Category: K V Simon

ദേവകുമാരാ സര്‍വ പാപവിദൂരാ – ജയിക്ക

ദേവകുമാരാ സര്‍വ പാപവിദൂരാ – ജയിക്ക കേശം വെളുത്തവനേ ജ്വാലാഗ്നി ലോചനനേ ഉച്ചക്കതിരവന്‍ പോല്‍ ഉജ്വലദാനനേ അങ്കി ധരിച്ചു മാറില്‍ പൊന്‍കച്ച കെട്ടിയോനേ തങ്കവിളക്കുകള്‍ക്കുള്‍ തങ്കുന്ന ധര്‍മജനേ  ചുട്ടുപഴുത്തോരോട്ടിന്‍ ത്വിട്ടിന്‍ മദമശേഷം  തട്ടിക്കളഞ്ഞ പാദ ത്വിട്ടാര്‍ന്ന സത്പദനേ  ന്യായാസനസ്ഥ നിന്റെ കായപ്രദര്‍ശനത്താല്‍  മായാവിമോഹമെല്ലാം ഭീയാര്‍ന്നു മണ്ടിടുമേ രചന:  കെ. വി. സൈമണ്‍ ആലാപനം: ബിനോയ്‌ ചാക്കോ  പശ്ചാത്തല സംഗീതം: ജോസ് മാടശേരില്‍

മംഗളം ദേവദേവന്

മംഗളം ദേവദേവന് – പ്രതിദിനവും ഭംഗമില്ലാതെ പരമോന്നതനായ് ഉലകില്‍എങ്ങും നിറഞ്ഞു മരുവും പരാപരന് ഏകജാതനാം തിരു സൂനുവെ ദയയോട്ലോകരക്ഷയ്ക്ക് നല്‍കിയ സുരാധിപന് ദേവനിവാസമായി ഭൂവിനെ ശരിയാക്കിമേവുവാന്‍ കൃപയരുളും സനാതനന് രചന: കെ. വി. സൈമണ്‍ആലാപനം: പ്രിയ

സല്ലോകനാഥാ നിന്‍ പാദം

സല്ലോകനാഥാ നിന്‍ പാദം തന്നിലല്ലോ തിരുജനമോദം  വല്ലഭാ തിരുമുഖം അല്ലലകറ്റി എന്നും  നല്ല വഴി തെളിയിച്ചുല്ലാസമായ് നടത്തും ചോല്ലാര്‍ന്നനീ നരനായിഭൂവി – വല്ലാത്ത മാനുജര്‍ക്കായിമരിച്ചുല്ലാസനപ്പൊരുളായി –ട്ടുയിര്‍ത്തല്ലോ കരയേറിപ്പോയിഎല്ലാ നല്ല ദാനങ്ങളും നിന്‍ഉള്ളലിഞ്ഞു ചൊരിഞ്ഞുശല്യമകറ്റി സുരതുല്യതയരുളി നീ സമ്മേളനാബ്ദമിന്നൊന്നുതികയുന്നാകയാല്‍ കൃപ തന്നുഞങ്ങള്‍ നിര്‍മായമായ് നിലനിന്നുകൊള്‍വാന്‍ ചെമ്മേ തുണയ്ക്ക നീയിന്നുനാഥാ നിന്‍ മനോഹിതമെല്ലാംഉണ്മയായ് അനുഷ്ഠിച്ചുതിന്മയോടെതിര്‍ത്താത്മ നന്മയെ വളര്‍ത്തുവാന്‍ രചന: കെ. വി. സൈമണ്‍

തങ്കനിറമെഴും തലയുടയോനേ

തങ്കനിറമെഴും തലയുടയോനേദേവാ, നിന്‍ കഴലിണ പണിവോര്‍ ധന്യരാമേ! നിന്നുടയ തിരുമുഖം പാര്‍ത്തുകൊണ്ടു നിന്റെ സന്നിധിയില്‍ നിന്നിടുന്നോര്‍ ഭാഗ്യവാന്‍മാര്‍  ആയിരം ദിനങ്ങളേക്കാള്‍ നിന്റെ മുന്‍പില്‍ ഒരു വാസരം കഴിപ്പതതി മോദമല്ലോ ഭൂതലമടിയാര്‍ക്കൊരു പരദേശംഞങ്ങള്‍ വീടു നോക്കി ഓടുന്നിതാ പ്രിയ നാഥാ.. നിന്‍ മുഖത്തിന്‍ വെളിച്ചത്താല്‍ ഞങ്ങളെ നീനിത്യനന്മയില്‍ നടത്തിടുക യേശു നാഥാ ഇമ്പമേറും തിരുമൊഴി കേട്ടു ഞങ്ങള്‍തെല്ലും തുമ്പമേന്യേ നിന്‍ പാദം വണങ്ങിടട്ടെ താമരകള്‍ വിടര്‍ത്തുന്ന…

ആദ്യന്തമില്ലാത്ത നിത്യന്റെ കാന്ത്യാ

ആദ്യന്തമില്ലാത്ത നിത്യന്റെ കാന്ത്യാപ്രദ്യോതനന്‍  പോല്‍ പ്രകാശിച്ചു നില്‍ക്കുംസദ്യോഗമാര്‍ന്നുള്ള ദിവ്യാനനങ്ങള്‍ഇദ്ദമ്പതിക്കേക ശ്രീയേശു നാഥാ താല്‍ക്കാലികങ്ങളാം ഭോഗങ്ങളെല്ലാംആത്മാനുഭൂതിയില്‍ നിസ്സാരമായികാണ്മാന്‍ കരുത്തുള്ള സ്വര്‍ഗീയ കണ്ണാല്‍ശോഭിക്കുമാറാക ശ്രീയേശു നാഥാ ആനന്ദവാരാശി തന്നില്‍ പരക്കുംവീചീ തരംഗങ്ങളാര്‍ക്കുന്ന ഗാനംവേദോക്ത സീമാവിലെത്തി ശ്രവിപ്പാന്‍ഏകിടൂ കര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ ശ്രീയേശു നാഥാ മൂഡോപദേശ കൊടുങ്കാടു ശീഘ്രംപാടേ തകര്‍ത്തങ്ങു ഭസ്മീകരിപ്പാന്‍ചൂടോടെ കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന നാവുംനീടാര്‍ന്നു നല്കിടൂ ശ്രീയേശു നാഥാ.. സാധുക്കളായുള്ള മര്‍ത്ത്യര്‍ക്കു വേണ്ടിചാതുര്യയത്നം കഴിച്ചേതുനാളുംമാധുര്യ ദാനം പൊഴിക്കുന്ന കൈകള്‍ഇദ്ദമ്പതിക്കേക ശ്രീയേശു…

ഇളകാ തിരുജനമൊരുനാള്‍

സങ്കീര്‍ത്തനം 125 ന്റെ സംഗീതാവിഷ്കാരം. സങ്കീര്‍ത്തനം ഇവിടെ വായിക്കാം: “യഹോവയില്‍ ആശ്രയിക്കുന്നവര്‍ കുലുങ്ങാതെ എന്നേക്കും നില്‍ക്കുന്ന സീയോന്‍ പര്‍വ്വതം പോലെയാകുന്നു. പര്‍വ്വതങ്ങള്‍ യെരൂശലേമിനെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു. യഹോവ ഇന്നുമുതല്‍ എന്നേക്കും തന്റെ ജനത്തെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു. നീതിമാന്മാര്‍ നീതികേടിലേക്കു കൈ നീട്ടാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു ദുഷ്ടന്മാരുടെ ചെങ്കോല്‍ നീതിമാന്മാരുടെ അവകാശത്തിന്മേല്‍ ഇരിക്കയില്ല. യഹോവേ, ഗുണവാന്മാര്‍ക്കും ഹൃദയപരമാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും നന്മ ചെയ്യേണമേ. എന്നാല്‍ വളഞ്ഞവഴികളിലേക്കു തിരിയുന്നവരെ യഹോവ ദുഷ് പ്രവൃത്തിക്കാരോടുകൂടെ പോകുമാറാക്കട്ടെ. യിസ്രായേലിന്മേൽ…

പൂര്‍ണ്ണഹൃദയ സേവ വേണം ദേവജാതന്

പൂര്‍ണ്ണഹൃദയ സേവ വേണം ദേവജാതന് പരിപൂര്‍ണ്ണനാകുവാന്‍, ഇത് വേണ്ടതാണഹോ! പാതി മനസോടേകിടുന്ന ദേവപൂജയെ  പരന്‍ സ്വീകരിച്ചിടാ.. ഫലമാശിസായ് വരാ.. കായീന്‍ സേവ പല വിധത്തില്‍ ന്യൂനമായിരു – ന്നതു ദോഷഹേതുവായ്.. പെരും ശാപമായത് പാകമായ മനസ്സിന്‍ തീര്‍ച്ച ദൈവസേവയില്‍ സ്ഥിര ജീവനേകുമേ.. പരനായതേല്‍ക്കുമേ.. ദേഹം കീര്‍ത്തി ജ്ഞാനം കീര്‍ത്തി ദ്രവ്യമൊക്കെയും പരനായ്  കൊടുക്ക നാം..  സ്ഥിരരായിരിക്കണം സ്വര്‍ഗ്ഗതാതനെന്നവണ്ണം പൂര്‍ണ്ണരാകുവാന്‍പരനാജ്ഞതന്നഹോ, നിറവേറ്റണമത് രചന: മഹാകവി കെ.…

ദേവജനസമാജമേ

ദേവജനസമാജമേ നിങ്ങളശേഷംജീവനാഥനെ സ്തുതിപ്പിന്‍ !ജീവനരുളും ദിവ്യ ജീവാമൃതമാം യേശു-ദേവന്‍ നമ്മുടെ മദ്ധ്യേ മേവുന്നത് നിമിത്തം ചാവിന്‍ അവകാശത്തില്‍ നിന്നതിദയയാല്‍ദേവന്‍ ദത്താക്കിനാന്‍ നമ്മെശാപമകന്ന പുതു ഭൂവാനങ്ങളില്‍ സദാമേവുന്നതിനായ് നിത്യ ജീവന്‍ നല്കിനാന്‍ അവന്‍ … കല്ലുകളില്‍ വരച്ചതാം ചാവിന്‍ ശുശ്രൂഷ –യ്ക്കുള്ളില്‍ ഇരുന്ന ഈ നമ്മെഅല്ലല്‍ കൂടാതെ തന്റെ തുല്യമില്ലാത്ത കൃപ –യ്ക്കുള്ളില്‍ കടത്തി പുതുവുള്ളം നല്കിനാന്‍ അവന്‍ കര്‍ത്തൃനിര്‍മ്മിതമായുള്ള പൊരുളാംദിവ്യ സത്യ കൂടാരമതിങ്കല്‍ശുദ്ധ ശുശ്രൂഷകനാം…

വേദവിഹാരം – മഹാകാവ്യം – കെ. വി. സൈമണ്‍

മലയാളമണ്ണില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായ ക്രൈസ്തവ സാഹിത്യ പ്രതിഭയായിരുന്നു മഹാകവി കെ. വി. സൈമണ്‍. ഇടയാറന്മുള കുന്നുംപുറത്ത് ഭവനത്തില്‍ 1883 ല്‍ പിറന്നു വീണ സൈമണ്‍ ചെറുപ്പംമുതലേ സംഗീത-സാഹിത്യാദി കലകളില്‍ അതീവ തല്പരനും സമര്‍ത്ഥനും ആയിരുന്നു. ബാല്യത്തില്‍ തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ച അദ്ദേഹം തന്റെ കഴിവുകള്‍ മുഴുവന്‍ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി സമര്‍പ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിത്തീര്‍ന്നു. ബൈബിളിലെ ഒന്നാം…

എന്‍ മനസുയരുന്നഹോ

എന്‍ മനസുയരുന്നഹോനന്മയേറും വചനത്താല്‍ ചിന്മയരാജനെക്കുറിച്ചു പാടിയ കഥചെമ്മയോടറിയിച്ചിടുന്നു തന്‍ നിമിത്തം തവനാഥന്‍നിന്നുടെ കൂട്ടുകാരെക്കാള്‍നിന്നെയാനന്ദതൈലം കൊണ്ട്അധികമായി നന്ദിയോടെ ചെയ്തഭിഷേകം അന്ത:പുരത്തിലെ രാജ്ഞിചന്തമേറും ശോഭ മൂലംഎന്ത് പരിപൂര്‍ണയാമവള്‍ അണിയും വസ്ത്രംപൊന്‍കസവുകൊണ്ട് നെയ്തതാം രചന: കെ. വി. സൈമണ്‍  ആലാപനം: കുട്ടിയച്ചന്‍പശ്ചാത്തല സംഗീതം: വയലിന്‍ ജേക്കബ്‌

ഭൂപതിമാര്‍ മുടിമാണേ, വാഴ്ക നീ..

ഭൂപതിമാര്‍ മുടിമാണേ, വാഴ്ക നീ.. പാരില്‍ പെരുത്ത പാപം നീങ്ങുവാനിഹയാഗമായൊരു നാഥന്‍ നീ.. സധുവാമിവന്‍ പുതു ജീവനില്‍ കടക്കയാല്‍സാദരം ഭവല്‍ സ്തുതി ചെയ്യുമേജയം പാടുമേ, സതതം പ്രഭോ.. നിന്‍ തിരു പ്രഭാവമിന്നെന്തു ഞാനുരയ്ക്കുന്നുനിന്‍ തിരു മുന്നരചര്‍ വീഴുമേ,  സ്തുതിപാടുമേ, മടിയെന്നിയേ കാഴ്ചകളോടു  തിരു വാഴ്ചയിലവര്‍ വന്നുവീഴ്ചകൂടാതെ വണങ്ങിടുമേമുഴങ്ങിടുമേ സ്തുതിഗാനവും തീയോടു മെഴുകുപോലാമവര്‍ – നീയോനിത്യസ്ഥായിയായ് പരം വസിച്ചിടുമേഭരിച്ചിടുമേ യുഗകാലമായ്… രചന: കെ. വി സൈമണ്‍…

പുത്തന്‍ യെരുശലേമേ

പുത്തന്‍ യെരുശലേമേ ദിവ്യ-ഭക്തര്‍ തന്‍ ആലയമേതവ നിഴലില്‍ പാര്‍ത്തിടുവാന്‍ അടിയന്‍അനുദിനവും കാംക്ഷിച്ചു പാര്‍ത്തിടുന്നെ നിര്‍മലമാം സുകൃതം തന്‍ പൊന്നൊളിയാര്‍ന്നമരുമിടംകാംക്ഷിച്ചു പാര്‍ത്തിടുന്നെ – പുരമിതിനെ നിന്നടിസ്ഥാനങ്ങളോ പ്രഭ ചിന്തുന്ന രത്നങ്ങളാല്‍ശബള നിറം വിണ്ണിന് നല്‍കിടുന്നുനയന സുഖം കാണ്മവര്‍ക്കേകിടുന്നു പന്ത്രണ്ടു ഗോപുരങ്ങള്‍ മുത്തു പന്ത്രണ്ടു കൊണ്ട് തന്നെസുഖമരുളും തങ്കമേ വീഥി പാര്‍ത്താല്‍സ്ഫടിക സമം കാണുവോര്‍ക്കാനന്ദമേ വേണ്ട വിളക്കവിടെ സൂര്യ ചന്ദ്രരോ വേണ്ടൊട്ടുമേപരമസുതന്‍ തന്നെയതിന്‍ വിളക്ക്പരമൊളിയാല്‍ ശോഭിച്ചിടുന്നീ പുരം…

യേശുനായകാ വാഴ്ക ജീവ ദായകാ – നിരന്തം

യേശുനായകാ വാഴ്ക ജീവ ദായകാ – നിരന്തംയേശുനായകാ വാഴ്ക ജീവ ദായകാ.. ആദി മുതല്‍ പിതാവിന്‍ ശ്രീ തങ്ങിടും മടിയില്‍വീതാമയമിരുന്ന ചേതോഹരാത്മജനെ പാപം പരിഹരിപ്പാന്‍ പാരില്‍ ജനിച്ചവനെഭൂവിന്‍ അശുദ്ധി നീക്കി ശാപം തകര്‍ത്തവനെ അഞ്ചപ്പവും ചെറുമീന്‍ രണ്ടുമെടുത്ത് വാഴ്ത്തിഅയ്യായിരത്തിന്നതി സംതൃപ്തി ഏകിയൊരു ഓടുന്ന ചോരയോടും വാടും മുഖത്തിനോടുംപാടേറ്റു കൈ വിരിച്ചു ക്രൂശില്‍ കിടന്നവനെ ഹാസ്യമാം മുള്‍മുടിയും അങ്കിയും ചേര്‍ന്ന മെയ്യില്‍രാജ സൌഭാഗ്യ മുദ്ര ശീഘ്രം…

എന്‍ പേര്‍ക്കായ് ജീവന്‍ വയ്ക്കും

എന്‍ പേര്‍ക്കായ് ജീവന്‍ വയ്ക്കും പ്രഭോ –നിന്നെ എന്നുമീ ദാസനോര്‍ക്കുംനിന്‍ കൃപയേറിയ വാക്കിന്‍ പ്രകാര –മിങ്ങത്യന്തം താഴ്മയോടെഎന്റെ വന്‍ കടം തീര്‍ക്കാന്‍ മരിക്കും പ്രഭോ –നിന്നെ എന്നുമീ ദാസനോര്‍ക്കും എന്നുടെ കണ്ണുകള്‍ കാല്‍വരിയിങ്കലെക്രൂശിനു നേര്‍ തിരിക്കെഎന്റെ പൊന്നു ബലിയായ ദൈവ കുഞ്ഞാടിനെഓര്‍ക്കാതിരിക്കുമോ ഞാന്‍ നിന്നെയും നിന്റെ വ്യഥകളെയുംനിന്റെ സ് നേഹമെല്ലാറ്റെയും ഞാന്‍എന്റെ അന്ത്യമാം ശ്വാസം എടുക്കും വരേയ്ക്കുമീസാധുവോര്‍ത്തിടുമെന്നും രചന: കെ. വി. സൈമണ്‍ആലാപനം: ബിനോയ്‌…

എന്നവിടെ വന്നു ചേരും ഞാന്‍

എന്നവിടെ വന്നു ചേരും ഞാന്‍മമ കാന്താ നിന്നെവന്നു കണ്ടു വാഞ്ഛ തീരും ഹാ..നിന്നോട് പിരിഞ്ഞിന്നരകുല –ത്തിരിക്കയെന്നതിന്നൊരിക്കലും സുഖംതന്നിടുന്നതില്ലായ്കയാല്‍പരനേശുവേ ഗതി നീ എനിക്കിനി നിന്‍ മുഖത്ത് നിന്നു തൂകുന്ന മൊഴിയെന്റെതാപമിന്നു നീക്കിടുന്നു നായകാനിന്നതി മൃദുവായ കൈയിനാല്‍എന്നെ നീ തടവുന്നോരക്ഷണംകണ്ണുനീരുകള്‍ ആകവേയക –ന്നുന്നതാനന്ദം വന്നിടുന്നു മേ തിത്തിരികള്‍ അന്യ മുട്ടയെ വിരിയിച്ചിടും പോല്‍ലുബ്ദരായോര്‍ ഭൂധനങ്ങളെചേര്‍ത്തു കൂട്ടിയിട്ടാ ധനങ്ങളിന്‍ മേല്‍ –പൊരുന്നിരുന്നായവ വിരി –ഞ്ഞാര്‍ത്തി നല്‍കിടും മാമോന്‍ കുട്ടികളായ്പുറപ്പെടുന്നാര്‍ത്ത…

എന്റെ നാഥന്‍ നിണം ചൊരിഞ്ഞോ

എന്റെ നാഥന്‍ നിണം ചൊരിഞ്ഞോഎന്റെ രാജാ മരിച്ചു വെന്നോപുഴുവിനൊത്തൊരെനിക്ക് വേണ്ടിവിശുദ്ധമാം ശിരസ്സവന്‍ കുനിച്ചുവെന്നോ യേശു നാഥന്‍ എനിക്കുമപ്പോല്‍നിനക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു പാപിസകലര്‍ക്കുമായവന്‍ മരിച്ചുരക്ഷ വെറും ദാനമത്രേ തനിക്ക് സ്തുതി നാം നശിച്ച കാരണത്താല്‍ക്രൂശില്‍ അവന്‍ തൂങ്ങുന്നിതാഭ്രമിച്ചു പോകും ദയവിത് താന്‍അറിയാതുള്ളോരു കൃപ പരമ സ് നേഹം സ് നേഹമുള്ള ക്രൂശു കണ്ടുഞാനും മുഖം താഴ്തുന്നിതാനന്ദി ചൊല്‍വാന്‍ എന്റെ മനം ഉരുക്കണ –മെന്‍ കണ്ണുകള്‍ അലിക്കണമേ…

തിരു ചരണ സേവ ചെയ്യും

തിരു ചരണ സേവ ചെയ്യും നരരിലതി പ്രേമമാര്‍ന്നപരമ ഗുണ യേശു നാഥാ നമസ്കാരം നിജ ജനക സന്നിധിയും വിബുധരുടെ വന്ദനയുംവെടിഞ്ഞു വന്ന ദിവ്യ ഗുരോ നമസ്കാരം പശുക്കുടിയ‌ില്‍ ജീര്‍ണ വസ്ത്രം അതില്‍ പൊതിഞ്ഞ രൂപമത്ശിശു മശിഹാ തന്നെയാവോ നമസ്കാരം ക്രൂശില്‍ തിരു ദേഹം സ്വയം യാഗമാക്കി ലോക രക്ഷസാധിച്ചൊരു ധര്‍മ്മനിധെ നമസ്കാരം പിതൃ സവിധമണഞ്ഞു മമ കുറവുകള്‍ക്ക് ശാന്തി ചെയ്‌വാന്‍മരുവിടുന്ന മാന്യമതേ നമസ്കാരം നിയുത…

സന്തതം സ്തുതി ചെയ്യുവിന്‍ പരനെ

സന്തതം സ്തുതി ചെയ്യുവിന്‍ പരനെഹൃദി ചിന്ത തെല്ലും കലങ്ങാതെ സന്തതം സ്തുതി ചെയ്യുന്നതെന്തു നല്ലതവന്‍ബഹു ചന്തമെഴും നാഥനല്ലോ ബന്ധുരാഭന്‍ താന്‍ബന്ധുവായോരിവന്‍ സാലേം അന്തരം വിനാ പണിയുംഅന്ധരായ്‌ ചിതറിയോരെ ഹന്ത ശേഖരിച്ചിടുന്നു അന്തരെ നുറുക്കമുള്ള സ്വന്ത ജനങ്ങളെയവന്‍അന്തികെ ചേര്‍ത്തണച്ചനുബന്ധനം ചെയ്യുംഅന്ധകാരെ വിളങ്ങുമനന്ത താര ഗണങ്ങളിന്‍വന്‍ തുകയെ ഗ്രഹിച്ചു പേരന്തരമെന്യേയിടുന്നു ശക്തിമാനവനധികം ബുദ്ധിമാനവനതിനാല്‍സത്വഗുണ പ്രധാനനായ്‌ സാധു ജനത്തെഎത്രയുമുയര്‍ത്തി ദുഷ്ട മര്‍ത്ത്യരെ നിലം വരെയുംതാഴ്ത്തിടുന്നതിനാല്‍ വാദ്യയുക്തമാം സ്തുതി കൊടുപ്പിന്‍…

പാപികളിന്‍ രക്ഷകന്‍ താന്‍

പാപികളിന്‍ രക്ഷകന്‍ താന്‍ഇവന്‍ പാദം വണങ്ങിടു നീ – ഓ പാപശാപം തീര്‍പ്പാന്‍ പാരില്‍ ജനിച്ചൊരുദേവസുതനാകുമേശു നായകനിവനറിക ദിവ്യ ബലികള്‍ക്കൊരവ്യാജ ശക്തിയായ്‌ഭവ്യമായിരുന്ന നിത്യ ഹവ്യ വസ്തുവായതിവന്‍ ക്രൂശില്‍ മരിച്ചതാല്‍ നാശം ഒഴിച്ചു തന്‍ആശയം തെളിഞ്ഞുടന്‍ പ്രത്യാശയിന്‍ വഴി തുറന്നാന്‍ രചന: കെ. വി. സൈമണ്‍ആലാപനം: ബിനോയ്‌ ചാക്കോപശ്ചാത്തല സംഗീതം: വി. ജെ. ജേക്കബ്‌

ഏറ്റം ചെറിയ ജ്യോതിസേ

ഇരുളില്‍ പ്രഭചൊരിഞ്ഞു കൊണ്ടു ആകാശത്ത് നില്ക്കുന്ന കൊച്ചു നക്ഷത്രത്തെയും ജീവിതത്തിനു നിത്യമായ വെളിച്ചം പകര്‍ന്നു കൊടുക്കുന്ന ദൈവ വചനത്തെയും ഒന്നിനൊന്നു തുലനം ചെയ്യാമെന്ന് കവിഭാവന .. ഏറ്റം ചെറിയ ജ്യോതിസേ ലോകത്തിനു മുകളില്‍ നീവാനത്തിങ്കല്‍ വൈരം പോല്‍ നില്ക്കുന്നതാശ്ചര്യമാം ശോഭിക്കുന്ന സൂര്യന്‍ താന്‍ അസ്തമിക്കും വേളയില്‍കാണിക്ക നിന്‍ ശോഭയെ രാമുഴുവന്‍ ലോകത്തില്‍ ഇരുളിലുള്ള പാന്ഥനു വഴി തെളിച്ചു കാട്ടുവാന്‍നീ പ്രകാശിച്ചില്ലെങ്കില്‍ തെറ്റിപ്പോമാ സാധു താന്‍…