്തിന്‍ മുന്‍പില്‍  ഒരുനാളില്‍ നിന്നിടുമ്പോള്‍  അവനവന്‍ ചെയ്തതിനു  തക്കവണ്ണം ലഭിക്കും  നല്ലതോ തീയതോ എന്താകിലും  ഈ ശരീരത്തില്‍ നാം ചെയ്തതിനു  തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ക്രിസ്തുവിന്‍ മുന്‍പാകെ വെളിപ്പെടും നാം   നിന്നോട് കാര്യംതീര്‍ക്കുന്ന നാളില്‍  ബലപ്പെട്ടിരിക്കുമോ […]

No Picture

ഉലയില്‍ ഉരുക്കി കാച്ചിയ പൊന്നു പോല്‍

March 26, 2011 admin 0

ഉലയില്‍ ഉരുക്കി കാച്ചിയ പൊന്നു പോല്‍ വിലയുള്ളതാക്കിയെന്‍ ജീവിതം   ഉലകിതിലിനിയുമെന്‍ വിരളമാം നാളുകള്‍  പരനുടെ ഹിതമതുപോല്‍ വരണേ ഉടയവന്‍ കൈയിലെ കളിമണ്ണിനാലെ ഉടച്ചുമെനെഞ്ഞൊരു പാത്രമായ് ഞാന്‍  വെടിപ്പുള്ള കൈകളും നിര്‍മലഹൃദയവും  അടിയനിലെന്നുമുണ്ടാകേണമേ  അധികം ഫലത്തിനായ് […]

No Picture

നിത്യത

March 16, 2011 admin 0

മലയാളി ക്രൈസ്തവര്‍ സഭാവ്യത്യാസമെന്യേ പാടാറുള്ള മനോഹരങ്ങളായ ചില പഴയ ഗാനങ്ങള്‍ .. മനോരമ മ്യൂസിക് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ‘നിത്യത‘എന്ന ആല്‍ബത്തിലൂടെ … രാഗ.കോമില്‍ നിന്നും ഗാനാമൃതത്തിന്റെ അനുവാചകര്‍ക്കായി… ഗാനങ്ങള്‍ ഒന്നുമില്ലായ്കയില്‍ നിന്നെന്നെ യേശു മണവാളന്‍ നമ്മെ […]

No Picture

തുണയെനിക്കേശുവേ

March 16, 2011 admin 0

മലയാളി ക്രൈസ്തവര്‍ സഭാവ്യത്യാസമെന്യേ പാടാറുള്ള മനോഹരങ്ങളായ ചില പഴയ ഗാനങ്ങള്‍ .. മനോരമ മ്യൂസിക് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ‘തുണയെനിക്കേശുവേ ‘എന്ന ആല്‍ബത്തിലൂടെ … രാഗ.കോമില്‍ നിന്നും ഗാനാമൃതത്തിന്റെ അനുവാചകര്‍ക്കായി… ഗാനങ്ങള്‍ എത്ര നല്ലവന്‍ എന്നേശു നായകന്‍ […]

No Picture

സ്തുതി ചെയ്‍വിന്‍ യേശുവിനെ

March 8, 2011 admin 0

സ്തുതി ചെയ്‍വിന്‍ യേശുവിനെഅതി വന്ദിതനാമവനെ ദൈവമക്കളെല്ലാവരുമേ ദിവ്യഭക്തി നിറഞ്ഞകമേ അവന്‍ മേദിനിയില്‍ വന്നു  പുരി ബേതലെഹേം തുടങ്ങി  ഗിരി കാല്‍വരിയില്‍ വരെയും  അതിവേദനകള്‍ സഹിച്ചു  തിരു ജീവനെ ആടുകള്‍ക്കായ്‌  തരുവാന്‍ മനസായവനാം  ഒരു നല്ലിടയന്‍ ദയയെ  […]

No Picture

യേശുവെ നോക്കിടും ഞാന്‍

February 28, 2011 admin 0

യേശുവെ നോക്കിടും ഞാന്‍എന്‍ ജീവിത യാത്രകളില്‍പതറാതെ എന്നും ഞാന്‍ പോയിടുമേആനന്ദഗാനങ്ങള്‍ പാടിടുമേ.. പാപവിനാശനാം യേശുനാഥന്‍ശാപമകറ്റാന്‍ വന്നിഹത്തില്‍പാടുകള്‍ ഏറ്റ തന്‍ പാണിയാലെഎന്നെ പാപത്തില്‍ നിന്നും കരേറ്റിയല്ലോ! കരം പിടിച്ചവനെന്നെ നടത്തിടുമേശോധനയേറിടും വേളകളില്‍വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചിടും ഇന്നുമെന്നുംഞാന്‍ ഉയിര്‍ത്തു […]

No Picture

ദൈവമക്കളേ, നമ്മള്‍ ഭാഗ്യശാലികള്‍ !

February 28, 2011 admin 0

ദൈവമക്കളേ, നമ്മള്‍ ഭാഗ്യശാലികള്‍ !ദിവ്യജീവനുള്ളിലേകി ക്രിസ്തുനായകന്‍ വിശ്വസിച്ചു ദൈവപുത്രന്‍ തന്റെ നാമത്തില്‍സംശയിച്ചിടേണ്ട നമ്മള്‍ ദൈവമക്കളായ്‌ നിശ്ചയിച്ചു നിത്യഭാഗ്യമേകുവാനവന്‍ആശ്വസിച്ചു പാര്‍ത്തിടാം നമുക്ക് പാരിതില്‍ ഭൂമിയിന്നു ദുഷ്ടനായവന്റെ കൈകളില്‍നമ്മളിന്നു ഭ്രാഷ്ടരായിടുന്നതാകയാല്‍സൌമ്യമായി കാത്തിരിക്ക ദൈവപുത്രനീഭൂമി വാണടക്കിടുന്ന നാളടുത്തു  ഹാ […]

No Picture

പണം കൊടുത്തു പലതും നേടും മനുഷ്യാ..

February 5, 2011 admin 0

പണം കൊടുത്തു പലതും നേടും മനുഷ്യാ..നീ പണം കൊടുത്താലുലകിലെന്നും വാഴുമോ ?ജീവിതമാകും പെരുവഴിയില്‍പുതിയ പുലരി തേടിയോടും യാത്രക്കാരാ ..ഓര്‍ക്കുക നീ, ലോകസുഖം വ്യര്‍ത്ഥമല്ലോ !മായയല്ലോ! സര്‍വം മായയല്ലോ !! പണം കൊടുത്താല്‍ ആഹാരം വാങ്ങാംആ […]

No Picture

നിത്യ സ് നേഹത്താല്‍ എന്നെ സ് നേഹിച്ചു

December 28, 2010 admin 0

നിത്യ സ് നേഹത്താല്‍ എന്നെ സ് നേഹിച്ചുഅമ്മയേകിടും സ് നേഹത്തേക്കാള്‍ലോകം നല്‍കിടും സ് നേഹത്തേക്കാള്‍അങ്ങേ വിട്ടെങ്ങും പോകയില്ല ഞാന്‍അങ്ങില്‍ ചേര്‍ന്നെന്നും ജീവിക്കും ഞാന്‍സത്യ സാക്ഷിയായ് ജീവിക്കും ഞാന്‍ നിത്യരക്ഷയാല്‍ എന്നെ രക്ഷിച്ചുഏകരക്ഷകന്‍ യേശുവിനായ്ലോകരക്ഷകന്‍ യേശുവിനായ്നിന്‍ […]

No Picture

നല്ല പോരാട്ടം പോരാടി ഓട്ടമോടിടാം

December 27, 2010 admin 0

നല്ല പോരാട്ടം പോരാടി ഓട്ടമോടിടാംവല്ലഭന്റെ നല്ല പാത പിന്‍തുടര്‍ന്നിടാം ഭാരം പാപം തള്ളി ലക്ഷ്യം നോക്കിനേരെ മുന്നോട്ടോടി ഓട്ടം തികയ്ക്കാം ഓട്ടക്കളത്തില്‍ ഓടുന്നോര്‍ അനേകരെങ്കിലോവിരുതു പ്രാപിക്കുന്നോനേകന്‍ മാത്രമല്ലയോ പിന്നിലുള്ളതൊക്കെയും മറന്നു പോയിടാംമുന്നിലുള്ള ലാക്കിലേക്ക് നേരെ […]

No Picture

സ്തുതിഗീതങ്ങള്‍ ആലപിക്കും

December 27, 2010 admin 0

സ്തുതിഗീതങ്ങള്‍ ആലപിക്കുംതിരു നാമ മഹത്വത്തിനായ്യേശുവേ രക്ഷകാനിന്റെ നാമം ഞങ്ങള്‍ക്കാശ്രയം ദിനം തോറും നിന്‍ ദാനങ്ങളാല്‍നിറയ്ക്കേണമേ ഞങ്ങളെ നീതിരുഹിതമതുപോല്‍ നടന്നിടുവാനായ്കനിവേകിടണേ നിന്റെ കാരുണ്യത്താല്‍ അഴലേറുമീ ജീവിതത്തില്‍പ്രതികൂലങ്ങള്‍ ഏറിടുമ്പോള്‍വഴി കാട്ടിടണേ തുണച്ചിടണമേകനിവോടടിയങ്ങളെ കാത്തിടണേ ആലാപനം: കെസ്റ്റര്‍ പശ്ചാത്തല […]