Category: എന്തോരത്ഭുത പുരുഷന്‍

എന്തോരത്ഭുത പുരുഷന്‍ ക്രിസ്തു

എന്തോരത്ഭുത പുരുഷന്‍ ക്രിസ്തു തന്റെ മഹിമ നിസ്തുലംഇത്ര മഹാനായ്‌ ഉത്തമനാകുമൊരുത്തനെയുലകില്‍ കാണുമോ? ഉന്നത ദൈവ നന്ദനനുലകില്‍ വന്നിതു കന്യാ ജാതനായ്‌ഇന്നോളമൊരാള്‍ വന്നില്ലിതുപോള്‍ തന്നവതാരം നിസ്തുലം തല ചായ്പ്പാനായ്‌ സ്ഥലമില്ലാഞ്ഞോന്‍ ഉലക മഹാന്മാര്‍ മുന്‍പിലുംതല താഴ്ത്താതെ നില തെറ്റാതെ നലമൊടു ജീവിച്ചത്ഭുതം കുരുടര്‍ കണ്ടു തിരുടര്‍ വിരണ്ടു ശാന്തത പൂണ്ടു സാഗരംതെല്ലിര കൊണ്ടു ബഹുജനമുണ്ടു മൃതരുയിര്‍ പൂണ്ടു ക്രിസ്തനാല്‍ കലുഷത ലേശം കാണുന്നില്ലീ മനുജനിലെന്നുര ചെയ്തൊരാള്‍മരണമതിന്‍…