മായയാമീ ലോകം ഇതു മാറും നിഴല്‍ പോലെ

July 23, 2012 admin 0

മായയാമീ ലോകം ഇതു മാറും നിഴല്‍ പോലെ മാറും മണ്ണായ് വേഗം നിന്‍ ജീവന്‍ പോയിടും ആനന്ദത്താല്‍ ജീവിതം മനോഹരമാക്കാം എന്നു നിനക്കരുതേ ഇതു നശ്വരമാണേ

ഇമ്മാനുവേല്‍ ഇമ്മാനുവേല്‍

July 18, 2012 admin 0

ഇമ്മാനുവേല്‍ ഇമ്മാനുവേല്‍ അത്ഭുതവാന്‍ നിന്‍ കൂടെയുണ്ട് നീയെന്റെ ദാസന്‍ യിസ്രായേലേ ഞാന്‍ നിന്നെ ഒരുനാളും മറക്കുകില്ല

ചിന്താകുലങ്ങളെല്ലാം യേശുവിന്‍മേല്‍ ഇട്ടുകൊള്‍ക

June 29, 2012 admin 0

ചിന്താകുലങ്ങളെല്ലാം യേശുവിന്‍മേല്‍ ഇട്ടുകൊള്‍ക അവന്‍ കരുതുന്നല്ലോ നിനക്കായ് ഇദ്ധരയില്‍ അതിശയമായ് !

ആന്തരിക സൌഖ്യവുമായ് അടുത്തു വന്നു നാഥന്‍

June 29, 2012 admin 0

ആന്തരിക സൌഖ്യവുമായ് അടുത്തു വന്നു നാഥന്‍ ആന്തരിക സൌഖ്യമെന്നില്‍ ചൊരിഞ്ഞു തന്നു ദേവന്‍ സൌഖ്യമാക്കിയെന്നെ തിരു നിണത്താല്‍ വീണ്ടെടുത്തു എന്നെ ജീവന്‍ നല്‍കി

നന്ദിയല്ലാതൊന്നുമില്ല എന്റെ നാവില്‍ ചൊല്ലിടുവാന്‍

June 28, 2012 admin 0

നന്ദിയല്ലാതൊന്നുമില്ല എന്റെ നാവില്‍ ചൊല്ലിടുവാന്‍ സ്തുതിയല്ലാതൊന്നുമില്ല എന്റെ ഹൃദയത്തിലുയര്‍ന്നിടുവാന്‍ സ്തോത്രമാല്ലാതൊന്നുമില്ല നിനക്കായി ഞാന്‍ സമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ യേശുവേ നിന്റെ സ്നേഹമതോ വര്‍ണ്ണിച്ചിടുവാന്‍ സാധ്യമല്ലേ…

യഹോവയാണെന്‍റെ ഇടയന്‍

June 19, 2012 admin 0

യഹോവയാണെന്‍റെ ഇടയന്‍ യഹോവയാണെന്‍റെ പ്രാണപ്രിയന്‍ യഹോവയാണെന്‍റെ മാര്‍ഗദീപം യഹോവയാണെന്‍റെ സര്‍വവും

കാല്‍വരിയില്‍ യേശു നാഥന്‍ യാഗമായ്‌ തീര്‍ന്നതിനാല്‍

June 16, 2012 admin 0

കാല്‍വരിയില്‍ യേശു നാഥന്‍ യാഗമായ്‌ തീര്‍ന്നതിനാല്‍ എന്‍ പിഴകള്‍ നീങ്ങി ഞാനും ദൈവത്തില്‍ പൈതലായി

No Picture

വന്മഴ പെയ്തു നദികള്‍ പൊങ്ങി

June 10, 2012 admin 0

വന്മഴ പെയ്തു നദികള്‍ പൊങ്ങി എന്‍ വീടിന്മേല്‍ കാറ്റടിച്ചു തകര്‍ന്നുപോകാതെ കരുതലിന്‍ കരം നീട്ടി നടത്തിയ വഴികള്‍ നീയോര്‍ത്താല്‍

No Picture

യഹോവ ആദിയില്‍ വചനം നല്‍കി

June 8, 2012 admin 0

യഹോവ ആദിയില്‍ വചനം നല്‍കി വചനം പൊരുളായ് നരനായ്‌ തീര്‍ന്നു കൃപയും ദയയും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മോടു ചേര്‍ന്നു വളര്‍ന്നു..

No Picture

എന്നേശുവേ നീ എന്റെ സ്വന്തമേ

June 5, 2012 admin 0

എന്നേശുവേ നീ എന്റെ സ്വന്തമേ എന്നാശ്രയം നീ മാത്രമെന്നുമേ നീറുന്ന വേദന എറിടും നേരത്ത് നീ മതി നാഥനെ എന്‍ ചാരത്തു നാനാ പരീക്ഷയാല്‍ ഞാന്‍ വലയുമ്പോള്‍ നീ തരും തോരാത്ത വന്‍ കൃപകള്‍

No Picture

പ്രപഞ്ചമുണരും മുന്‍പേ നാഥാ

May 26, 2012 admin 0

പ്രപഞ്ചമുണരും മുന്‍പേ നാഥാ നീയെന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നു യുഗങ്ങള്‍ വിടരും മുന്‍പേ എന്നെ കനിഞ്ഞു സ്നേഹിച്ചിരുന്നു

No Picture

അമ്മ മറന്നാലും എന്നെ മറക്കാത്തവന്‍ നീ

May 25, 2012 admin 0

അമ്മ മറന്നാലും എന്നെ മറക്കാത്തവന്‍ നീ ചെമ്മെയായ് എന്നും എന്നെ പാലിപ്പോന്‍ നീ നീ മാത്രം എന്റെ കൂട്ട് നീ മാത്രം എന്റെ പാട്ട് നിനവില്‍ കനവില്‍ എന്നും നീ മാത്രം

No Picture

പാരിച്ച ദു:ഖത്താല്‍ പോരാട്ടമാകിലും

May 20, 2012 admin 0

പാരിച്ച ദു:ഖത്താല്‍ പോരാട്ടമാകിലും നേരോടെ ജീവിച്ചു ആറുതല്‍ പെടും ഞാന്‍ തീരും എന്‍ ദു:ഖം വിലാപവും ചേരും ഞാന്‍ സ്വര്‍ഗെ വേഗം ഹല്ലേലുയ്യ..

No Picture

മതിയെനിക്കേശുവിന്‍ കൃപ മതിയാം

May 20, 2012 admin 0

മതിയെനിക്കേശുവിന്‍ കൃപ മതിയാം വേദനയില്‍ ബലഹീനതയില്‍ ആശ്രയിക്കും ഞാന്‍ യേശുവിനെ അനുദിന ജീവിത ഭാരങ്ങളില്‍ അനുഭവിക്കും അവന്‍ കൃപകള്‍ അനവധിയായ് ധരയില്‍

No Picture

അന്‍പു നിറഞ്ഞവനാം മനുവേല്‍ തമ്പുരാനേ അടിയാര്‍

May 20, 2012 admin 0

അന്‍പു നിറഞ്ഞവനാം മനുവേല്‍ തമ്പുരാനേ അടിയാര്‍ കമ്പി വീണ സ്വരങ്ങള്‍ മുഴക്കി കുമ്പിടുന്നാദരവാല്‍ പാദം വണങ്ങിടുന്നേന്‍ സ്വാമിന്‍ തൃപ്പാദം വണങ്ങിടുന്നേന്‍ മോദം വളര്‍ന്നിടുന്നേന്‍ മനതാര്‍ പ്രേമം നിറഞ്ഞിടുന്നേന്‍

No Picture

നിത്യരാജാ നിന്നെ വണങ്ങുന്നേ

May 20, 2012 admin 0

നിത്യരാജാ നിന്നെ വണങ്ങുന്നേ സത്യപാതയില്‍ നടത്തി പാലിക്ക പാപ സമുദ്രത്തില്‍ വളഞ്ഞോടിയോരെന്റെ പാപമാകെ നീക്കി താന്‍ പിടിച്ചു കപ്പലില്‍ ഏറ്റിയെന്റെ മാനസത്തിന്‍ നീറ്റലകറ്റി പോറ്റിടുന്നു പൊന്നു പ്രിയാ നിന്നെ ഏറ്റവും നമിച്ചിടുന്നു നന്ദിയാല്‍

No Picture

വന്ദനം വന്ദനം ശ്രീയേശു നാഥന്

May 20, 2012 admin 0

വന്ദനം വന്ദനം ശ്രീയേശു നാഥന് വന്ദനം ചെയ്തിടുന്നു വന്ദനം വന്ദനം നന്ദിയോടടിയാന്‍ വന്ദനം ചെയ്തിടുന്നു ഇന്നയോളമെന്നെ നടത്തിയല്ലോ മന്ന തന്നെന്നെ നീ പോറ്റിയല്ലോ തന്നിടും സകലവും അന്ത്യം വരെ നന്ദിയോടെ ഞാന്‍ പാടിടുമേ

No Picture

കരകവിഞ്ഞൊഴുകും കരുണയിന്‍ കരങ്ങള്‍

May 20, 2012 admin 0

കരകവിഞ്ഞൊഴുകും കരുണയിന്‍ കരങ്ങള്‍ ഭൂമിയില്‍ ആരുടേത് ആകുലമാം ലോകത്തില്‍ അനുദിനവും ശാന്തി തരും ചൈതന്യമാരുടേത് ?

No Picture

നിന്‍ സ്നേഹം ഗഹനമെന്നറിവില്‍

May 20, 2012 admin 0

നിന്‍ സ്നേഹം ഗഹനമെന്നറിവില്‍ നാഥാ… നിനവില്‍ ആഴം നീളം വീതി ഉയരം അനന്തമവര്‍ണനീയം അംബര വാസികള്‍ കുമ്പിടും രാപകല്‍ അന്‍പിന്‍ നിധിയെ നിന്‍ പദവി ദ്രോഹിയെനിക്കായ് ഉരിഞ്ഞെറിഞ്ഞോ നീ ഹീനരൂപമണിഞ്ഞോ?