Category: സര്‍വ ശക്തനെന്‍ ദൈവം

സര്‍വശക്തനെന്‍ ദൈവം

സര്‍വശക്തനെന്‍ ദൈവംസര്‍വജ്ഞാനിയെന്‍ ദൈവംസര്‍വവ്യാപിയെന്‍ ദൈവംസര്‍വമേകിടുന്നു ഞാനും ക്ഷീണമേറിടുന്ന നേരംക്ഷോണി തന്നില്‍ താങ്ങുന്നോന്‍സര്‍വശക്തനെന്‍ ദൈവംസര്‍വമേകിടുന്നു ഞാനും എന്തെനിക്ക് വേണമെന്നുഅന്തരംഗമറിയുന്നോന്‍സര്‍വജ്ഞാനിയെന്‍ ദൈവംസര്‍വമേകിടുന്നു ഞാനും എങ്ങുപോയ് ഞാനൊളിച്ചാലുംഅങ്ങ് വന്നു കണ്ടിടുന്നോന്‍സര്‍വവ്യാപിയെന്‍ ദൈവംസര്‍വമേകിടുന്നു ഞാനും രചന: ജോര്‍ജ് കോശിസംഗീതം: ജോയ് ജോണ്‍ആലാപനം: കെസ്റ്റര്‍പശ്ചാത്തല സംഗീതം: ഐസക് ജോണ്‍